Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Esekiel 13:1–23

13  Og Jehovas ord fortsatte å komme til meg, og det lød:  «Menneskesønn, profetér om Israels profeter som profeterer,+ og du skal si til dem som profeterer av sitt eget hjerte:+ ’Hør Jehovas ord.+  Dette er hva Den Suverene Herre Jehova har sagt: «Ve de uforstandige+ profetene, som vandrer etter sin egen ånd,*+ når de ingen ting har sett!+  Som rever på de herjede stedene er dine profeter blitt, Israel.+  Dere kommer så visst ikke til å gå opp i revnene i muren,+ og dere kommer heller ikke til å bygge opp en steinmur+ for Israels hus, for å kunne holde stand i striden* på Jehovas dag.»+  «De har i et syn sett noe som er usant, og en løgnaktig spådom,+ de som sier: ’Jehovas utsagn lyder’, enda Jehova ikke har sendt dem, og de har ventet å få et ord oppfylt.+  Er det ikke et usant syn dere har sett, og en løgnaktig spådom dere har uttalt, når dere har sagt: ’Jehovas utsagn lyder’, enda jeg ikke har talt noe?»’+  ’Derfor, dette er hva Den Suverene Herre Jehova har sagt: «’Fordi dere har talt usannhet og i et syn har sett løgn, se, derfor er jeg imot dere,’+ lyder Den Suverene Herre Jehovas utsagn.»  Og min hånd er vendt mot de profetene som i syner ser usannhet, og som spår løgn.+ I mitt folks fortrolige+ krets skal de ikke forbli, og i Israels hus’ register* skal de ikke bli oppskrevet,+ og til Israels jord skal de ikke komme;+ og dere* skal sannelig kjenne at jeg er Den Suverene Herre Jehova,+ 10  fordi, ja fordi de har ført mitt folk vill ved å si: «Det er fred!», når det ikke er noen fred;+ og det er en som bygger en skillevegg, men forgjeves+ er det noen som pusser den med hvittekalk.’+ 11  Si til dem som pusser med hvittekalk, at den vil falle. Det skal visselig komme et flommende skyllregn, og dere haglsteiner vil falle,* og et vindstøt* av stormer vil bryte igjennom.+ 12  Og se, veggen skal falle. Vil det ikke bli sagt til dere: ’Hvor er pussen som dere pusset med?’+ 13  Derfor, dette er hva Den Suverene Herre Jehova har sagt: ’Jeg vil i min voldsomme harme også la et vindstøt av stormer bryte løs, og ved min vrede skal det komme et flommende skyllregn, og ved voldsom harme skal det være haglsteiner til en utryddelse.+ 14  Og jeg vil rive ned den veggen som dere har pusset med hvittekalk, og styrte den til jorden, og dens grunnvoll skal bli blottlagt.+ Og hun* skal visselig falle, og dere skal få en ende i hennes midte; og dere skal sannelig kjenne at jeg er Jehova.’+ 15  ’Og jeg vil fullbyrde min voldsomme harme på veggen og på dem som pusser den med hvittekalk, og jeg skal si til dere: «Veggen er ikke mer, og de som pusser den, er ikke mer,+ 16  de av Israels profeter som profeterer for Jerusalem og ser et syn for henne om fred,+ når det ikke er noen fred,»’ lyder Den Suverene Herre Jehovas utsagn.+ 17  Og du, menneskesønn, vend ditt ansikt+ mot ditt folks døtre som opptrer som profetinner+ av sitt eget hjerte,+ og profetér mot dem. 18  Og du skal si: ’Dette er hva Den Suverene Herre Jehova har sagt: «Ve de kvinnene som syr sammen bånd til alle albuer* og lager slør til hoder av enhver størrelse for å jage sjeler!*+ Er de sjeler som dere kvinner jager og fanger, slike som tilhører mitt folk, og de sjeler som tilhører dere, slike som dere bevarer i live? 19  Og skal dere vanhellige meg overfor mitt folk for noen håndfuller bygg og for noen brødbiter,+ for å bringe død over de sjeler som ikke burde dø,+ og for å bevare i live de sjeler som ikke burde leve, ved at dere lyver for mitt folk, som hører på løgn?»’+ 20  Derfor, dette er hva Den Suverene Herre Jehova har sagt: ’Se, jeg er imot båndene DERES, dem som dere kvinner jager og fanger sjelene med, som om de var flygende skapninger, og jeg vil rive dem av armene DERES og slippe fri* de sjeler som dere jager og fanger, sjeler* som om de var flygende skapninger.+ 21  Og jeg vil rive bort slørene DERES og utfri mitt folk av DERES hånd, og de skal ikke mer vise seg å være i DERES hånd som et jaktbytte; og dere skal sannelig kjenne at jeg er Jehova.+ 22  Fordi dere har gjort den rettferdiges hjerte nedslått med løgn,+ enda jeg selv ikke hadde voldt ham smerte, og fordi dere har gjort den ugudeliges hender sterke,+ så han ikke skulle vende om fra sin onde vei, for at han kunne bli bevart i live,+ 23  derfor skal dere kvinner ikke fortsette å se usannhet i syner,+ og spådomskunst+ skal dere ikke lenger drive med;+ og jeg vil utfri mitt folk av DERES hånd,+ og dere skal sannelig kjenne at jeg er Jehova.’»+

Fotnoter

«sin egen ånd». Hebr.: ruchạm; lat.: spịritum sụum; gr.: kardịas autọn, «sitt eget hjerte».
El.: «krigen».
Bokst.: «skrift».
«dere», MTSyVg; LXX: «de».
Ifølge M; LXX: «og jeg skal sende slyngesteiner mot deres sammenføyninger, og de skal falle»; Vg: «og jeg skal sende svært store steiner som styrter ned ovenfra».
«og et vindstøt». Hebr.: werụach; gr.: kai pneuma; lat.: et vẹntum, «og en vind».
El.: «den», hunkj. ent. på hebr.; viser ikke tilbake til «veggen», som er hankj. på hebr., men refererer trolig til byen Jerusalem.
Bokst.: «håndledd».
«sjeler». Hebr.: nefasjọth, hunkj. flt.; gr.: psykhạs; lat.: ạnimas.
Bokst.: «og sende bort».
«sjeler». Hebr.: nefasjịm, hankj. flt. av nẹfesj, som er hunkj. Eneste sted i M hvor denne formen av ordet forekommer; skal derfor trolig leses som chofsjịm, «frigitte».