Esekiel 40:1–49

40  I det tjuefemte året av vår landflyktighet,+ ved årets begynnelse, på den tiende dagen i måneden, i det fjortende året etter at byen var blitt slått,+ nettopp på den dagen viste Jehovas hånd seg å være over meg,+ slik at han førte meg til det stedet.+  I syner fra Gud* førte han meg til Israels land og satte meg etter hvert ned på et meget høyt fjell,+ hvor det i sør* var noe som var likt en bys oppbygning.+  Og han tok til å føre meg dit, og se, det var en mann* der. Hans utseende var som utseendet av kobber,+ og han hadde en linsnor i hånden, og et målerør,+ og han stod i porten.*  Og mannen begynte å tale til meg: «Menneskesønn,*+ se med dine øyne og hør med dine ører og rett ditt hjerte mot alt det som jeg viser deg, for det er for at jeg skal vise deg dette, at du er blitt ført hit. Fortell alt du ser, til Israels hus.»+  Og se, det var en mur utenfor huset, hele veien rundt. Og i mannens hånd var målerøret* på seks alen — hver alen var en alen og en håndsbredd.* Og han begynte å måle bredden på det som var bygd:* ett rør, og høyden: ett rør.  Så kom han til porten, den som vender mot øst,+ og gikk opp dens trappetrinn. Og han begynte å måle portens terskel:+ ett rør i bredden, og den andre terskelen: ett rør i bredden.  Og vaktrommet var ett rør langt og ett rør bredt, og mellom vaktrommene+ var det fem alen; og portens terskel ved forhallen innerst i porten var ett rør.  Og han gikk i gang med å måle forhallen innerst i porten: ett rør.+  Så målte han portens forhall: åtte alen, og dens sidesøyler:* to alen; og forhallen var innerst i porten. 10  Og vaktrommene i porten mot øst var tre på den ene siden og tre på den andre siden. De tre hadde samme mål, og sidesøylene hadde samme mål, på den ene siden og på den andre siden. 11  Så målte han bredden av inngangen til porten: ti alen; portens lengde: tretten alen. 12  Og det avgjerdede området foran vaktrommene var på én alen, og det var et avgjerdet område på én alen på hver side. Og vaktrommet var seks alen på den ene siden og seks alen på den andre siden. 13  Videre målte han porten fra taket over det ene vaktrommet til taket over det andre: en bredde på tjuefem alen;+ inngang lå rett overfor inngang. 14  Så tok han for seg sidesøylene på seksti alen, fram til forgårdens sidesøyler i portene hele veien rundt.* 15  Og fra foran inngangsporten til foran den indre portens forhall var det femti alen. 16  Og det var vinduer med skrånende karmer+ til vaktrommene og til deres sidesøyler mot det indre av porten hele veien rundt, og slik var det også til forhallene. Og vinduene var hele veien rundt mot det indre, og på sidesøylene var det palmefigurer.+ 17  Og han førte meg etter hvert inn i den ytre forgården, og se, der var det spiserom,+ og en brolegning som var laget til forgården hele veien rundt. Det var tretti spiserom på brolegningen.+ 18  Og brolegningen ved siden av portene svarte nøyaktig til lengden av portene — den nedre brolegningen. 19  Og han gikk i gang med å måle bredden fra forsiden av den nedre porten til forsiden av den indre forgården. Utenfor var det hundre alen, mot øst og mot nord. 20  Og den ytre forgården hadde en port som vendte mot nord. Han målte dens lengde og dens bredde. 21  Og den hadde tre vaktrom på den ene siden og tre på den andre siden. Og dens sidesøyler og dens forhall viste seg å ha de samme målene som i den første porten. Femti alen var dens lengde, og dens bredde var tjuefem alen. 22  Og dens vinduer og dens forhall og dens palmefigurer+ hadde de samme målene som dem i den porten som vender mot øst. Og på sju trappetrinn kunne en gå opp i den, og dens forhall var foran dem. 23  Og porten til den indre forgården lå midt imot porten mot nord; det var også en mot øst. Og han gikk i gang med å måle fra port til port: hundre alen. 24  Og han førte meg etter hvert mot sør,* og se, det var en port mot sør,+ og han målte dens sidesøyler og dens forhall: De hadde de samme målene som de andre. 25  Og den og dens forhall hadde vinduer hele veien rundt, som de andre vinduene. Femti alen var lengden, og bredden var tjuefem alen. 26  Og det var sju trappetrinn som en kunne gå opp til den på,+ og dens forhall lå foran dem. Og den hadde palmefigurer, én på den ene siden og én på den andre siden, på sine sidesøyler. 27  Og den indre forgården hadde en port mot sør. Og han målte fra port til port mot sør: hundre alen. 28  Og han førte meg etter hvert inn i den indre forgården gjennom den sørlige porten. Og han gikk i gang med å måle den sørlige porten: Den hadde de samme målene som de andre. 29  Og dens vaktrom og dens sidesøyler og dens forhall hadde de samme målene som de andre. Og den og dens forhall hadde vinduer hele veien rundt. Femti alen var lengden, og bredden var tjuefem alen.+ 30 * Og det var forhaller rundt omkring; lengden var tjuefem alen og bredden fem alen. 31  Og dens forhall lå ut mot den ytre forgården, og det var palmefigurer på dens sidesøyler,+ og atkomsten opp til den bestod av åtte trappetrinn.+ 32  Og han førte meg etter hvert inn i den indre forgården fra øst, og han gikk i gang med å måle porten: Den hadde de samme målene som de andre. 33  Og dens vaktrom og dens sidesøyler og dens forhall hadde de samme målene som de andre, og den og dens forhall hadde vinduer hele veien rundt. Lengden var femti alen og bredden tjuefem alen. 34  Og dens forhall lå ut mot den ytre forgården, og det var palmefigurer på dens sidesøyler, på den ene siden og på den andre siden. Og atkomsten opp til den bestod av åtte trappetrinn. 35  Og han førte meg så inn i den nordlige porten,+ og han målte — det var de samme målene som i de andre+ — 36  dens vaktrom, dens sidesøyler og dens forhall. Og den hadde vinduer hele veien rundt. Lengden var femti alen og bredden tjuefem alen. 37  Og ut mot den ytre forgården var dens sidesøyler, og det var palmefigurer på dens sidesøyler, på den ene siden og på den andre siden.+ Og atkomsten opp til den bestod av åtte trappetrinn. 38  Og et spiserom med sin inngang befant seg ved portenes sidesøyler. Det var der de pleide å skylle helbrennofferet.+ 39  Og i portens forhall var det to bord på den ene siden og to bord på den andre siden, til å slakte helbrennofferet+ og syndofferet+ og skyldofferet på.+ 40  Og på utsiden, når en går opp til inngangen til den nordlige porten, var det to bord. Og på den andre siden, som hører til portens forhall, var det to bord. 41  Det var fire bord på den ene siden og fire bord på den andre siden, ved siden av porten — åtte bord, som de pleide å slakte på. 42  Og de fire bordene* til helbrennofferet var av tilhogd stein. Lengden var halvannen alen og bredden halvannen alen og høyden én alen. På dem pleide de også å legge de redskapene som de slaktet helbrennofferet og slaktofferet med. 43  Og hyllene til å sette ting på målte en håndsbredd; de var godt festet innvendig, hele veien rundt; og på bordene pleide de å legge* offergavens* kjøtt.+ 44  Og på utsiden av den indre porten var sangernes+ spiserom, i den indre forgården, som er ved siden av den nordlige porten. Og deres forside var mot sør. Det var også ett ved siden av den østlige* porten. Forsiden var mot nord. 45  Og han begynte å tale til meg: «Dette, det spiserommet som har forsiden mot sør, er for de prestene som tar seg av pliktene i huset.+ 46  Og det spiserommet som har forsiden mot nord, er for de prestene som tar seg av pliktene ved alteret.+ Det er Sạdoks sønner,+ de av Levis sønner som nærmer seg Jehova for å gjøre tjeneste for ham.»+ 47  Og han tok til å måle den indre forgården. Lengden var hundre alen og bredden hundre alen — den var firkantet. Og alteret stod foran huset. 48  Og han førte meg så inn i husets forhall,+ og han tok til å måle forhallens sidesøyle, fem alen på den ene siden og fem alen på den andre siden. Og portens bredde var tre alen på den ene siden og tre alen på den andre siden. 49  Forhallens lengde var tjue alen og bredden elleve* alen. Og på trappetrinn* gikk de opp til den. Og det var søyler ved sidestolpene, én på den ene siden og én på den andre siden.+

Fotnoter

«I syner fra Gud». Hebr.: bemar’ọth ’Elohịm.
El.: «mot Negev».
«en mann». Hebr.: ’isj; gr.: anẹr; lat.: vir.
El.: «i portgangen; ved porten», ifølge beskrivelsen.
«Menneskesønn». Hebr.: ben-’adhạm; gr.: huiẹ anthrọpou; lat.: fịli họminis.
«målerøret». Hebr.: qenẹh hammiddạh; gr.: kạlamos . . . ; lat.: cạlamus mensụrae. Jf. fotn. til Ga 6:16, «etter denne regel for oppførsel», og Åp 11:1.
«en alen og en håndsbredd». En vanlig alen på 44,5 cm og en håndsbredd på 7,4 cm tilsvarte en lang alen på ca. 51,8 cm. «Målerøret på seks alen» var altså 3,11 m langt.
«det som var bygd». Hebr.: habbinjạn; LXX: «yttermuren».
El.: «framspring».
«Og den frie plassen i portens forhall utenfor var tjue alen, og portens vaktrom lå rundt omkring», LXXB.
«sør». Bokst.: «syden». Hebr.: haddarọm.
V. 30, som mangler i LXXIt og noen hebr. hss., anses for å være en dittografi (feilaktig dobbeltskrivning) av v. 29.
Nøyaktig hvor disse fire bordene ved den nordlige porten stod, er ikke angitt.
«pleide de å legge», Sy; mangler i MVg.
«offergavens». Hebr.: haqqorvạn; lat.: oblatiọnis. Se Mr 7:11.
«østlige», MTSyVg; LXX: «sørlige».
«elleve», MTSyVg; LXX: «tolv».
«på ti trappetrinn», LXX; Vg: «på åtte trappetrinn».