Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Esra 7:1–28

7  Og etter disse hendelsene, under perserkongen Artaxẹrxes’+ regjering, drog Ẹsra,+ sønn av Serạja,+ sønn av Asạrja, sønn av Hilkịa,+  sønn av Sjạllum,+ sønn av Sạdok, sønn av Ạkitub,+  sønn av Amạrja,+ sønn av Asạrja,+ sønn av Mẹrajot,+  sønn av Serạhja,+ sønn av Ụssi,+ sønn av Bụkki,+  sønn av Abisjụa,+ sønn av Pịnehas,+ sønn av Eleạsar,+ sønn av overpresten*+ Aron+  denne Ẹsra, han drog opp fra Babylon; og han var en dyktig avskriver+ av Mose lov,+ som Jehova, Israels Gud, hadde gitt, så kongen gav ham alt han anmodet om, for Jehova hans Guds hånd var over ham.+  Derfor drog noen av Israels sønner og av prestene+ og levittene+ og sangerne+ og portvaktene+ og nẹtinim-tjenerne+ opp til Jerusalem i kong Artaxẹrxes’+ sjuende år.  Til slutt kom han til Jerusalem i den femte måneden, det vil si i kongens sjuende år.  For på den første dagen i den første måneden bestemte han selv at en skulle dra opp fra Babylon, og på den første dagen i den femte måneden kom han til Jerusalem, for hans Guds gode hånd var over ham.+ 10  Ẹsra selv hadde nemlig beredt+ sitt hjerte til å rådføre seg med Jehovas lov+ og gjøre etter den+ og til å undervise+ i forordninger+ og i rett+ i Israel. 11  Og dette er en avskrift av det brevet som kong Artaxẹrxes gav presten Ẹsra, avskriveren,+ en avskriver av Jehovas buds ord og av hans forordninger for Israel: 12 * «Artaxẹrxes,+ kongenes konge,+ til presten Ẹsra, avskriveren av himlenes Guds+ lov: Måtte freden bli fullkommen.+ Og nå: 13  Jeg har utstedt en befaling+ om at enhver av Israels folk og deres prester og levitter i mitt rike+ som er villig til å dra til Jerusalem sammen med deg, bør dra.+ 14  Ettersom det fra kongen og hans sju rådgivere+ ble sendt ut en befaling om å foreta en undersøkelse+ angående Juda og Jerusalem i din Guds+ lov,+ som er i din hånd, 15  og om å ta med det sølv og gull som kongen og hans rådgivere frivillig har gitt+ til Israels Gud, han som har sin bolig i Jerusalem,+ 16  sammen med alt det sølv og gull som du finner i hele provinsen Babylon, i tillegg til gaven fra folket+ og prestene, som frivillig gir til sin Guds hus+ i Jerusalem — 17  derfor skal du for disse pengene omgående kjøpe okser,+ værer,+ lam+ og deres tilhørende kornofre+ og drikkofre,+ og du skal frambære dem på alteret i DERES Guds hus,+ som er i Jerusalem.+ 18  Og det som du og dine brødre synes det er godt å gjøre med resten av sølvet og gullet,+ etter DERES Guds vilje,+ det skal dere gjøre.+ 19  Og de kar+ som blir gitt deg til tjenesten i din Guds hus, skal du overgi i fullt antall framfor Gud i Jerusalem.+ 20  Og resten av det som trengs til din Guds hus, og som det påligger deg å betale, skal du ta ut av kongens skattkammer.+ 21  Og jeg selv, kong Artaxẹrxes, har utstedt en befaling+ til alle de skattmestrene+ som er på den andre siden av Elven,+ om at alt det som presten Ẹsra,+ avskriveren av himlenes Guds lov, ber dere om, det skal omgående ytes, 22  inntil hundre talenter*+ sølv og hundre kor-mål*+ hvete og hundre bat-mål*+ vin+ og hundre bat-mål olje,+ og salt+ uten begrensning. 23  La alt som er i samsvar med himlenes Guds befaling,+ bli gjort med nidkjærhet+ for himlenes Guds hus,+ så det ikke skal komme vrede over kongens rike og hans sønner.+ 24  Og det gjøres kjent for dere at når det gjelder alle prestene+ og levittene,+ musikerne,*+ dørvokterne,+ nẹtinim-tjenerne+ og arbeiderne ved dette Guds hus, så er det ikke tillatt å pålegge dem skatt, avgift+ eller toll.+ 25  Og du, Ẹsra, innsett i samsvar med din Guds visdom+ som er i din hånd, magistrater og dommere, så de hele tiden kan dømme+ alt folket som er på den andre siden av Elven, ja alle dem som kjenner din Guds lover; og den som ikke har lært dem å kjenne, skal dere undervise.+ 26  Og når det gjelder enhver som ikke handler etter din Guds lov+ og kongens lov, så la det omgående bli fullbyrdet dom over ham, enten til døden+ eller til forvisning+ eller til pengebot+ eller til fengsel.»* 27  Velsignet være Jehova, våre forfedres Gud,+ som har inngitt dette i kongens hjerte:+ å pryde+ Jehovas hus, som er i Jerusalem. 28  Og meg har han vist kjærlig godhet*+ innfor kongen og hans rådgivere+ og i forbindelse med alle kongens veldige fyrster. Og jeg for min del vant styrke, for Jehova min Guds hånd+ var over meg, og jeg gikk i gang med å samle dem av Israels overhoder som skulle dra opp sammen med meg.

Fotnoter

Bokst.: «hovedpresten». Hebr.: hakkohẹn harọ’sj; Vg: «presten fra begynnelsen».
Den andre delen av Esras bok som er skrevet på aram., begynner her og slutter med v. 26. Se fotn. til 4:8.
Se fotn. til 8:26.
En kor tilsvarer 220 l.
En bat tilsvarer 22 l. Se fotnoter til Ese 45:11.
El.: «sangerne [som sang til musikkakkompagnement]».
Den andre delen av Esras bok som er skrevet på aram., slutter her. Se fotn. til v. 12.
El.: «lojal kjærlighet».