Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Efeserne 2:1–22

2  Og dere har Gud gjort levende, enda dere var døde i DERES overtredelser og synder,+  som dere en gang vandret i, i samsvar med tingenes ordning*+ i denne verden,* i samsvar med herskeren+ over luftens myndighet, den ånd+ som nå er virksom i ulydighetens sønner.+  Ja, blant dem oppførte vi oss alle en gang i samsvar med vårt kjøds begjær+ og gjorde de ting som kjødet+ og tankene ville, og vi var av naturen vredens barn+ liksom de andre.  Men Gud, som er rik på barmhjertighet,+ har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med,+  gjort oss levende sammen med KRISTUS, selv da vi var døde i overtredelser+ — ved ufortjent godhet er dere blitt frelst+  og han har oppreist+ oss sammen* og gitt oss sete sammen* i de himmelske regioner+ i forening med Kristus Jesus,  for at han i de kommende+ tingenes ordninger* kunne vise sin ufortjente godhets overveldende rikdom+ i sin velvilje mot oss i forening+ med Kristus Jesus.  Ja, ved denne ufortjente godhet er dere blitt frelst ved tro;+ og dette skyldes ikke dere;+ det er Guds gave.+  Nei, det skyldes ikke gjerninger,+ for at ikke noen skulle ha grunn til å rose seg.+ 10  For vi er hans verk+ og ble skapt+ i forening+ med Kristus Jesus til gode gjerninger,+ som Gud på forhånd+ beredte for at vi skulle vandre i dem. 11  Husk derfor stadig på at dere tidligere var folk av nasjonene hva kjødet angår+ — «uomskårne» ble dere kalt av det som blir kalt «omskjærelse», som blir gjort på kjødet med hender+ 12  at dere på den tiden var uten Kristus,+ fremmedgjort+ for Israels stat og fremmede for løftets pakter,+ og dere hadde ikke noe håp+ og var uten Gud i verden.*+ 13  Men nå, i forening med Kristus Jesus, er dere som en gang var langt borte, kommet nær ved KRISTI blod.+ 14  For han er vår fred,+ han som gjorde de to parter*+ til ett+ og tilintetgjorde skillemuren+ mellom dem.*+ 15  Ved hjelp av sitt kjød+ opphevet han fiendskapet,+ Loven med dens bud i form av forordninger,+ for at han skulle skape de to folkene+ i forening med seg selv til ett nytt menneske+ og stifte fred, 16  og for at han fullt ut skulle forlike+ begge folkene, i ett legeme,+ med Gud ved torturpælen,+ fordi han hadde drept fiendskapet+ ved hjelp av seg selv.* 17  Og han kom og forkynte det gode budskap om fred+ for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær,+ 18  for gjennom ham har vi, begge folkene,+ adgang+ til Faderen ved* én ånd.+ 19  Derfor er dere visselig ikke lenger fremmede+ og fastboende utlendinger,+ men dere er de helliges+ medborgere+ og medlemmer av Guds husstand,+ 20  og dere er blitt bygd opp på apostlenes+ og profetenes+ grunnvoll,*+ mens Kristus Jesus selv er grunnhjørnesteinen.+ 21  I forening med ham vokser hele bygningen, som blir harmonisk sammenføyd,*+ til et hellig tempel* for Jehova.*+ 22  I forening med ham+ blir også dere sammen bygd opp til et sted hvor Gud kan bo ved ånd.+

Fotnoter

«tingenes ordning». Gr.: ton aiọna; lat.: saeculum; J17(hebr.): dor, «tidsepoke; slektsledd; generasjon»; J18(hebr.): keminhạgh, «i samsvar med skikken». Se fotn. til Mt 24:3, «tingenes ordning».
«verden». Gr.: tou kọsmou; J17,18,22(hebr.): ha‛olạm.
El.: «sammen med ham».
El.: «sammen med ham».
«tingenes ordninger». Gr.: aiọsin; lat.: saeculis. Se fotn. til Mt 24:3, «tingenes ordning».
«i verden». Gr.: en toi kọsmoi; J17,22(hebr.): ba‛olạm.
El.: «ting».
«skillemuren mellom dem». Bokst.: «gjerdets midtmur (mellommur)». En hentydning til en mur (el. et gittergjerde) på tempelområdet som skulle hindre uhelligede ikke-jøder i å gå inn og tilbe i de indre forgårdene, som bare helligede jødiske tilbedere hadde adgang til. Ifølge Misjna (se H. Danbys engelske overs., 1950-utg., s. 592) ble avsperringen kalt «Soreg». Den skal ha vært 1,3 m høy. Se tillegget, 9F; se også it under «Tempel», underoverskriften «Hedningenes forgård».
El.: «ved hjelp av den».
El.: «i».
«grunnvoll». Gr.: themelịoi, dativ ent.; lat.: fundamẹntum.
«harmonisk sammenføyd». El.: «føyd sammen i sine enkelte deler (ledd)».
El.: «en . . . guddommelig bolig». Gr.: naọn; lat.: tẹmplum; J22(hebr.): hekhạl, «palass; tempel».
Se tillegget, 1D.