Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Dommerne 1:1–36

1  Og etter Josvas død+ skjedde det at Israels sønner begynte å spørre+ Jehova, idet de sa: «Hvem av oss skal dra opp først mot kanaaneerne for å kjempe mot dem?»  Til det sa Jehova: «Juda skal dra opp.+ Se, jeg skal visselig gi landet i hans hånd.»  Da sa Juda til sin bror Sịmeon: «Dra opp med meg inn i min lodd+ og la oss kjempe mot kanaaneerne, så skal også jeg for min del gå med deg inn i din lodd.»+ Og Sịmeon gikk med ham.+  Dermed drog Juda opp, og Jehova gav kanaaneerne og perisittene i deres hånd,+ så de beseiret dem i Bẹsek, ti tusen mann.  Da de fant Adọni-Bẹsek i Bẹsek, kjempet de mot ham og beseiret kanaaneerne+ og perisittene.+  Da Adọni-Bẹsek la på flukt, satte de etter ham og fikk tak i ham og hogg av tommelfingrene på hans hender og stortærne på hans føtter.  Og Adọni-Bẹsek sa: «Det har vært sytti konger som har fått tommelfingrene på sine hender og stortærne på sine føtter avhogd, som har plukket opp mat under mitt bord. Akkurat som jeg har gjort, slik har Gud gjengjeldt meg.»+ Deretter førte de ham til Jerusalem,+ og der døde han.  Videre førte Judas sønner krig mot Jerusalem+ og inntok byen, og de slo den så med sverdets egg, og de overgav den til ilden.  Og siden drog Judas sønner ned for å kjempe mot de kanaaneerne som bodde i fjellområdet og i Nẹgev+ og i Sjefẹla.+ 10  Deretter drog Juda av sted mot de kanaaneerne som bodde i Hẹbron+ (nå var Hẹbrons navn før dette Kịrjat-Ạrba),+ og de slo så Sjẹsjai og Ạkiman og Tạlmai.+ 11  Og derfra drog de videre mot innbyggerne i Dẹbir.+ (Nå var Dẹbirs navn før dette Kịrjat-Sẹfer.)+ 12  Da sa Kạleb:+ «Den som slår Kịrjat-Sẹfer og virkelig inntar byen, ja ham vil jeg gi min datter Ạksa+ til hustru.»+ 13  Og Ọtniel,+ sønn av Kẹnas,+ Kạlebs yngre bror,+ inntok den. Derfor gav han ham sin datter Ạksa til hustru.+ 14  Og det skjedde mens hun var på vei hjem, at hun flere ganger egget ham til å be hennes far om et jordstykke. Så klappet hun i hendene mens hun satt på eselet.*+ Da sa Kạleb til henne: «Hva er det du vil?» 15  Og hun sa til ham: «Gi meg en velsignelse,+ for det er et stykke land i sør du har gitt meg, og du må gi meg Gụllot-Mạjim.»* Da gav Kạleb henne Øvre Gụllot+ og Nedre Gụllot.* 16  Og sønnene til kenitten,+ som Moses var svigersønn til,*+ drog opp fra palmebyen+ sammen med Judas sønner til Juda-ødemarken, som ligger sør for Ạrad.+ Så gikk de bort og bosatte seg hos folket.+ 17  Men Juda drog videre sammen med sin bror Sịmeon, og de slo så de kanaaneerne som bodde i Sẹfat, og viet byen til tilintetgjørelse.+ Derfor fikk den navnet Họrmah.*+ 18  Deretter inntok Juda Gạza+ med området omkring og Ạsjkalon+ med området omkring og Ẹkron+ med området omkring. 19  Og Jehova fortsatte å være med Juda, så han tok fjellområdet i eie, men han kunne ikke drive bort innbyggerne på lavsletten, ettersom de hadde stridsvogner+ med jernljåer.*+ 20  Da de gav Hẹbron til Kạleb, slik som Moses hadde lovt,+ drev han Ạnaks tre sønner ut derfra.+ 21  Og Bẹnjamins sønner drev ikke ut jebusittene som bodde i Jerusalem,+ men jebusittene er blitt boende i Jerusalem sammen med Bẹnjamins sønner til denne dag.+ 22  Imens drog også Josefs hus+ opp, til Betel,+ og Jehova var med dem.+ 23  Og Josefs hus begynte å utspeide+ Betel (for øvrig var byens navn før dette Lus),+ 24  og vaktene fikk se en mann som gikk ut av byen. Da sa de til ham: «Vi ber deg, vis oss hvor en kan komme inn i byen, så skal vi visselig vise godhet mot deg.»+ 25  Da viste mannen dem hvor en kunne komme inn i byen; og de slo så byen med sverdets egg,+ men mannen og hele hans familie lot de gå.+ 26  Etter dette drog mannen til hetittenes+ land og bygde en by og gav den navnet Lus. Det er dens navn den dag i dag. 27  Og Manạsse+ tok ikke i eie Bet-Sjẹan+ med tilhørende småbyer* og Ta’ạnak+ med tilhørende småbyer og innbyggerne i Dor+ med tilhørende småbyer og innbyggerne i Jịbleam+ med tilhørende småbyer og innbyggerne i Megịddo+ med tilhørende småbyer, men kanaaneerne fortsatte hardnakket å bo i dette landet.+ 28  Og det skjedde at Israel ble sterkt+ og begynte å sette kanaaneerne til å utføre tvangsarbeid,+ og de drev dem ikke fullstendig ut.+ 29  Heller ikke drev Ẹfraim ut de kanaaneerne som bodde i Gẹser, men kanaaneerne ble boende midt iblant dem i Gẹser.+ 30  Sẹbulon+ drev ikke ut innbyggerne i Kịtron og innbyggerne i Nạhalol,+ men kanaaneerne ble boende midt iblant dem+ og ble satt til tvangsarbeid.+ 31  Ạsjer+ drev ikke ut innbyggerne i Ạkko* og innbyggerne i Sịdon+ og Ạhlab og Ạksib+ og Hẹlba og Ạfik+ og Rẹhob.+ 32  Og asjerittene ble boende midt iblant kanaaneerne som bodde i landet, ettersom de ikke drev dem ut.+ 33  Nạftali+ drev ikke ut innbyggerne i Bet-Sjẹmesj og innbyggerne i Bet-Ạnat,+ men de ble boende midt iblant kanaaneerne som bodde i landet;+ og innbyggerne i Bet-Sjẹmesj og i Bet-Ạnat ble deres og måtte utføre tvangsarbeid.+ 34  Og amorittene fortsatte å trenge Dans sønner+ opp i fjellområdet, for de tillot dem ikke å komme ned på lavsletten.+ 35  Amorittene fortsatte altså hardnakket å bo på Hẹres-fjellet og i Ạjalon+ og Sja’ạlbim.+ Men Josefs hus’ hånd ble til slutt så tung at de måtte utføre tvangsarbeid.+ 36  Og amorittenes område strakte seg fra Akrạbbim-stigningen,+ fra Sẹla* og oppover.

Fotnoter

El.: «Så lot hun seg gli ned fra (steg hun av) eselet.»
Betyr «vannbassenger; vannskåler».
El.: «det øvre bassenget og det nedre bassenget».
El.: «kenitten, Moses’ svigerfar».
Betyr «viing til tilintetgjørelse»; LXXB: «bannlysning»; Vg: «Horma, det vil si bannlysning».
«stridsvogner med jernljåer». Bokst.: «jernstridsvogner».
Bokst.: «og dens (hennes) døtre».
Senere kalt Ptolemais. Se Apg 21:7.
El.: «fra Klippen». Hebr.: mehasSẹla‛.