Dommerne 13:1–25

13  Og Israels sønner begynte igjen å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne,+ slik at Jehova gav dem i filisternes+ hånd i førti år.  Nå var det en mann fra Sọra,+ av danittenes+ slekt, og hans navn var Manọah.+ Og hans hustru var ufruktbar og hadde ikke født barn.+  Etter en tid viste Jehovas engel seg for kvinnen+ og sa til henne: «Se nå, du er ufruktbar og har ikke født barn. Men du skal virkelig bli gravid og føde en sønn.+  Og nå ber jeg deg: Ta deg i akt og drikk ikke vin eller rusdrikk,+ og spis ikke noe urent.+  For se, du skal bli gravid,* og du skal med sikkerhet føde en sønn, og ingen rakekniv må komme på hans hode,+ for en Guds nasireer+ skal barnet* være fra det forlater mors liv;+ og han er den som skal ta ledelsen i å frelse Israel av filisternes hånd.»+  Da gikk kvinnen og sa til sin mann: «Det kom en mann fra den sanne Gud til meg, og hans utseende var som utseendet til den sanne Guds engel,+ svært fryktinngytende.+ Og jeg spurte ham ikke hvor han var fra, og han fortalte meg heller ikke sitt navn.+  Men han sa til meg: ’Se, du skal bli gravid, og du skal med sikkerhet føde en sønn.+ Og nå, drikk ikke vin eller rusdrikk, og spis ikke noe urent, for en Guds nasireer skal barnet* være fra det forlater mors liv, og til sin dødsdag.’»+  Og Manọah begynte å bønnfalle Jehova og si: «Unnskyld meg, Jehova.*+ Jeg ber deg: Den sanne Guds mann som du nettopp sendte, la ham komme til oss igjen og lære+ oss hva vi bør gjøre med barnet* som skal fødes.»+  Da lyttet den sanne Gud til Manọahs røst,+ og den sanne Guds engel kom igjen til kvinnen, mens hun satt ute på marken, og Manọah, hennes mann, var ikke sammen med henne. 10  Straks skyndte kvinnen seg og løp og fortalte det til sin mann+ og sa til ham: «Se, den mannen som kom til meg her om dagen, har vist seg for meg.»+ 11  Da reiste Manọah seg og fulgte* sin hustru og kom til mannen og sa til ham: «Er du den mannen som talte til kvinnen?»+ Til det sa han: «Det er jeg.» 12  Så sa Manọah: «Måtte dine ord nå gå i oppfyllelse. Hva kommer barnets* levevis og dets arbeid til å bli?»+ 13  Og Jehovas engel sa til Manọah: «Alt det jeg nevnte for kvinnen, skal hun holde seg borte fra.+ 14  Ikke noe som helst av det som kommer fra vinranken, får hun spise, og vin eller rusdrikk får hun ikke drikke,+ og ikke noe urent av noe slag får hun spise.+ Alt det som jeg har befalt henne, skal hun rette seg etter.»+ 15  Manọah sa nå til Jehovas engel: «Jeg ber deg, la oss få holde deg tilbake og tilberede en geitekilling for deg.»+ 16  Men Jehovas engel sa til Manọah: «Hvis du holder meg tilbake, kommer jeg ikke til å spise av ditt brød; men hvis du vil frambære et brennoffer for Jehova,+ kan du ofre det.» Manọah visste nemlig ikke at det var Jehovas engel. 17  Så sa Manọah til Jehovas engel: «Hva er ditt navn,+ slik at vi virkelig kan vise deg ære når ditt ord går i oppfyllelse?» 18  Men Jehovas engel sa til ham: «Hvorfor spør du om mitt navn, når det er et underfullt navn?» 19  Og Manọah gikk i gang med å ta geitekillingen og kornofferet og å ofre den på klippen til Jehova.+ Og Han gjorde noe på en underfull måte mens Manọah og hans hustru så på. 20  Ja, det skjedde, idet flammen steg opp fra alteret mot himmelen, at Jehovas engel steg opp i flammen fra alteret mens Manọah og hans hustru så på.+ Straks falt de på sitt ansikt til jorden.+ 21  Og siden viste ikke Jehovas engel seg mer for Manọah og hans hustru. Da visste Manọah at det hadde vært Jehovas engel.+ 22  Derfor sa Manọah til sin hustru: «Vi kommer visselig til å dø,+ for det er Gud vi har sett.»+ 23  Men hans hustru sa til ham: «Hvis Jehova bare hadde hatt lyst til å la oss dø, ville han ikke ha tatt imot et brennoffer og et kornoffer av vår hånd,+ og han ville ikke ha vist oss alt dette, og han ville ikke som nå ha latt oss høre noe slikt som dette.»+ 24  Senere fødte kvinnen en sønn og gav ham navnet Samson;+ og gutten ble stadig større, og Jehova fortsatte å velsigne ham.+ 25  Med tiden begynte Jehovas ånd+ å drive ham i Mạhane-Dan*+ mellom Sọra+ og Ẹsjtaol.+

Fotnoter

«du skal bli gravid», LXXA; Vg: «du skal unnfange»; MLXXB: «du er gravid».
El.: «guttebarnet; gutten». Hebr.: hannạ‛ar.
Se fotn. til v. 5, «barnet».
Et av de 134 stedene der soferim (jødiske avskrivere) endret JHWH til ’Adhonai. Se tillegget, 1B.
Se fotn. til v. 5, «barnet».
El.: «og gikk etter». Hebr.: wajjẹlekh . . . ’acharẹ. Det sistnevnte hebr. ordet er en preposisjon. Se fotn. til 1Mo 16:13, «sett på ham». Se også 1Mo 24:5, 8, 39 og 2Mo 15:20, der forskjellige former av preposisjonen ’achạr forekommer.
Se fotn. til v. 5, «barnet».
Betyr «Dans leir».