Daniel 11:1–45

11  Og jeg for min del stod fram i mederen Dareios’*+ første år som en sterk støtte og som en festning for ham.  Og sannheten skal jeg nå fortelle deg:+ Se, ennå skal det være tre konger som står fram for Persia,+ og den fjerde+ skal samle seg større rikdom enn alle de andre.+ Og så snart han er blitt sterk i sin rikdom, skal han oppby alt mot Hellas’*+ rike.  Og en veldig* konge skal visselig stå fram og utøve et omfattende herredømme+ og gjøre som han vil.*+  Og når han har stått fram,+ skal hans rike bli knust og bli delt etter himlenes fire vinder,*+ men ikke tilfalle hans etterkommere+ og ikke være som det herredømme han selv utøvde; for hans rike skal bli rykket opp og tilfalle andre enn disse.  Og Sydens konge* skal bli sterk, ja en av hans fyrster; og han skal* få overtaket over ham og skal i sannhet utøve et omfattende herredømme, større enn dennes herskermakt.  Og etter at det har gått noen år, skal de inngå forbund med hverandre, og Sydens konges datter skal komme til Nordens konge* for å få i stand en rimelig overenskomst. Men hun skal ikke beholde sin arms kraft;+ og han skal ikke holde stand, heller ikke hans arm; og hun skal bli overgitt, hun selv og de som førte henne inn, og han som var årsak til at hun ble født, og den som gjorde henne sterk i de tider.  Og en fra skuddet+ av hennes røtter skal visselig stå fram i hans stilling, og han skal komme til den militære styrke og dra mot Nordens konges festning og skal visselig gå til handling mot dem og få overtaket.  Og også med deres guder,*+ med deres støpte bilder, med deres attråverdige gjenstander av sølv og av gull og med fangene skal han komme til Egypt. Og han selv skal i noen år holde seg borte fra Nordens konge.  Og han skal virkelig dra inn i Sydens konges rike og vende tilbake til sin egen jord. 10  Og hans sønner* skal hisse seg opp og virkelig samle en skare av store militære styrker. Og idet han kommer, skal han med sikkerhet komme og oversvømme og dra igjennom. Men han skal vende tilbake, og han* skal hisse seg opp og dra helt fram til sin* festning. 11  Og Sydens konge skal bli forbitret og vil måtte dra ut og kjempe mot ham, det vil si mot Nordens konge; og denne skal visselig la en stor skare stille seg opp, og skaren skal virkelig bli gitt i den andres hånd.+ 12  Og skaren skal visselig bli ført bort. Hans hjerte skal opphøye seg,+ og han skal virkelig få titusener til å falle; men han skal ikke utnytte sin sterke stilling. 13  Og Nordens konge skal vende tilbake og stille opp en skare, større enn den første; og når tidene, noen år, er til ende, skal han komme, og det med en stor militær styrke+ og med mye gods.+ 14  Og i de tider skal det være mange som står opp mot Sydens konge. Og røversønnene som tilhører ditt folk, de skal bli revet med i et forsøk på å få et syn til å gå i oppfyllelse;+ men de skal visselig snuble.+ 15  Og Nordens konge skal komme og kaste opp* en beleiringsvoll+ og virkelig innta en by med festningsverker. Og Sydens armer skal ikke holde stand, heller ikke folket av hans utvalgte; og det skal ikke være noen kraft til å holde stand. 16  Og den som kommer mot ham, skal gjøre som han vil, og det skal ikke være noen som holder stand mot ham. Og han skal stå i Prydelsens+ land, og det skal være utryddelse* i hans hånd.+ 17  Og han skal vende sitt ansikt mot+ å komme med hele sitt rikes kraft, og det skal bli inngått en rimelig+ overenskomst med ham; og han skal handle effektivt.+ Og kvinnedatteren,* henne skal det bli gitt ham å ødelegge. Og hun skal ikke holde stand, og hun skal ikke fortsette å tilhøre ham.+ 18  Og han skal vende sitt ansikt tilbake mot kystlandene*+ og skal virkelig innta mange. Og en befalingsmann skal visselig få hånen fra ham til å opphøre for sin del, slik at hans hån ikke skal være mer. Han skal la den vende tilbake over denne. 19  Og han skal vende sitt ansikt tilbake mot sitt eget lands festninger, og han skal visselig snuble og falle, og han skal ikke bli funnet.+ 20  Og i hans stilling skal det stå fram en+ som lar en oppkrever*+ dra gjennom det prektige riket,* og noen få dager etter* skal han bli knust, men ikke i vrede eller i krig. 21  Og i hans stilling skal det stå fram en som skal foraktes,+ og de skal visselig ikke legge kongedømmets verdighet på ham; og han skal i virkeligheten komme i en tid med frihet fra bekymring+ og gripe kongedømmet ved hjelp av glatt tale.*+ 22  Og oversvømmelsens armer+ skal oversvømmes på grunn av ham, og de skal bli knust;+ det skal også+ paktens+ Leder+ bli. 23  Og fordi de inngår forbund med ham, skal han gå fram med svik og virkelig komme opp og bli mektig ved hjelp av en liten nasjon.*+ 24  I en tid med frihet fra bekymring+ skal han dra inn endog i provinsens feteste del og likefram gjøre slikt som hans fedre og hans fedres fedre ikke har gjort. Rov og bytte og gods skal han spre blant dem; og mot befestede steder skal han legge sine planer,+ men bare inntil en tid. 25  Og han skal oppvekke sin kraft og sitt hjerte mot Sydens konge med en stor militær styrke; og Sydens konge på sin side skal hisse seg opp til krigen med en overmåte stor og mektig militær styrke. Og han skal ikke holde stand, for de skal legge planer mot ham. 26  Og de som spiser hans fine mat,* de skal forårsake hans sammenbrudd. Og hans militære styrke skal bli skylt bort,* og mange skal sannelig falle som slagne. 27  Og hva disse to kongene angår, så skal deres hjerte være bøyd til å gjøre det som er ondt, og ved ett og samme bord+ skal de fortsette å tale løgn.+ Men ikke noe skal lykkes,+ for enden kommer først til den fastsatte tid.+ 28  Og han skal vende tilbake til sitt land med en stor mengde gods, og hans hjerte skal være vendt mot den hellige pakt.+ Og han skal handle effektivt+ og visselig vende tilbake til sitt land. 29  Ved den fastsatte tid*+ skal han vende tilbake, og han skal virkelig dra mot Syden;*+ men siste gang skal det ikke vise seg å være som første gang. 30  Og skip fra Kịttim*+ skal visselig komme mot ham, og han skal med sikkerhet bli nedslått. Og han skal sannelig vende tilbake og slynge ut fordømmelser+ mot den hellige pakt+ og handle effektivt; og han vil måtte vende tilbake, og han skal gi akt på dem som forlater den hellige pakt. 31  Og armer* som utgår fra ham, skal stå fram; og de skal likefram vanhellige helligdommen,*+ festningen,* og fjerne det stadige trekk.*+ Og de skal visselig stille opp* den avskyelighet+ som forårsaker ødeleggelse.*+ 32  Og dem som handler ondt mot pakten,+ skal han forlede til frafall+ ved hjelp av glatte ord.+ Men det folk som kjenner sin Gud,*+ de skal seire*+ og handle effektivt. 33  Og de som har innsikt+ blant folket, de skal gi forståelse til de mange.+ Og de skal sannelig bli brakt til å snuble ved sverd og ved ild, ved fangenskap og ved plyndring,+ i noen dager.* 34  Men når de blir brakt til å snuble, skal de bli hjulpet med litt hjelp;+ og mange skal virkelig slutte seg til dem ved glatt tale.*+ 35  Og noen av dem som har innsikt, skal bli brakt til å snuble,+ for at det skal bli utført et lutringsarbeid på grunn av dem, og for at de skal bli renset og gjort hvite,+ inntil endens tid;+ for den kommer først* til den fastsatte tid.*+ 36  Og kongen skal virkelig gjøre som han vil,* og han skal opphøye seg og gjøre seg større enn* enhver gud;*+ og mot gudenes Gud*+ skal han tale forunderlige ting. Og han skal sannelig vise seg å være framgangsrik inntil fordømmelsen har nådd en slutt;+ for det som er besluttet, må gjøres. 37  Og sine fedres Gud* skal han ikke akte på; heller ikke kvinners lyst eller en hvilken som helst annen gud skal han akte på, men han skal gjøre seg større enn alle.+ 38  Men festningenes gud* skal han i sin stilling gi ære; og en gud som hans fedre ikke kjente, skal han gi ære med gull og med sølv og med edelstener og med attråverdige ting. 39  Og han skal handle effektivt mot de sterkest befestede borgene, sammen med en fremmed gud. Dem som har gitt ham anerkjennelse, skal han vise stor ære, og han skal visselig la dem herske blant mange; og jord skal han dele ut for en pris. 40  Og i endens tid skal Sydens konge*+ innlate seg i sammenstøt med ham,* og Nordens konge* skal storme fram mot ham med vogner og med hestfolk og med mange skip; og han skal visselig dra inn i landene og oversvømme og dra gjennom dem. 41  Han skal virkelig også dra inn+ i Prydelsens+ land,* og det vil være mange land* som blir brakt til å snuble.+ Men dette er de som skal slippe unna hans hånd: Ẹdom og Mọab+ og hoveddelen* av Ạmmons sønner. 42  Og han skal fortsette å rekke ut sin hånd mot landene; og hva Egypts+ land angår, så skal hun ikke vise seg å være en som slipper unna. 43  Og han skal virkelig herske over de skjulte skatter av gull og sølv og over alle Egypts attråverdige ting. Og libyerne* og etiopierne* skal følge i hans spor. 44  Men meldinger* fra soloppgangen+ og fra nord skal forferde ham,+ og han skal sannelig dra ut i stort raseri for å utslette og for å vie mange til tilintetgjørelse.+ 45  Og han skal sette sine palasstelt mellom det store hav* og Prydelsens+ hellige fjell;* og han vil måtte komme helt til sin ende,+ og det vil ikke være noen som hjelper ham.+

Fotnoter

«Dareios’», MSyVg; LXX: «Kyros’». Se fotn. til 5:31, «Dareios».
«Hellas’». Lat.: Graeciae; LXX: «grekernes»; hebr.: Jawạn, «Javans».
El.: «mektig». Hebr.: gibbọr.
El.: «som det behager ham». Hebr.: kirtsonọ, «etter sitt behag».
El.: «vindretninger». Hebr.: ruchọth; gr.: anẹmous; lat.: vẹntos.
«Sydens konge». Hebr.: melekh-hanNẹghev.
El.: «og det er en som skal».
«Nordens konge». Hebr.: mẹlekh hatsTsafọn.
«deres guder». Hebr.: ’elohehẹm, flt.; gr.: tous theous autọn; lat.: dẹos eọrum.
«sønner», MmargenLXXBagsterVg; MLXX: «sønn».
«han», MmargenLXXVg og mange hebr. hss.; MSy: «de».
El.: «hans».
Bokst.: «tømme ut».
«det skal være utryddelse», M; ved en endring av vokaliseringen: «det hele skal være».
Bokst.: «kvinnenes datter».
El.: «øyene».
«en oppkrever», muligens en skatteoppkrever. El.: «en som driver andre til arbeid». Hebr.: noghẹs. Jf. 2Kg 23:35.
«det prektige riket». Bokst.: «et rikes prakt».
«noen få dager etter», MVg; ett hebr. hs.: «i senere (etterfølgende) dager»; LXX: «i de siste (fjerneste) dagene».
El.: «ved hjelp av smiger (smigrende ord; smigrende handlinger)».
Bokst.: «en nasjons fåtallighet».
«hans fine mat». El.: «ved hans bord».
«skal flomme over (oversvømme)», MLXX; LXXBagster: «skal feie bort [hærer]»; Sy: «skal bli spredt»; Vg: «skal bli undertvunget».
«Ved den fastsatte tid». Hebr.: lammo‛ẹdh.
«mot Syden». Hebr.: vanNẹghev.
«skip fra Kittim», M; LXX: «romere»; Vg: «trierer (triremer) [en type rofartøy] og romere».
Dvs. menneskearmer; uttrykket blir her brukt i billedlig betydning.
«helligdommen». Hebr.: hammiqdạsj; LXXBagster(gr.): to hagịasma; lat.: sanctuạrium.
El.: «borgen». Hebr.: hamma‛ọz.
El.: «det stadige (regelmessige) offer». Bokst.: «det stadige». Hebr.: hattamịdh; Vg: «det stadige offer»; LXX: «offeret». Se fotn. til 8:11.
«stille opp». Bokst.: «gi».
El.: «som vekker forferdelse». Hebr.: mesjomẹm. Jf. fotn. til 9:27, «den som ligger øde».
«sin Gud». Hebr.: ’Elohạw.
El.: «vise seg sterke».
«i mange dager», mange hebr. hss. og trykte utg.
El.: «ved smiger (smigrende ord; smigrende handlinger)».
«for den kommer først». El.: «for det skal vare».
«til den fastsatte tid». Hebr.: lammo‛ẹdh.
El.: «som det behager ham». Hebr.: khirtsonọ, «etter sitt behag».
El.: «og briske seg (skryte) overfor».
«gud». Hebr.: ’el; gr.: theọn; lat.: dẹum.
«gudenes Gud». Hebr.: ’El ’elịm; lat.: Dẹum deọrum.
El.: «guder».
«Men festningenes (borgenes) gud». Hebr.: wele’elọah ma‛uzzịm; lat.: dẹum autem Mạozim.
Se fotn. til v. 5, «Sydens konge».
El.: «innlate seg i strid (konfrontasjon) med ham».
Se fotn. til v. 6.
El.: «i Skjønnhetens land; i det vakre landet». Hebr.: be’ẹrets hatsTsevị.
«mange land». Bokst.: «mange», hunkj. på hebr.; refererer tydeligvis til «land», som også er hunkj. på hebr.
Bokst.: «begynnelsen».
«Og libyerne», M(hebr.: weluvịm)LXX; lat.: Lỵbias.
«og etiopierne». Hebr.: wekhusjịm; gr.: kai Aithịopes; lat.: et Aethiọpias.
Bokst.: «hørte ting».
«det store hav». Bokst.: «havene», MLXXVg; Sy: «havet».
El.: «og den hellige Prydelses fjell». Hebr.: lehar-Tsevi-qọdhesj.