Filipperne 3:1–21

3  Til slutt, mine brødre: Fortsett å glede dere i Herren.+ Det er ikke vanskelig for meg å skrive de samme tingene til dere, men det tjener til DERES sikkerhet.  Ta dere i akt for hundene,+ ta dere i akt for dem som volder skade, ta dere i akt for dem som skamferer kjødet.*+  For det er vi som har den virkelige omskjærelse,*+ vi som yter hellig tjeneste* ved Guds ånd+ og roser oss i Kristus Jesus+ og ikke setter vår lit til kjødet,+  selv om jeg, om noen, virkelig har grunner til å sette min lit også til kjødet. Hvis noen annen mener at han har grunner til å sette sin lit til kjødet, har jeg det enda mer:+  omskåret på den åttende dag,+ av Israels slekt, av Bẹnjamins stamme,+ en hebreer født av hebreere;+ med hensyn til lov: en fariseer;+  med hensyn til nidkjærhet: en forfølger av menigheten;+ med hensyn til rettferdighet, det vil si ved lov: en som viste seg uklanderlig.  Men de ting som var vinning for meg, dem har jeg betraktet som tap på grunn av KRISTUS.+  Ja, for den saks skyld betrakter jeg virkelig også alt som tap på grunn av den langt større verdi som kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre,+ har. På grunn av ham har jeg lidd tap på alt, og jeg betrakter det som en haug med avfall,+ for at jeg kan vinne Kristus  og bli funnet i forening med ham, idet jeg ikke har min egen rettferdighet, som er en følge av lov,+ men den som oppnås ved tro+ på Kristus, den rettferdighet som kommer fra Gud på grunnlag av tro,+ 10  så jeg kan kjenne ham og kraften av hans oppstandelse+ og en delaktighet i hans lidelser,+ idet jeg underkaster meg en død som er lik hans,+ 11  for å se om jeg på noen måte kan nå fram til den tidligere oppstandelse*+ fra de døde. 12  Ikke så at jeg allerede har fått det, eller at jeg allerede er blitt gjort fullkommen,+ men jeg jager+ etter det for å se om jeg også kan gripe+ dette som jeg også er blitt grepet+ av Kristus Jesus* for. 13  Brødre, jeg mener ennå ikke om meg selv at jeg har grepet det; men én ting gjør jeg: Idet jeg glemmer de ting som er bak,+ og strekker meg framover mot de ting som er foran,+ 14  jager jeg framover mot målet+ etter seiersprisen,*+ Guds kall+ oppad ved Kristus Jesus. 15  La oss da, så mange av oss som er modne,+ ha denne sinnsinnstilling;+ og hvis dere har en annen sinnsinnstilling i noen henseende, skal Gud åpenbare den ovennevnte innstilling for dere. 16  La oss i alle fall, i den grad vi har gjort framskritt, fortsette å vandre ordentlig+ i den samme rutine.* 17  Bli i forening etterlignere+ av meg, brødre, og hold blikket festet på dem som vandrer på en måte som er i samsvar med det eksempel dere har i oss.+ 18  For det er mange — jeg har ofte nevnt dem, men nå nevner jeg dem også med gråt — som vandrer som fiender av KRISTI torturpæl,*+ 19  og deres endelikt* er tilintetgjørelse,+ og deres gud er buken,+ og deres ære består i deres skam,*+ og de har sitt sinn rettet mot ting som er på jorden.+ 20  Hva oss angår, så er vårt borgerskap*+ i himlene,+ og derfra venter+ vi også ivrig på en frelser, Herren Jesus Kristus,+ 21  som skal omdanne vårt ydmykede legeme*+ så det blir gjort likt hans herlige legeme,*+ i samsvar med virkningen+ av den kraft som han har, endog til å underlegge+ seg alle ting.

Fotnoter

«dem som skamferer kjødet». El.: «skamferingen; istykkerskjæringen; snittingen». Bokst.: «nedskjæringen».
Bokst.: «For vi, vi er omskjærelsen».
«yter hellig tjeneste». Gr.: latreuontes; J17(hebr.): ha‛ovedhịm, «som tjener (tilber)». Se fotn. til 2Mo 3:12.
«den tidligere oppstandelse». Bokst.: «ut-oppstandelsen». Gr.: ten eksanạstasin.
«Jesus», P46אAVg; mangler i BD.
Bokst.: «inn i seiersprisen».
Bokst.: «[fortsette] den samme vandring i rekke (på geledd)».
Se tillegget, 5C.
El.: «absolutte (definitive) ende». Gr.: tẹlos.
«deres ære består i deres skam». El.: «de setter sin ære i det som er en skam for dem».
El.: «vårt liv som borgere».
Bokst.: «vår ydmyke tilstands legeme; vår ringhets legeme».
Bokst.: «hans herlighets legeme».