Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Filemon 1:1–25

 Paulus, en fange+ for Kristi Jesu skyld,* og Timọteus,+ vår bror, til Filẹmon,* vår elskede bror og medarbeider,+  og til Ạppia, vår søster, og til Arkịppus,+ vår medsoldat,+ og til menigheten i ditt hus:+  Måtte dere ha ufortjent godhet og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.+  Jeg takker alltid min Gud når jeg nevner deg i mine bønner,+  ettersom jeg stadig hører om den kjærlighet og tro som du har til Herren Jesus og til alle de hellige;+  for at delingen av din tro+ med andre* må bli virksom* ved at du erkjenner* alt godt blant oss i forbindelse med Kristus.  For jeg har fått stor glede og trøst av din kjærlighet,+ ettersom de helliges inderlige hengivenhet* er blitt styrket+ ved deg, bror.  Det er nettopp av den grunn at jeg, selv om jeg har stor frimodighet i tale i forbindelse med Kristus til å pålegge+ deg å gjøre det som er rett,  heller formaner* deg på grunnlag av kjærlighet,+ ettersom jeg er slik som jeg er, Paulus, en eldre mann,* ja nå også en fange+ for Kristi Jesu skyld; 10  jeg formaner deg angående mitt barn,+ som jeg er blitt far+ til i mine lenker, Onẹsimus,*+ 11  tidligere unyttig for deg, men nå nyttig for deg og for meg.+ 12  Ham sender jeg tilbake til deg, ja ham, det vil si min egen inderlige hengivenhet.*+ 13  Jeg ville gjerne ha beholdt ham for meg selv, for at han i ditt sted+ kunne fortsette å tjene meg i de lenker+ jeg bærer for det gode budskaps skyld.* 14  Men uten ditt samtykke vil jeg ikke gjøre noe, slik at din gode gjerning ikke skal være som under tvang,* men av din egen frie vilje.*+ 15  Kanskje var det egentlig av denne grunn han rev seg løs for en stund, for at du kan få ham tilbake for evig, 16  ikke lenger som en slave,+ men som mer enn en slave+ — som en elsket bror,+ især for meg, men hvor mye mer for deg, både i det kjødelige forhold og i Herren. 17  Hvis du derfor betrakter meg som en som har fellesskap+ med deg, ta da vennlig imot ham,+ på samme måte som du ville ta imot meg. 18  Og hvis han har gjort deg noen urett eller skylder deg noe, så sett det på min regning. 19  Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd:+ Jeg vil betale det tilbake — for ikke å si deg at du for øvrig skylder meg endog deg selv. 20  Ja, bror, måtte jeg få gagn av deg i forbindelse med Herren: Styrk min inderlige hengivenhet+ i forbindelse med Kristus. 21  I tillit til din føyelighet* skriver jeg til deg, idet jeg vet at du til og med vil gjøre mer enn de ting jeg sier.+ 22  Men i tillegg til det: Gjør også klart et losji+ til meg, for jeg håper at jeg ved DERES bønner+ skal bli satt fri+ for dere.* 23  Ẹpafras,+ min medfange i forening med Kristus Jesus, sender deg hilsener, 24  likeså Markus, Aristạrkus,+ Dẹmas,+ Lukas, mine medarbeidere. 25  Herren Jesu Kristi ufortjente godhet være med den ånd dere legger for dagen.*+

Fotnoter

El.: «en Kristi Jesu fange».
«til Filemon». Gr.: Filẹmoni; navnet betyr «kjærlig».
«delingen av din tro med andre». El.: «din villighet til å la andre få del i din tro»; el.: «den tro du har til felles med andre».
«må bli virksom». El.: «må omsettes i handling».
«ved at du erkjenner». El.: «i nøyaktig kunnskap om».
«inderlige hengivenhet». Bokst.: «innvoller».
El.: «oppmuntrer; appellerer til».
El.: «en ambassadør; en sendemann».
Betyr «nyttig; gagnlig».
Se fotn. til v. 7.
El.: «i det gode budskaps lenker».
Bokst.: «som av nødvendighet».
Bokst.: «men i samsvar med frivillighet».
Bokst.: «lydighet».
El.: «til gagn for dere».
Bokst.: «med DERES ånd».