Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Esekiel 23:1–49

23  Og Jehovas ord fortsatte å komme til meg,+ og det lød:  «Menneskesønn, det var to kvinner, døtre av én mor.+  Og de begynte å prostituere seg* i Egypt.+ I sin ungdom drev de prostitusjon.*+ Der ble deres bryster klemt,+ og der trykte de deres jomfrudoms barm.  Og deres navn var Ohọla,* den eldste,* og Ohọliba,* hennes søster, og de ble mine+ og begynte å føde sønner og døtre.+ Og hva deres navn angår, så er Ohọla Samạria+ og Ohọliba Jerusalem.+  Og Ohọla begynte å prostituere seg,+ mens hun var underlagt meg, og hun fortsatte å være opptent av begjær etter dem som lidenskapelig elsket henne,+ etter assyrerne,+ som var nær ved,  stattholdere, kledd i blått, og styresmenn — ettertraktede unge menn alle sammen, ryttere, ridende på hester.  Og hun fortsatte å øse ut sine prostitusjonshandlinger over dem, Assyrias ypperste sønner alle sammen; og med alle dem som hun var opptent av begjær etter — med deres skitne avguder — gjorde hun seg uren.+  Og sine prostitusjonshandlinger, som hun hadde ført med seg fra Egypt, oppgav hun ikke; de hadde jo ligget med henne i hennes ungdom, og det var de som trykte hennes jomfrudoms barm, og de fortsatte å utøse sin umoralske omgang over henne.+  Derfor gav jeg henne i hånden på dem som lidenskapelig elsket henne,+ i hånden på Assyrias sønner, som hun hadde vært opptent av begjær etter.+ 10  Det var de som blottet hennes nakenhet.+ Hennes sønner og hennes døtre tok de,+ og henne selv drepte de, ja med sverd. Og hun ble beryktet* blant kvinner, og straffedommer fullbyrdet de over henne. 11  Da hennes søster Ohọliba så det,+ gav hun uttrykk for sitt sanselige begjær på en mer fordervelig måte enn hun og drev sin prostitusjon lenger enn søsteren drev sin utukt.*+ 12  Hun var opptent av begjær etter Assyrias sønner,+ stattholdere og styresmenn som var nær ved, kledd med fullkommen smak, ryttere, ridende på hester — ettertraktede unge menn alle sammen.+ 13  Og jeg så at ettersom hun hadde gjort seg uren, fulgte de begge én og samme vei.+ 14  Og hun føyde stadig mer til sine prostitusjonshandlinger da hun fikk se de mennene som var innrisset på veggen,+ bilder+ av kaldeere, innrisset med sinober,+ 15  med belter+ spent om sine hofter, med nedhengende turbaner på sine hoder; de så alle sammen ut som krigere* og lignet Babylons* sønner, kaldeere hva deres fødeland angår. 16  Og hun begynte å være opptent av begjær etter dem på grunn av det som hennes øyne så,+ og hun gikk i gang med å sende sendebud til dem i Kaldẹa.+ 17  Og Babylons sønner kom stadig inn til henne, til kjærtegnenes seng, og besmittet henne med sin umoralske omgang;+ og hun ble stadig besmittet av dem, og hennes sjel begynte å vende seg fra dem i avsky. 18  Og hun fortsatte å blotte sine prostitusjonshandlinger og å blotte sin nakenhet,+ så min sjel vendte seg fra henne i avsky, slik som min sjel hadde vendt seg fra hennes søster i avsky.+ 19  Og hun fortsatte å gjøre sine prostitusjonshandlinger tallrike+ i den grad at hun husket sin ungdoms dager,+ da hun prostituerte seg i Egypts land.+ 20  Og hun fortsatte å være opptent av begjær, på samme måte som medhustruer som tilhører dem hvis kjødelige lem* er som eselhingsters kjødelige lem, og hvis kjønnsorgan er som hingsters kjønnsorgan.+ 21  Og du vendte stadig oppmerksomheten mot din ungdoms løsaktige oppførsel, ved at din barm ble trykt like fra tiden i Egypt,+ for din ungdoms brysters skyld.*+ 22  Derfor, Ohọliba, dette er hva Den Suverene Herre Jehova har sagt: ’Se, jeg oppvekker dine lidenskapelige elskere mot deg,+ dem som din sjel har vendt seg fra i avsky, og jeg vil føre dem inn mot deg fra alle sider,+ 23  Babylons+ sønner og alle kaldeerne,+ Pẹkod+ og Sjọa og Kọa, alle Assyrias sønner sammen med dem, ettertraktede unge menn, stattholdere og styresmenn alle sammen, krigere* og tilkalte menn, alle sammen ridende på hester. 24  Og de skal komme imot deg med skramling* av stridsvogner og hjul,+ og med en samling av folkeslag, med stort skjold og lite skjold og hjelm. De kommer til å stille seg opp mot deg hele veien rundt, og jeg vil overgi dommen til dem, og de skal dømme deg med sine dommer.+ 25  Og jeg vil gi uttrykk for min nidkjærhet overfor deg,+ og de skal gå til handling mot deg i voldsom harme.+ Din nese og dine ører skal de fjerne, og det som er igjen av deg, skal falle, ja for sverdet. Dine sønner og dine døtre+ skal de ta,+ og det som er igjen av deg, skal bli fortært av ilden.+ 26  Og de kommer sannelig til å dra av deg dine klær+ og ta bort dine vakre gjenstander.+ 27  Og jeg skal i sannhet få din løsaktige oppførsel til å opphøre hos deg,+ og din prostitusjon, som du førte med deg fra Egypts land;+ og du kommer ikke til å løfte dine øyne mot dem, og Egypt kommer du ikke mer til å huske.’ 28  For dette er hva Den Suverene Herre Jehova har sagt: ’Se, jeg gir deg i hånden på dem som du har hatet, i hånden på dem som din sjel har vendt seg fra i avsky.+ 29  Og de skal gå til handling mot deg i hat og ta bort all frukten av ditt slit og etterlate deg naken og bar;*+ og dine utuktshandlingers nakenhet og din løsaktige oppførsel og dine prostitusjonshandlinger skal bli blottet.+ 30  Disse ting skal bli gjort* mot deg fordi du lik en prostituert gikk etter nasjonene,+ fordi du gjorde deg uren med deres skitne avguder.+ 31  På din søsters vei har du vandret;+ og jeg må gi hennes beger i din hånd.’+ 32  Dette er hva Den Suverene Herre Jehova har sagt: ’Din søsters beger skal du drikke, det dype og vide.+ Du skal bli til latter og spott, for begeret rommer mye.+ 33  Med beruselse og sorg skal du bli fylt, med forferdelsens og ødeleggelsens beger, din søster Samạrias beger. 34  Og du vil måtte drikke det og tømme det,+ og dets potteskår skal du gnage på, og dine bryster skal du rive ut.+ «For det er jeg som har talt,» lyder Den Suverene Herre Jehovas utsagn.’ 35  Derfor, dette er hva Den Suverene Herre Jehova har sagt: ’Fordi du har glemt meg+ og du tok til å kaste meg bak din rygg,+ så bær da også selv din løsaktige oppførsel og dine prostitusjonshandlinger.’» 36  Og Jehova sa videre til meg: «Menneskesønn, vil du dømme+ Ohọla og Ohọliba+ og kunngjøre for dem deres vederstyggeligheter?+ 37  For de har begått ekteskapsbrudd,+ og det er blod på deres hender,+ og med sine skitne avguder har de begått ekteskapsbrudd.+ Og dessuten — sine sønner, som de hadde født meg, lot de gå gjennom ilden til føde for dem.*+ 38  Også dette har de gjort mot meg: De har besmittet+ min helligdom+ på den dagen, og mine sabbater har de vanhelliget.+ 39  Og når de hadde slaktet sine sønner for sine skitne avguder,+ gikk de til og med inn i min helligdom på den dagen for å vanhellige den,+ og se, dette er hva de har gjort midt i mitt hus.+ 40  Og i tillegg til det, når de begynte å sende bud til de mennene* som kom langt bortefra, dem som det ble sendt et sendebud til,+ se, da kom de,+ de som du hadde badet deg for,+ sminket dine øyne for+ og pyntet deg med smykker for.+ 41  Og du satte deg på en herlig løybenk,+ med et bord dekket foran den,+ og min røkelse+ og min olje satte du der.+ 42  Og lyden av en sorgløs folkemengde hørtes i henne,+ og til mennene i menneskemengden* ble det ført drankere+ inn fra ødemarken, og de begynte å sette armbånd på kvinnenes hender* og vakre kroner på deres hoder.+ 43  Da sa jeg om henne som var utslitt av ekteskapsbrudd:+ ’Nå kommer hun til å fortsette å drive sin prostitusjon — nettopp hun.’+ 44  Og de fortsatte å gå inn til henne, slik som folk går inn til en prostituert kvinne; på den måten gikk de inn til Ohọla og til Ohọliba, de løsaktige kvinnene.+ 45  Men rettferdige+ menn skal dømme henne* med dommen for ekteskapsbrytersker+ og med dommen for kvinner som utgyter blod;+ for ekteskapsbrytersker er de, og det er blod på deres hender.+ 46  For dette er hva Den Suverene Herre Jehova har sagt: ’En forsamling skal bli ført opp mot dem,+ og de skal bli gjort* til noe skremmende og til rov.+ 47  Og forsamlingen skal steine dem,+ og de vil bli hogd ned med deres sverd. Deres sønner og deres døtre skal de drepe,+ og husene deres skal de brenne med ild.+ 48  Og jeg skal visselig få den løsaktige oppførselen+ til å opphøre i landet,+ og alle kvinnene må la seg tilrettevise, slik at de ikke handler i samsvar med DERES* løsaktige oppførsel.+ 49  Og de skal la DERES løsaktige oppførsel komme over dere,+ og DERES skitne avguders synder* skal dere bære; og dere skal sannelig kjenne at jeg er Den Suverene Herre Jehova.’»+

Fotnoter

El.: «å drive utukt».
El.: «utukt».
Betyr «hennes telt [for tilbedelse]».
Bokst.: «den store», hunkj. på hebr.
Betyr «mitt telt [for tilbedelse] er i henne».
Bokst.: «et navn», i nedsettende betydning.
Bokst.: «lenger enn [søsterens] utuktshandlinger». Hebr.: mizzenunẹ . . . ; gr.: hypẹr ten porneian . . . ; lat.: sụper fornicatiọnem . . . Se tillegget, 5A.
El.: «skjoldbærere». Bokst.: «tredjemenn». Hebr.: sjalisjịm; gr.: trissẹ, «tredobbelt»; lat.: dụcum, «førere». På assyriske basrelieffer har stridsvognene en besetning på tre mann, der den tredje er en våpensvenn el. en som holder en parasoll.
«Babylons», Vg; MTSy: «Babels».
«kjødelige lem». Det hebr. ordet (basạr) har grunnbetydningen «kjøtt».
«ved at din ungdoms bryster ble klemt», ved en liten tekstrettelse.
El.: «skjoldbærere». Se fotn. til v. 15, «krigere».
Muligens: «en mengde». Betydningen av det hebr. ordet er usikker.
Bokst.: «nakenhet og barhet».
«skal bli gjort». Den hebr. verbformen er infinitiv absolutus, som ofte tilsvarer et verbalsubstantiv (som er tidsnøytralt og ikke angir person).
«dem», hankj. på hebr.; viser tilbake til «skitne avguder».
«til de mennene». Hebr.: la’anasjịm, flt. av ’isj.
«menneske-». Bokst.: «jordmenneske-». Hebr.: ’adhạm.
Bokst.: «på deres hender»; «deres» er hunkj. på hebr.
Ved en tekstrettelse; M: «dem», hankj.; LXXSyVg: «dem», hunkj.
«skal bli ført opp . . . skal bli gjort». På hebr. to verb i formen infinitiv absolutus, som ofte tilsvarer et verbalsubstantiv (som er tidsnøytralt og ikke angir person).
«DERES», hunkj. flt. på hebr.
El.: «og de synder dere har begått i forbindelse med DERES skitne avguder».