Efeserne 3:1–21

3  Det er på grunn av dette at jeg, Paulus, Kristi Jesu fange+ for DERES skyld, dere folk av nasjonene+  hvis dere da virkelig har hørt om den forvaltergjerning+ over* Guds ufortjente godhet som er blitt gitt meg med henblikk på dere,  at den hellige hemmelighet ble gjort kjent for meg+ ved en åpenbaring, slik som jeg tidligere i korthet har skrevet.  I betraktning av dette kan dere, når dere leser dette, forstå hvilken innsikt+ jeg har i den hellige hemmelighet+ om KRISTUS.  I andre generasjoner ble denne hemmelighet+ ikke gjort kjent for menneskesønnene, slik den nå er blitt åpenbart+ for hans hellige apostler og profeter+ ved ånd,  nemlig at folk av nasjonene skulle være medarvinger og lemmer på legemet+ sammen med oss og ha del i løftet+ sammen med oss i forening med Kristus Jesus ved det gode budskap.  Jeg ble en tjener+ for dette i samsvar med Guds ufortjente godhets frie gave, som ble gitt meg i samsvar med den måten hans kraft virker på.+  Til meg, en mann som er mindre enn den minste*+ av alle hellige, ble denne ufortjente godhet+ gitt — at jeg skulle forkynne det gode budskap om KRISTI uutgrunnelige rikdom+ for nasjonene+  og skulle få menneskene til å se* hvordan den hellige hemmelighet+ administreres,*+ den som fra den fjerne fortid har vært skjult i Gud, som skapte alt.+ 10  Dette for at Guds mangfoldige visdom+ nå ved menigheten+ skulle bli gjort kjent for regjeringene og myndighetene+ i de himmelske regioner, 11  i samsvar med den evige hensikt som han fattet i forbindelse med KRISTUS,+ Jesus, vår Herre, 12  ved hvem vi har denne frimodighet i tale og adgang+ med tillit ved vår tro på ham. 13  Derfor ber jeg dere om ikke å gi opp på grunn av disse mine trengsler+ for DERES skyld, for de betyr* ære for dere. 14  På grunn av dette bøyer jeg mine knær+ for Faderen,+ 15  som enhver familie*+ i himmel og på jord skylder sitt navn,+ 16  for at han i samsvar med sin herlighets rikdom+ må gi dere å bli styrket i det indre menneske+ med kraft ved hans ånd,+ 17  å ha KRISTUS boende ved DERES tro i DERES hjerter med* kjærlighet;+ så dere kan være rotfestet+ og grunnfestet på grunnvollen,+ 18  for at dere sammen med alle de hellige fullt ut skal kunne fatte+ hva bredden og lengden og høyden og dybden er,+ 19  og kjenne KRISTI kjærlighet,+ som overgår kunnskapen, så dere kan bli fylt med* hele den fylde+ som Gud gir. 20  Men ham som i samsvar med sin kraft, som er virksom+ i oss, kan gjøre mer enn rikelig, langt ut over alt det vi ber om eller fatter,+ 21  ham tilkommer herligheten ved menigheten og ved Kristus Jesus i alle generasjoner for evig og alltid.+ Amen.

Fotnoter

El.: «administrering av». Se fotn. til 1:10, «administrasjon».
El.: «ringere enn den ringeste».
El.: «skulle opplyse om; skulle bringe fram i lyset».
Bokst.: «hva husholdningen med (husforvaltningen av) den hellige hemmelighet er».
El.: «for dette betyr». Bokst.: «som er».
El.: «slekt». Gr.: patriạ.
El.: «i».
«med». El.: «helt til dere har».