Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Esra 2:1–70

2  Og dette var de av provinsens* sønner+ som drog opp fra det landflyktige+ folks fangenskap, det som Nebukadnẹsar, kongen i Babylon, hadde ført i landflyktighet+ til Babylon, og som senere vendte tilbake+ til Jerusalem og Juda,+ hver til sin egen by,  de som fulgte med Serubạbel,+ Jesjụa,*+ Nehẹmja, Serạja,*+ Re’elạja,* Mọrdekai, Bịlsjan, Mịspar,* Bịgvai, Rẹhum,* Ba’ạnah. Tallet på mennene av Israels folk:  Pạrosjs sønner:+ to tusen ett hundre og syttito;  Sjefạtjas sønner:+ tre hundre og syttito;  Ạrahs sønner:+ sju hundre og syttifem;  Pạhat-Mọabs* sønner,+ av Jesjụas og Jọabs sønner:+ to tusen åtte hundre og tolv;  Ẹlams sønner:+ ett tusen to hundre og femtifire;  Sạttus sønner:+ ni hundre og førtifem;  Sạkkais sønner:+ sju hundre og seksti; 10  Bạnis* sønner:+ seks hundre og førtito; 11  Bẹbais sønner:+ seks hundre og tjuetre; 12  Ạsgads sønner:+ ett tusen to hundre og tjueto; 13  Adonịkams sønner:+ seks hundre og sekstiseks; 14  Bịgvais sønner:+ to tusen og femtiseks; 15  Ạdins sønner:+ fire hundre og femtifire; 16  Ạters sønner,+ Hiskịas sønner: nittiåtte; 17  Bẹsais sønner:+ tre hundre og tjuetre; 18  Jọras* sønner: hundre og tolv; 19  Hạsjums sønner:+ to hundre og tjuetre; 20  Gịbbars* sønner:+ nittifem; 21  Bẹtlehems sønner:+ hundre og tjuetre; 22  mennene fra Netọfa:+ femtiseks; 23  mennene fra Ạnatot:+ hundre og tjueåtte; 24  Ạsmavets sønner:+ førtito; 25  Kịrjat-Jẹarims,+ Kefịras og Be’ẹrots sønner: sju hundre og førtitre; 26  Rạmas+ og Gẹbas+ sønner: seks hundre og tjueen; 27  mennene fra Mịkmas:+ hundre og tjueto; 28  mennene fra Betel+ og Ai:+ to hundre og tjuetre; 29  Nẹbos sønner:*+ femtito; 30  Mạgbisjs sønner: hundre og femtiseks; 31  den andre Ẹlams sønner:+ ett tusen to hundre og femtifire; 32  Hạrims sønner:+ tre hundre og tjue; 33  Lods,+ Hạdids+ og Ọnos+ sønner: sju hundre og tjuefem; 34  Jẹrikos sønner:+ tre hundre og førtifem; 35  Senạ’as sønner:+ tre tusen seks hundre og tretti. 36  Prestene:+ Jedạjas+ sønner av Jesjụas hus:+ ni hundre og syttitre; 37  Ịmmers sønner:+ ett tusen og femtito; 38  Pạsjhurs sønner:+ ett tusen to hundre og førtisju; 39  Hạrims sønner:+ ett tusen og sytten. 40  Levittene:+ Jesjụas+ og Kạdmiels sønner,+ av Hodạvjas sønner:+ syttifire. 41  Sangerne, Ạsafs sønner:+ hundre og tjueåtte. 42  Portvaktenes sønner: Sjạllums sønner,+ Ạters sønner,+ Tạlmons+ sønner, Ạkkubs+ sønner, Hatịtas sønner,+ Sjọbais sønner: i alt hundre og trettini. 43  Nẹtinim-tjenerne:*+ Sịhas sønner, Hasụfas sønner, Tạbbaots sønner,+ 44  Kẹros’ sønner, Siạhas sønner, Pạdons sønner,+ 45  Lebạnas sønner, Hagạbas sønner, Ạkkubs sønner, 46  Hạgabs sønner, Sạlmais sønner,+ Hạnans sønner, 47  Gịddels sønner, Gạhars sønner,+ Reạjas sønner, 48  Rẹsins sønner,+ Nekọdas sønner, Gạssams sønner, 49  Ụssas sønner, Pasẹahs sønner,+ Bẹsajs sønner, 50  Ạsnas sønner, Mẹ’unims sønner, Nẹfusims sønner;+ 51  Bạkbuks sønner, Hakụfas sønner, Hạrhurs sønner,+ 52  Bạsluts sønner, Mehịdas sønner, Hạrsjas sønner,+ 53  Bạrkos’ sønner, Sisẹras sønner, Tẹmahs sønner,+ 54  Nesịahs sønner, Hatịfas sønner.+ 55  Sønnene av Salomos tjenere:+ Sọtais sønner, Sọferets sønner, Perụdas sønner,+ 56  Ja’ạlahs sønner, Dạrkons sønner, Gịddels sønner,+ 57  Sjefạtjas sønner, Hạttils sønner, Pọkeret-Hassebạjims sønner, Ạmis sønner.+ 58  Nẹtinim-tjenerne+ og sønnene av Salomos tjenere var i alt tre hundre og nittito.+ 59  Og dette var de som drog opp fra Tel-Mẹlah, Tel-Hạrsja, Kẹrub, Ạddon og Ịmmer, og det viste seg at de ikke var i stand til å gjøre rede for sitt fedrehus og sin herkomst,*+ hvorvidt de var av Israel: 60  Delạjas sønner, Tobịas sønner, Nekọdas sønner:+ seks hundre og femtito. 61  Og av prestenes sønner:+ Habạjas sønner, Hạkkos’+ sønner, sønnene til Barsịllai,+ han som tok en av gileaditten Barsịllais+ døtre til hustru og ble kalt ved deres navn. 62  Dette var de som lette etter sitt register for offentlig å fastslå sin avstamning, men de fant ikke seg selv oppskrevet, så de ble utelukket fra prestedømmet som urene.+ 63  Derfor sa tirsjạtaen*+ til dem at de ikke fikk spise+ av de høyhellige ting før det stod fram en prest med Ụrim+ og Tụmmim.* 64  Hele menigheten* under ett+ utgjorde førtito tusen tre hundre og seksti,+ 65  foruten deres slaver og slavekvinner, som utgjorde sju tusen tre hundre og trettisju; og de hadde to hundre sangere+ og sangerinner. 66  Deres hester var sju hundre og trettiseks, deres muldyr to hundre og førtifem,+ 67  deres kameler fire hundre og trettifem, deres esler seks tusen sju hundre og tjue.+ 68  Og noen av overhodene+ for fedrehusene+ gav frivillige+ offergaver til den sanne Guds hus da de kom til Jehovas hus,+ som var i Jerusalem,+ for å reise det på dets eget sted.+ 69  Etter hva de maktet, gav de gull+ til forrådene for arbeidet, sekstien tusen drakmer,* og sølv,+ fem tusen mịner,* og hundre prestekjortler.+ 70  Og prestene og levittene og noen av folket,+ og sangerne og portvaktene og nẹtinim-tjenerne bosatte seg i sine byer, og hele Israel i sine byer.+

Fotnoter

El.: «myndighetsdistriktets; domsrettsområdets». Hebr.: hammedhinạh (fra verbet din, «å dømme»); lat.: provịnciae.
«Jesjua». Hebr.: Jesjụa‛; i Hag 1:1 og Sak 3:1: «Josva»; LXX: «Jesus».
«Asarja» i Ne 7:7.
«Ra’amja» i Ne 7:7.
«Misperet» i Ne 7:7.
«Nehum» i Ne 7:7.
Navnet betyr «Moabs stattholder».
«Binnuis» i Ne 7:15.
«Harifs» i Ne 7:24.
«Gibeons» i Ne 7:25.
«mennene fra det andre Nebo» i Ne 7:33.
«Netinim-tjenerne». El.: «Tempelslavene». Bokst.: «De som er gitt». Hebr.: hannethinịm. Jf. fotn. til 4Mo 3:9.
El.: «ætt».
«tirsjataen». Hebr.: hattirsjạtha’, persisk tittel på stattholderen i en provins.
Se fotn. til 2Mo 28:30, «Urim og Tummim».
«Hele menigheten». Hebr.: kol-haqqahạl; gr.: pạsa . . . he ekklesịa.
En drakme ble vanligvis regnet for å ha samme verdi som den persiske gulldareiken, som veide 8,4 g. Må ikke forveksles med den drakmen som er nevnt i De greske skrifter.
En mine veide 570 g. Må ikke forveksles med den minen som er nevnt i De greske skrifter.