Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Esra 4:1–24

4  Da Judas og Bẹnjamins motstandere+ hørte at Landflyktighetens sønner+ holdt på med å bygge et tempel for Jehova, Israels Gud,  gikk de straks til Serubạbel+ og overhodene+ for fedrehusene og sa til dem: «La oss bygge sammen med dere,+ for vi søker DERES Gud,+ akkurat som dere, og ham har vi ofret til siden assyrerkongen Asarhạddons+ dager, han som førte oss opp hit.»+  Men Serubạbel og Jesjụa+ og resten av overhodene+ for Israels fedrehus sa til dem: «Dere har ikke noe med oss å gjøre* når det gjelder å bygge et hus for vår Gud,+ for vi alene skal sammen bygge for Jehova, Israels Gud, slik som kong Kỵros,+ kongen i Persia, har befalt oss.»  Etter dette svekket+ folket i landet stadig Judas folks hender og avskrekket dem fra å bygge+  og leide+ rådgivere mot dem for å gjøre deres råd* til intet, alle perserkongen Kỵros’ dager, helt til perserkongen Dareios’+ regjering.  Og under Ahasvẹrus’ regjering, i begynnelsen av hans regjering, skrev de en anklage+ mot Judas og Jerusalems innbyggere.  Og i Artaxẹrxes’ dager skrev Bịsjlam, Mịtredat, Tạbe’el og resten av hans embetsfeller til Artaxẹrxes, kongen i Persia, og det som stod i brevet, var skrevet med arameiske bokstaver og oversatt til arameisk.+ 8 * Rẹhum, den høyeste regjeringsembetsmannen, og skriveren Sjịmsjai skrev det følgende brevet mot Jerusalem til kong Artaxẹrxes.  Da var det at Rẹhum,+ den høyeste regjeringsembetsmannen, og skriveren Sjịmsjai og resten av deres embetsfeller, dommerne og de lavere stattholderne på den andre siden av Elven,+ sekretærene,+ folket fra Ẹrek,+ babylonerne,+ de fra Sụsa,*+ det vil si elamittene,+ 10  og resten av de nasjonene+ som den store og ærede Asenạppar*+ førte i landflyktighet og lot bosette seg i Samạrias byer,+ og de øvrige på den andre siden av Elven ——;* og nå, 11  dette er en avskrift av det brevet som de sendte angående dette: «Til kong Artaxẹrxes+ fra dine tjenere, mennene på den andre siden av Elven: Og nå: 12  Kongen skal vite at de jødene som drog opp hit fra deg til oss, er kommet til Jerusalem. De holder på med å bygge opp den opprørske og onde byen, og de går i gang med å fullføre murene+ og å utbedre grunnvollene. 13  Nå skal kongen vite at hvis denne byen skulle bli gjenoppbygd og dens murer bli fullført, kommer de verken til å betale skatt,+ avgift+ eller toll, og dette vil være til tap for kongenes skattkamre.+ 14  Derfor, fordi vi nå spiser palassets salt* og det ikke er riktig av oss å se på at kongen blir berøvet noe, har vi sendt bud og gjort det kjent for kongen, 15  slik at det kan bli foretatt en undersøkelse i dine stamfedres opptegnelsesbok.+ Da kommer du til å finne i opptegnelsesboken og erfare at denne byen er en opprørsk by, og at den volder tap for konger og provinser, og i den har det siden gamle dager vært folk som har gjort oppstand. Derfor er denne byen blitt lagt øde.+ 16  Vi gjør det kjent for kongen at hvis denne byen skulle bli gjenoppbygd og dens murer bli fullført, så kommer du med sikkerhet ikke til å ha noen andel på den andre siden av Elven.»*+ 17  Kongen sendte beskjed til Rẹhum,+ den høyeste regjeringsembetsmannen, og skriveren Sjịmsjai og resten av deres embetsfeller+ som bodde i Samạria, og de øvrige på den andre siden av Elven: «Vær hilset!*+ Og nå: 18  Det offisielle dokumentet som dere har sendt oss,* er blitt tydelig opplest for meg. 19  Og jeg har utstedt en befaling, og de har undersøkt+ og funnet at denne byen siden gamle dager har vært en by som har reist seg mot konger, og en by hvor det er blitt gjort opprør og oppstand.+ 20  Og det viste seg å være sterke konger+ over Jerusalem, og de regjerte over alt på den andre siden av Elven,+ og skatt, avgift og toll ble betalt til dem.+ 21  UTSTED nå en befaling om at disse sunne og sterke menn skal stanse, for at denne byen ikke skal bli gjenoppbygd før jeg utsteder en befaling om det. 22  Ta dere derfor i akt, så dere ikke er forsømmelige med hensyn til å gå til handling i denne saken, for at skaden ikke skal bli større, til tap for konger.»+ 23  Etter at avskriften av kong Artaxẹrxes’ offisielle dokument nå var blitt opplest for Rẹhum+ og skriveren Sjịmsjai+ og deres embetsfeller,+ drog de i hast til Jerusalem til jødene og stanset dem med våpenmakt.*+ 24  Da stanset arbeidet på Guds hus, som var i Jerusalem; og det forble stanset inntil det andre året av perserkongen Dareios’+ regjering.

Fotnoter

Bokst.: «[Det er] ikke noe for dere og for oss». Et hebr. idiom. Se tillegget, 7B.
El.: «planer».
Teksten i Esr 4:8 til 6:18 er skrevet på aram.
El.: «Susan».
El.: «Osnappar». Aram.: ’Osnappạr. Dette er en forkortet gjengivelse av navnet på assyrerkongen Assurbanipal; akkurat som på persisk, som ikke har noen l, har man på aram. erstattet l i slutten av navnet med en r.
I M mangler det tydeligvis et verb her. Meningen med v. 9, 10 kan ha vært å oppgi hvem som var brevets avsendere. LXX setter inn verbet «dømte» (men plasserer det i begynnelsen av v. 9: «Slik dømte . . .»).
«spiser . . . salt». Et uttrykk som i gammel tid betydde at man fikk lønn for en utført tjeneste.
Dvs. vest for Eufrat.
Bokst.: «Fred!» Aram.: sjelạm.
«oss», majestetsflt.; brukt slik pronomenet «vi» kan bli brukt redaksjonelt i dag.
El.: «med en hær». Bokst.: «med arm og styrke».