Dommerne 12:1–15

12  Deretter ble Ẹfraims menn kalt sammen, og de gikk over elven mot nord og sa til Jẹfta: «Hva kommer det av at du gikk over for å kjempe mot Ạmmons sønner, og at du ikke tilkalte oss for at vi skulle gå med deg?+ Ditt eget hus skal vi brenne ned over deg med ild.»+  Men Jẹfta sa til dem: «Jeg ble en som stred særlig hardt* mot Ạmmons sønner, jeg og mitt folk.+ Og jeg begynte å rope til dere om hjelp, men dere frelste meg ikke av deres hånd.  Da jeg til sist så at du ikke var noen frelser, bestemte jeg meg for å legge min sjel* i min egen hånd+ og gå over mot Ạmmons sønner.+ Da gav Jehova dem i min hånd. Så hvorfor har dere på denne dag kommet opp mot meg for å kjempe mot meg?»  Straks samlet Jẹfta alle mennene i Gịlead+ og kjempet mot Ẹfraim; og mennene i Gịlead slo så Ẹfraim, for de hadde sagt: «Unnslupne* fra Ẹfraim er hva dere er, Gịlead, midt i Ẹfraim, midt i Manạsse.»  Og Gịlead inntok så Jordans vadesteder+ foran Ẹfraim; og det skjedde, hver gang Ẹfraims unnslupne sa: «La meg gå over», at mennene i Gịlead sa til hver enkelt: «Er du en efraimitt?» Når han sa: «Nei!»,  sa de til ham: «Vi ber deg, si sjịbbolet.»*+ Og han sa da: «Sịbbolet»,* ettersom han ikke kunne* uttale ordet riktig. Og de grep ham og drepte ham ved Jordans vadesteder. Slik falt på den tiden førtito tusen av Ẹfraim.+  Og Jẹfta virket som dommer for Israel i seks år, og deretter døde gileaditten Jẹfta og ble begravet i sin by i Gịlead.*  Og etter ham begynte Ịbsan fra Bẹtlehem+ å dømme Israel.+  Han fikk med tiden tretti sønner og tretti døtre. Han sendte bud ut og førte inn tretti døtre utenfra* til sine sønner. Og han virket som dommer for Israel i sju år. 10  Så døde Ịbsan og ble begravet i Bẹtlehem. 11  Og etter ham begynte sebulonitten+ Ẹlon å dømme Israel. Og han virket som dommer for Israel i ti år. 12  Så døde sebulonitten Ẹlon og ble begravet i Ạjalon i Sẹbulon-landet. 13  Og etter ham begynte Ạbdon, piratonitten+ Hịllels sønn, å dømme Israel. 14  Han fikk med tiden førti sønner og tretti sønnesønner, som red på sytti fullvoksne esler.+ Og han virket som dommer for Israel i åtte år. 15  Så døde Ạbdon, piratonitten Hịllels sønn, og ble begravet i Pịraton i Ẹfraim-landet, på amalekittfjellet.*+

Fotnoter

Bokst.: «En stridens mann ble jeg i høy grad».
El.: «mitt liv». Hebr.: nafsjị; gr.: ten psykhẹn mou; lat.: ạnimam mẹam.
El.: «Flyktninger».
«Vi ber deg, si sjibbolet». Hebr.: ’emor-nạ’ sjibbọleth. «Sjibbolet» betyr «kornaks» el. «flytende strøm; strømmende bekk». Se 1Mo 41:5.
«Og han sa da: ’Sibbolet’». Hebr.: wajjọ’mer sibbọleth. «Sibbolet» var den efraimittiske uttalen av «sjibbolet».
«ikke kunne», i overensstemmelse med 12 hebr. hss. som bokst. lyder: «ikke forstod å»; M: «ikke var vedholdende med å».
«i sin by i Gilead», LXXB; M: «i [en av] Gileads byer»; Sy: «i en by i Gilead».
«utenfra», dvs. fra andre slekter el. klaner.
«på Lanak-fjellet», LXXA.