Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Esekiel 41:1–26

41  Og han førte meg så inn i templet,* og han tok til å måle sidesøylene: Seks alen var bredden på den ene siden, og seks alen var bredden på den andre siden; det var sidesøylens* bredde.  Og inngangens bredde var ti alen, og inngangens sider var fem alen på den ene siden og fem alen på den andre siden. Og han tok til å måle dets lengde: førti alen, og bredden: tjue alen.  Og han gikk innenfor og gikk i gang med å måle inngangens sidesøyle: to alen, og inngangen: seks alen; og inngangens bredde var sju alen.  Og han tok til å måle dets lengde: tjue alen, og dets bredde: tjue alen,+ foran templet. Så sa han til meg: «Dette er Det aller helligste.»*+  Og han gikk i gang med å måle husets vegg: seks alen. Og bredden på sidekammeret var fire alen, rundt omkring; hele veien rundt huset var det slik, rundt omkring det.+  Og sidekamrene lå, sidekammer over sidekammer, i tre etasjer, og det tretti ganger; og de gikk inn i veggen som hørte til huset, det vil si sidekamrene hele veien rundt, for at de skulle være festet, men de var ikke festet i husets vegg.+  Og det ble bredere og det gikk rundt oppover og oppover* til sidekamrene, for husets vindelgang gikk oppover og oppover hele veien rundt huset.*+ Derfor ble huset bredere oppover, og fra* den nederste etasjen kunne en gå opp til den øverste etasjen,+ gjennom den mellomste etasjen.  Og jeg så at det var en høy plattform* til huset hele veien rundt. Når det gjelder grunnvollene til sidekamrene, så var det et helt rør på seks alen til sammenføyningen.+  Bredden på veggen som hørte til sidekammeret, mot utsiden, var fem alen. Og det var en plass som var latt åpen* ved sidekammerbygningen som hørte til huset. 10  Og mellom spiserommene+ var bredden tjue alen rundt omkring huset, hele veien rundt. 11  Og inngangen til sidekammeret var mot den plassen som var latt åpen; det var én inngang mot nord og én inngang mot sør; og bredden av det arealet, den plassen som var latt åpen, var fem alen, hele veien rundt. 12  Og den bygningen* som lå foran det atskilte området,* hvis side var mot vest,* var sytti alen bred. Og bygningens vegg var fem alen bred, hele veien rundt, og dens lengde var nitti alen. 13  Og han målte huset: Det var hundre alen langt; og det atskilte området og bygningen og dens vegger: hundre alen i lengde. 14  Og bredden av husets forside og det atskilte området mot øst var hundre alen. 15  Og han målte lengden av bygningen foran det atskilte området, som lå der bak, og galleriene på den ene siden og på den andre siden: hundre alen. Likeså templet og det indre sted+ og forgårdens forhaller; 16  tersklene og vinduene med skrånende karmer+ og galleriene var rundt omkring de tre. Foran terskelen var det trepanel hele veien rundt,+ og fra gulvet* opp til vinduene; og vinduene var tildekket. 17  Opp over inngangen og helt til det indre huset og utvendig og på hele veggen hele veien rundt, på det indre huset og utvendig, var det mål; 18  og det var utskårne* kjeruber+ og palmefigurer,+ med en palmefigur mellom kjerub og kjerub, og hver kjerub hadde to ansikter.+ 19  Og et menneskeansikt* vendte mot palmefiguren på den ene siden, og ansiktet av en ungløve med manke vendte mot palmefiguren på den andre siden;+ de var utskåret på hele huset, hele veien rundt. 20  Fra gulvet til over inngangen var det utskårne kjeruber og palmefigurer på tempelveggen.* 21  Når det gjelder templet, så var dørstolpen firkantet;+ og foran det hellige sted så en noe som hadde et utseende som dette: 22  Trealteret var tre alen høyt, og dets lengde var to alen,* og det hadde sine hjørnestolper.+ Og dets lengde og dets vegger var av tre. Så talte han til meg: «Dette er det bordet som står framfor Jehova.»+ 23  Og templet* og det hellige sted* hadde to dører.+ 24  Og to dørfløyer hørte til dørene; de to var svingbare. Den ene døren hadde to dørfløyer, og den andre hadde to dørfløyer. 25  Og på dem, på tempeldørene, var det laget kjeruber og palmefigurer,+ lik dem som var laget på veggene, og det var et skjermtak av tre over forsiden av forhallen utenfor. 26  Og det var vinduer med skrånende karmer+ og palmefigurer på den ene siden og på den andre siden, langs sidene i forhallen og i husets sidekamre og på skjermtakene.

Fotnoter

«templet». Hebr.: hahekhạl; gr.: ton naọn; lat.: tẹmplum. Se fotn. til Mt 23:16, «templet».
«sidesøylens», ved en tekstrettelse; M: «teltets».
Bokst.: «Dette er de helliges (hellige tings; hellige steders) hellige (ting; sted).» Hebr.: zeh Qọdhesj haqQodhasjịm.
«oppover og oppover». El.: «fra etasje til etasje», ifølge en tekstrettelse foreslått i HAL, s. 580.
«hele veien rundt huset». El.: «på forskjellige sider av huset».
«fra», LXXSy; M: «følgelig [gikk den nederste opp . . . ]»; Vg: «følgelig [kunne man] fra . . . [gå opp . . .]».
Bokst.: «en høyde; en forhøyning».
«en plass som var latt åpen». Hebr.: munnạch.
«Og den bygningen». Hebr.: wehabbinjạn.
«det atskilte området». Hebr.: haggizrạh.
Bokst.: «havet», dvs. Middelhavet. Hebr.: hajjạm.
Bokst.: «og [fra] jorden». Hebr.: weha’ạrets.
Bokst.: «lagde (tilvirkede)».
«menneske-». El.: «jordmenneskes». Hebr.: ’adhạm.
«tempel-». Hebr.: hahekhạl. I M er dette ordet markert med ekstraordinære punkter av soferim (jødiske avskrivere), åpenbart for å angi at ordet er føyd til ved en feil fordi den neste setningen begynner med samme ord. Se tillegget, 2A.
LXX tilføyer: «og bredden var to alen».
Bokst.: «til templet [ . . . var det]». Hebr.: lahekhạl; gr.: toi naoi; lat.: in tẹmplo, «i templet». Se fotn. til v. 1, «templet».
Bokst.: «og til det hellige sted (helligdommen) [var det]». Hebr.: welaqqọdhesj; gr.: kai toi hagịoi; lat.: et in sanctuạrio, «og i helligdommen».