Filipperne 2:1–30

2  Hvis det da er noen oppmuntring i Kristus,+ hvis det er noen kjærlighetens trøst, hvis det er noen delaktighet* i ånd,+ hvis det er noen inderlig hengivenhet+ og medfølelse,  gjør da min glede fullstendig ved at dere har det samme sinn+ og den samme kjærlighet, idet dere er forent i sjel, tenker ett og det samme+  og ikke gjør noe av stridslyst+ eller av selvopptatthet,+ men med et ydmykt sinn anser de andre for å være høyere+ enn dere selv  og ikke med personlig interesse bare har øye for DERES egne saker,*+ men også med personlig interesse har øye for de andres saker.+  Bevar denne sinnsinnstilling* i dere som også var i Kristus Jesus,+  som, skjønt han var i Guds skikkelse,+ ikke tenkte på en bemektigelse,* nemlig at han skulle være Gud lik.+  Nei, han uttømte seg selv og tok en slaves skikkelse+ og kom til å være i menneskers likhet.+  Hva mer er, da han av utseende og væremåte befant seg som et menneske,+ ydmyket han seg og ble lydig helt til døden,+ ja døden på en torturpæl.*+  Nettopp derfor opphøyde Gud ham også til en høyere stilling+ og gav ham i sin godhet det navn som er over ethvert annet navn,+ 10  slik at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen, og deres som er på jorden, og deres som er under jorden,+ 11  og hver tunge åpent erkjenne*+ at Jesus Kristus er Herre+ til ære for Gud, Faderen.+ 12  Derfor, mine elskede, på samme måte som dere alltid har vært lydige,+ ikke bare under mitt nærvær, men nå mye mer villig under mitt fravær, skal dere fortsette å arbeide på DERES egen frelse med frykt+ og beven;* 13  for Gud er den som, for sitt velbehags skyld, virker i dere,+ for at dere skal både ville og virke.+ 14  Fortsett å gjøre alt uten murring+ og motsigelser,*+ 15  for at dere kan bli uklanderlige+ og uskyldige, Guds barn+ uten lyte midt i en uredelig og vrang generasjon,+ som dere skinner blant som lysspredere i verden,+ 16  idet dere har et fast grep om livets ord,+ så jeg på Kristi dag kan ha grunn til å juble+ over at jeg ikke har løpt forgjeves eller arbeidet hardt forgjeves.+ 17  Men selv om jeg* blir utøst som et drikkoffer+ over det slaktoffer+ og den offentlige tjeneste som troen har ført dere til,+ så er jeg glad og fryder meg+ sammen med dere alle.* 18  På samme måte skal nå også dere selv være glade og fryde dere sammen med meg.*+ 19  Jeg for min del håper i Herren Jesus snart å kunne sende Timọteus til dere, for at jeg kan være en glad sjel+ når jeg får kjennskap til det som angår dere. 20  For jeg har ingen som har et slikt sinnelag som han, ingen som så oppriktig vil ha omsorg+ for det som angår dere. 21  For alle de andre søker sine egne interesser,+ ikke dem som hører Kristus Jesus til. 22  Men dere vet at han har bestått sin prøve, at han som et barn+ sammen med sin far har tjent som en slave sammen med meg for å fremme det gode budskap. 23  Dette er derfor den mannen som jeg håper å kunne sende, så snart jeg har sett hvordan forholdene ligger an hva meg angår. 24  Ja, jeg har den tillit i Herren at også jeg selv snart skal komme.+ 25  Jeg anser det imidlertid for nødvendig å sende Epafrodịtus til dere,+ min bror og medarbeider+ og medsoldat,+ men DERES utsending* og personlige tjener med tanke på mitt behov, 26  ettersom han lengter etter å se dere alle* og er nedtrykt fordi dere hørte at han var blitt syk. 27  Ja, han ble virkelig så syk at han var døden nær; men Gud hadde barmhjertighet+ med ham, ja ikke bare med ham, men også med meg, for at jeg ikke skulle få sorg på sorg. 28  Derfor sender jeg ham desto snarere, for at dere, når dere ser ham, igjen kan glede dere og jeg kan være desto mer fri for sorg. 29  Ta derfor imot ham+ på vanlig måte i Herren med all glede; og fortsett å sette pris på den slags menn,+ 30  for på grunn av Herrens* gjerning kom han døden ganske nær, idet han utsatte sin sjel* for fare,+ for at han fullt ut skulle kunne oppveie det at dere ikke var her for å yte meg personlig tjeneste.+

Fotnoter

El.: «noe fellesskap».
Bokst.: «[og] ikke hver for dere ser på DERES egne (ting)».
Bokst.: «Ha stadig dette i sinne».
«en bemektigelse». El.: «noe å bemektige seg». Bokst.: «en tilrivelse».
Se tillegget, 5C.
«åpent erkjenne». El.: «åpent bekjenne». Bokst.: «ut-bekjenne».
«beven». Dvs. skjelving (på grunn av ærbødighet).
Bokst.: «delte meninger; motstridende vurderinger».
El.: «mitt liv (blod)».
«og lykkønsker dere alle», Vg.
«og lykkønske meg», Vg.
El.: «apostel». Gr.: apọstolon.
«lengter etter å se dere alle», א*ACDSyh,hi,pArm; אcBVg: «lengter etter dere alle».
«Herrens», אA; P46BDItVgSyp: «Kristi».
El.: «sitt liv».