Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Esekiel 48:1–35

48  «Og dette er navnene på stammene. Fra den nordlige ytterste ende, ved siden langs Hẹtlon-veien+ til inngangen til Hạmat,+ Hạsar-Ẹnan,+ Damaskus’ grense mot nord, ved siden av Hạmat; og andelen skal ha en østlig side og en vestlig: Dan,+ én andel.  Og langs Dans grense, fra østsiden til vestsiden: Ạsjer,+ én andel.  Og langs Ạsjers grense, fra østsiden like til vestsiden: Nạftali,+ én andel.  Og langs Nạftalis grense, fra østsiden til vestsiden: Manạsse,+ én andel.  Og langs Manạsses grense, fra østsiden til vestsiden: Ẹfraim,+ én andel.  Og langs Ẹfraims grense, fra østsiden like til vestsiden: Ruben,+ én andel.  Og langs Rubens grense, fra østsiden til vestsiden: Juda,+ én andel.  Og langs Judas grense, fra østsiden til vestsiden, skal det bidrag som dere skal gi, være tjuefem tusen alen bredt,+ og lengden skal være som en av andelene, fra østsiden til vestsiden. Og helligdommen* skal være midt i det.+  Når det gjelder det bidrag som dere skal gi til Jehova, så skal lengden være tjuefem tusen alen og bredden ti tusen. 10  Og hva disse angår, så skal det være det hellige bidrag for prestene,+ i nord tjuefem tusen alen, og i vest en bredde på ti tusen, og i øst en bredde på ti tusen, og i sør en lengde på tjuefem tusen. Og Jehovas helligdom* skal være midt i det.+ 11  Det skal være for prestene, de som er helliget, av Sạdoks sønner,+ som tok seg av pliktene overfor meg, de som ikke fór vill da Israels sønner fór vill, slik som levittene fór vill.+ 12  Og de skal få et bidrag av landets bidrag som noe høyhellig, langs levittenes grense.+ 13  Og like ved siden av prestenes område skal levittene ha+ tjuefem tusen alen i lengde og ti tusen i bredde; hele lengden er tjuefem tusen og bredden ti tusen.+ 14  Og de skal ikke selge noe av det, og en skal ikke gjøre noe bytte, og en skal ikke la den beste delen av landet gå over til andre; for det er noe som er hellig for Jehova.+ 15  Og de fem tusen alen som er igjen i bredden langs de tjuefem tusen, er et område som ikke er hellig; det er til byen,+ til beboelse og til beitemark. Og byen skal være midt i det.+ 16  Og dette er byens* mål: nordsiden fire tusen fem hundre alen, og sørsiden fire tusen fem hundre, og østsiden fire tusen fem hundre, og vestsiden fire tusen fem hundre. 17  Og byen skal ha en beitemark,+ i nord to hundre og femti alen, og i sør to hundre og femti, og i øst to hundre og femti, og i vest to hundre og femti. 18  Og det som er igjen i lengden, vil svare nøyaktig til det hellige bidrag:+ ti tusen alen i øst og ti tusen i vest; og det skal vise seg å svare nøyaktig til det hellige bidrag, og dets grøde skal være til brød for dem som tjener byen.+ 19  Og de som tjener byen, fra alle Israels stammer, skal dyrke det.+ 20  Hele bidraget er tjuefem tusen ganger tjuefem tusen alen. En firkantet del skal dere gi som det hellige bidrag, sammen med byens eiendom. 21  Og det som er igjen, skal tilhøre høvdingen,+ på den ene siden og på den andre siden av det hellige bidrag og av byens eiendom,+ langs bidragets tjuefem tusen alen mot østgrensen, og i vest langs de tjuefem tusen alen mot vestgrensen.+ Det skal svare nøyaktig til andelene og skal være for høvdingen. Og det hellige bidrag og Husets* helligdom* skal ligge midt i det. 22  Og når det gjelder levittenes eiendom og byens eiendom, så skal den ligge mellom de delene som tilhører høvdingen. Mellom Judas grense+ og Bẹnjamins grense ligger det som skal tilhøre høvdingen. 23  Så var det de andre stammene: fra østsiden til vestsiden: Bẹnjamin,+ én andel. 24  Og langs Bẹnjamins grense, fra østsiden til vestsiden: Sịmeon,+ én andel. 25  Og langs Sịmeons grense, fra østsiden til vestsiden: Jịssakar,+ én andel. 26  Og langs Jịssakars grense, fra østsiden til vestsiden: Sẹbulon,+ én andel. 27  Og langs Sẹbulons grense, fra østsiden til vestsiden: Gad,+ én andel. 28  Og langs Gads grense, mot sørsiden,* skal den være mot sør;* og grensen skal gå fra Tạmar+ til vannene ved Mẹribat-Kạdesj,+ til elvedalen,+ like til Storhavet.+ 29  Dette er det land som dere ved loddkasting skal la tilfalle Israels stammer som en arv,+ og dette skal være deres andeler,»+ lyder Den Suverene Herre Jehovas utsagn. 30  «Og dette skal være byens utganger: På nordsiden skal målet være fire tusen fem hundre alen.+ 31  Og byens porter skal være etter navnene på Israels stammer. Det er tre porter i nord: Rubens port, én; Judas port, én; Levis port, én. 32  Og på østsiden skal det være fire tusen fem hundre alen, og tre porter, nemlig Josefs port, én; Bẹnjamins port, én; Dans port, én. 33  Og sørsiden skal ha et mål på fire tusen fem hundre alen, og tre porter: Sịmeons port, én; Jịssakars port, én; Sẹbulons port, én. 34  Vestsiden skal være på fire tusen fem hundre alen, og det er tre porter der: Gads port, én; Ạsjers port, én; Nạftalis port, én. 35  Omkretsen skal være atten tusen alen; og byens navn skal fra den dagen være: ’Jehova er der.’»*+

Fotnoter

«helligdommen». Hebr.: hammiqdạsj; gr.: to hạgion; lat.: sanctuạrium.
«Jehovas helligdom». Hebr.: miqdasj-Jehwạh; lat.: sanctuạrium Dọmini; LXX: «de hellige tings fjell».
Bokst.: «dens», hunkj. på hebr.; viser tilbake til «byen», hunkj. på hebr.
«Husets», M(hebr.: habbạjith)TLXXSy; lat.: tẹmpli.
«og . . . helligdom». Hebr.: umiqdạsj; gr.: kai to hagịasma; lat.: et sanctuạrium.
«sør-». Hebr.: nẹghev.
«mot sør». Hebr.: temạnah.
«Jehova er der.» El.: «Jehova-Sjammah.» Hebr.: Jehwạh sjạmmah; LXXAVg: «Jehova er der.»