Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Ester 7:1–10

7  Kongen og Hạman+ kom så inn for å være i gjestebud hos dronning Ester.  Kongen sa nå til Ester også den andre dagen under gjestebudet med vin:+ «Hva ber du om,+ dronning Ester? Det skal bli gitt deg.+ Og hva anmoder du om? Om det så er halvdelen av kongedømmet,+ skal det etterkommes!»  Da svarte dronning Ester og sa: «Hvis jeg har funnet velvilje for dine øyne, konge, og hvis det synes kongen godt, så la min egen sjel*+ bli gitt meg på min bønn og mitt folk+ på min anmodning.  For vi er blitt solgt,+ jeg og mitt folk, til å bli tilintetgjort, drept og utslettet.+ Hvis vi enda bare var blitt solgt til å være slaver+ og tjenestekvinner, skulle jeg ha forholdt meg taus. Men trengselen er ikke tilbørlig når den er til skade for kongen.»*  Nå sa kong Ahasvẹrus, ja, han sa videre til dronning Ester: «Hvem er dette,+ og hvor er den* som har dristet+ seg* til å gjøre slik?»  Da sa Ester: «Mannen, motstanderen+ og fienden,+ er denne onde Hạman.» Hạman ble skrekkslagen+ på grunn av kongen og dronningen.  Kongen på sin side reiste seg i voldsom harme+ i gjestebudet med vin for å gå ut i palassets hage; men Hạman ble stående for å anmode dronning Ester om sin sjel,*+ for han så at noe ondt var blitt bestemt+ mot ham* av kongen.+  Og kongen selv vendte tilbake fra palassets hage til huset der gjestebudet med vin ble holdt;+ og Hạman hadde kastet seg ned over den løybenken+ der Ester lå. Derfor sa kongen: «Skal dronningen til og med bli voldtatt, her hos meg i huset?» Ordet utgikk av kongens munn,+ og de tildekket Hạmans ansikt.  Harbọna,+ en av hoffmennene+ hos kongen, sa nå: «For øvrig er det slik at den pælen+ som Hạman har laget til Mọrdekai, som talte til beste for kongen,+ står i* Hạmans hus — femti alen* høy.» Da sa kongen: «HENG ham på den.»+ 10  Så hengte de Hạman på den pælen+ som han hadde gjort klar til Mọrdekai;+ og kongens voldsomme harme la seg.

Fotnoter

«min egen sjel (mitt eget liv)». Hebr.: nafsjị; syr.: nafsji; lat.: ạnimam mẹam.
El.: «Men trengselen kan ikke sammenlignes med den skade kongen får lide.» Vg: «Men nå er vår fiende en hvis grusomhet faller tilbake på kongen.»
«dette, og hvor er den [ . . . ?]» Dette ser ut til å være et akrostikon av Guds uttalelse: «Jeg skal vise meg å være», dannet av endebokstavene אהיה (’HJH). I noen hebr. hss. er dette blitt framhevet ved at man har anvendt majuskler (store bokstaver) på følgende måte: ה־זיוא הז אהו. Se fotn. til 2Mo 3:14.
Bokst.: «som har fylt sitt hjerte». Jf. fotn. til Apg 5:3.
«sin sjel (sitt liv)». Hebr.: nafsjọ; lat.: ạnima sụa.
«at noe ondt var blitt bestemt mot ham». Hebr.: kI-kholthạH ’elạW hara‛ạH. (Her svarer til J.) Dette ser ut til å være det fjerde akrostikonet av Guds navn, יהוה (JHWH), i Esters bok. Det dannes av de fire ordenes endebokstaver, når man leser teksten på hebr. fra høyre mot venstre: ההרע ואלי ה־כלתיכ.
El.: «ved».
Se fotn. til 5:14, «femti alen».