Efeserne 1:1–23

1  Paulus, en Kristi Jesu apostel+ ved Guds vilje,+ til de hellige som er i Ẹfesos,* og de trofaste+ i forening+ med Kristus Jesus:  Måtte dere ha ufortjent godhet+ og fred+ fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.  Velsignet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far,+ for han har velsignet oss+ med enhver åndelig velsignelse i de himmelske regioner+ i forening med Kristus,  liksom han utvalgte+ oss i forening med ham før verdens grunnleggelse,*+ for at vi skulle være hellige og uten lyte+ framfor ham i kjærlighet.+  For han forutbestemte*+ oss til å bli adoptert+ ved Jesus Kristus som sønner+ for seg selv, i samsvar med sin viljes velbehag,+  til pris+ for sin herlige ufortjente godhet,+ som han i sin godhet har skjenket oss ved hjelp av den elskede.+  Ved hjelp av ham har vi utfrielsen ved en løsepenge ved dennes blod,+ ja tilgivelsen+ for våre overtredelser, i samsvar med hans ufortjente godhets rikdom.+  Denne lot han strømme over til oss i form av all visdom+ og god forstand,  idet* han gjorde sin viljes hellige hemmelighet+ kjent for oss. Den er i samsvar med det han fant behag i, det han satte seg fore hos seg selv+ 10  med tanke på en administrasjon*+ ved de fastsatte tiders fulle mål,+ nemlig å samle+ alt sammen igjen* i KRISTUS,*+ det i himlene+ og det på jorden.+ Ja i ham, 11  og i forening med ham ble vi også satt til arvinger,+ idet vi ble forutbestemt i samsvar med den hensikt han har som virker* alle ting i samsvar med den måten hans vilje tilråder,+ 12  for at vi skulle tjene til pris for hans herlighet,+ vi som har vært de første til å håpe* på KRISTUS.+ 13  Men også dere satte DERES håp til ham etter at dere hadde hørt sannhetens ord,+ det gode budskap om DERES frelse.+ Ved hjelp av ham ble dere også, etter at dere kom til troen,* beseglet+ med den lovte hellige ånd,+ 14  som* er et pant+ på forhånd* på vår arv,+ for at Guds egen eiendom*+ skal bli utfridd ved en løsepenge,+ til hans herlige pris. 15  Det er grunnen til at jeg, ettersom jeg har hørt om den tro dere har på Herren Jesus og overfor alle de hellige,+ 16  heller ikke holder opp med å takke for dere. Jeg fortsetter å nevne dere i mine bønner,+ 17  for at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, kan gi dere en visdoms+ og åpenbarings* ånd i den nøyaktige kunnskap om seg,+ 18  idet DERES hjertes øyne+ er blitt opplyst,+ så dere kan vite hva det håp+ er som han har kalt dere til, hva den herlige rikdom+ er som han har i beredskap som en arv til* de hellige,+ 19  og hva hans krafts+ overveldende storhet er overfor oss som tror. Den er i samsvar med den virksomhet+ som hans styrkes makt utfolder, 20  og som han virket med i KRISTI tilfelle da han oppreiste ham fra de døde+ og satte ham ved sin høyre hånd+ i de himmelske regioner,+ 21  høyt over enhver regjering og myndighet og makt og ethvert herredømme+ og ethvert navn som nevnes,+ ikke bare i denne tingenes ordning,*+ men også i den som skal komme.+ 22  Han la også alt under hans føtter+ og gjorde ham til hode over alle ting+ for menigheten, 23  som er hans legeme,+ fylden+ av* ham som fyller alt i alle.+

Fotnoter

«i Efesos», אcABcDVgSyh,p; mangler i P46א*B*.
Bokst.: «nedkasting (nedlegging) [av sæd (el. frø)]». Gr.: katabolẹs.
El.: «og uten lyte framfor ham. For i kjærlighet (5) forutbestemte han».
El.: «og».
El.: «administrering». Bokst.: «husholdning; forvaltning av et hus». Gr.: oikonomịan; lat.: dispensatiọnem. Se fotn. til Lu 12:42.
«å samle . . . sammen igjen». Ifølge J.H. Thayers A Greek-English Lexicon of the New Testament, 4. utg. (1901), s. 39: «å bringe sammen igjen til seg selv».
Se fotn. til Mt 2:4.
El.: «utfører».
El.: «vi som på forhånd har håpet».
El.: «Etter at dere kom til tro på ham, ble dere også».
«(den) som», gr.: ho, intetkj., P46AB; אD(gr.: hos, hankj.)Vg: «(han) som».
«pant på forhånd». El.: «håndpenger; forskudd». Gr.: arrabọn; J18,22(hebr.): ‛eravọn. Se fotn. til 2Kt 1:22.
«Guds egen eiendom». Bokst.: «eiendommen».
Bokst.: «avdekkings; avslørings». Gr.: apokalỵpseos.
«som han har i beredskap som en arv til». El.: «som han arver i».
«i denne tingenes ordning». Gr.: en toi aiọni toutoi; lat.: in hoc saeculo; J17,18,22(hebr.): ba‛olạm hazzẹh. Se fotn. til Mt 24:3, «tingenes ordning».
«fylden av». El.: «og som er fylt av».