Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Esekiel 45:1–25

45  ’Og når dere skifter ut landet som en arv,+ skal dere gi et bidrag til Jehova,+ en hellig del av landet;+ lengden skal være tjuefem tusen alen i lengde, og bredden ti tusen.*+ Det skal være en hellig del innenfor alle dets* grenser rundt omkring.  Av dette skal det til det hellige sted* være fem hundre ganger fem hundre; firkantet skal det gjøres rundt omkring;+ og femti alen skal det ha som beitemark på hver side.+  Og av dette målet skal du måle en lengde på tjuefem tusen og en bredde på ti tusen,* og der skal helligdommen* være, noe høyhellig.+  Som en hellig del av landet skal det tilhøre prestene,+ helligdommens tjenere, de som nærmer seg for å gjøre tjeneste for Jehova.+ Og for dem skal det være et sted for husene deres og et hellig sted* for helligdommen.  Og tjuefem tusen i lengde og ti tusen i bredde+ — det skal tilhøre levittene, Husets tjenere. Som en eiendom skal de ha tjue spiserom.+  Og som byens eiendom skal dere gi fem tusen i bredden og en lengde på tjuefem tusen, noe som svarer nøyaktig til det hellige bidrag.+ Det skal tilhøre hele Israels hus.  Og til høvdingen skal det være et stykke på den ene siden og et stykke på den andre siden av det hellige bidrag+ og av byens eiendom, ved siden av det hellige bidrag og ved siden av byens eiendom, noe på vestsiden, mot vest, og noe på østsiden, mot øst. Og lengden skal svare nøyaktig til en av andelene, fra vestgrensen til østgrensen.+  Når det gjelder landet, så skal det bli hans som en eiendom i Israel. Og aldri mer skal mine høvdinger behandle mitt folk dårlig,+ og landet skal de gi til Israels hus etter deres stammer.’+  Dette er hva Den Suverene Herre Jehova har sagt: ’Jeg har fått nok av dere, Israels høvdinger!’+ ’Fjern volden og herjingen+ og øv rett og rettferdighet.+ Opphev DERES beslagleggelser av mitt folks eiendom,’*+ lyder Den Suverene Herre Jehovas utsagn. 10  ’Nøyaktig vekt og en nøyaktig ẹfa og et nøyaktig bat-mål skal dere ha.+ 11  Når det gjelder ẹfaen og bat-målet, så skal det være bare én fastsatt mengde, slik at en bat* inneholder en tiendedels họmer,* og en tiendedels họmer en ẹfa;*+ etter en họmer skal den påbudte mengden være. 12  Og en sekel*+ er tjue gẹra.*+ Tjue sekel, tjuefem sekel, femten sekel skal være en mịne* for dere.’ 13  ’Dette er det bidrag som dere skal gi: en sjettedels ẹfa av hver họmer hvete, og en sjettedels ẹfa av hver họmer bygg; 14  og når det gjelder den fastsatte mengden olje, så er det bat-målet av oljen. En bat er en tiendedels kor. Ti bat er en họmer; for ti bat er en họmer. 15  Likeså én sau av småfeet, av to hundre av Israels buskap,*+ til kornofferet+ og til helbrennofferet+ og til fellesskapsofferet,+ for å gjøre soning for dem,’+ lyder Den Suverene Herre Jehovas utsagn. 16  ’Det er hele folket i landet* som skal være ansvarlig for dette bidraget+ til høvdingen i Israel.+ 17  Og høvdingen+ skal ha ansvaret for helbrennofrene+ og kornofferet+ og drikkofferet+ ved høytidene+ og ved nymånene+ og ved sabbatene,+ ved alle festtidene til Israels hus.+ Det er han som skal sørge for syndofferet og kornofferet og helbrennofferet og fellesskapsofrene, for å gjøre soning for Israels hus.’ 18  Dette er hva Den Suverene Herre Jehova har sagt: ’I den første måneden, på den første dagen i måneden, skal du ta en lytefri+ ung okse, en sønn av storfeet, og du skal rense helligdommen* for synd.+ 19  Og presten skal ta noe av blodet fra syndofferet og stryke det på Husets dørstolpe*+ og på de fire hjørnene av avsatsen rundt om på alteret+ og på dørstolpen i porten til den indre forgården. 20  Og slik skal du gjøre på den sjuende dagen i måneden for ethvert menneske* som begår en feil,+ og for enhver som er uerfaren; og dere skal gjøre soning for Huset.+ 21  I den første måneden, på den fjortende dagen i måneden, skal det være påske for dere.+ Det er en sju dager lang høytid da det skal spises usyrede brød.*+ 22  Og på den dagen skal høvdingen sørge for en ung okse som syndoffer+ for seg selv og for hele folket i landet. 23  Og på høytidens sju dager+ skal han som et helbrennoffer til Jehova sørge for sju unge okser og sju værer, lytefrie dyr, hver dag i de sju dagene,+ og som et syndoffer en geitebukk hver dag.+ 24  Og som et kornoffer skal han sørge for en ẹfa til den unge oksen og en ẹfa til væren, og hva olje angår, en hin for hver ẹfa.+ 25  I den sjuende måneden, på den femtende dagen i måneden, under høytiden,+ skal han sørge for det samme som disse ofrene i de sju dagene,+ det samme som syndofferet, som helbrennofferet og som kornofferet og som oljen.’»

Fotnoter

«ti tusen», MTSyVg; LXX: «tjue tusen».
«dets», hunkj. på hebr.; viser tilbake til «bidrag», som er hunkj. på hebr.
«det hellige sted». Hebr.: haqqọdhesj; gr.: hagịasma.
«ti tusen», MTSyVg; LXXA,B: «tjue tusen».
«helligdommen». Hebr.: hammiqdạsj.
«og et hellig sted». Hebr.: umiqdạsj; T: «en brolagt vei».
El.: «DERES fordrivelser blant mitt folk».
Et hulmål for væsker som tilsvarer 22 l; like stort som efa-målet, som ble brukt for tørre varer.
En homer tilsvarer 220 l.
En efa tilsvarer 22 l.
En sekel veide 11,4 g.
En gera veide 0,57 g.
Bokst.: «minen». Hebr.: hammanẹh.
«av . . . buskap», ved en rettelse av M; el. muligens, i overensstemmelse med LXX: «fra . . . slekter»; M: «fra . . . vannrike [land]».
El.: «landets folk». Se fotn. til 7:27.
«helligdommen». Hebr.: hammiqdạsj; gr.: to hạgion; lat.: sanctuạrium.
«dørstolpe». Hebr.: mezuzạth.
Bokst.: «for (på grunn av) en mann». Hebr.: me’ịsj.
«usyrede brød». Dette var flate brød (leiver; kaker) som var bakt uten gjær el. surdeig. Hebr.: matstsọth.