Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Apostlenes gjerninger 6:1–15

6  Men i disse dager, da disiplene ble stadig flere, oppstod det murring blant de gresktalende+ jøder* mot de hebraisktalende jøder,* fordi deres enker ble oversett ved den daglige utdelingen.*+  De tolv kalte da skaren av disipler til seg og sa: «Det er ikke tilfredsstillende at vi forlater Guds ord for å dele ut mat* ved bordene.+  Derfor, brødre, finn fram til+ sju menn iblant dere som har godt vitnesbyrd og er fulle av ånd og visdom,+ så vi kan sette dem til denne nødvendige oppgaven;  men vi skal vie oss til bønn og til ordets tjeneste.»+  Og det som ble sagt, fant hele skaren behag i, og de valgte Stẹfanus, en mann full av tro og hellig ånd,+ og Filip+ og Prọkorus og Nikạnor og Tịmon og Pạrmenas og Nikolạus, en proselytt fra Antiọkia;  og de stilte dem fram for apostlene, og etter å ha bedt la disse sine hender+ på dem.  Guds ord fortsatte så å ha framgang,+ og tallet på disiplene fortsatte å øke meget sterkt i Jerusalem;+ og en stor skare prester+ begynte å være lydige+ mot troen.  Nå gjorde Stẹfanus, som hadde et meget vinnende vesen og var full av kraft, store varsler og tegn+ blant folket.  Men noen av dem fra den såkalte Synagogen av de frigitte* og noen av kyreneerne og aleksandrinerne+ og av dem fra Kilịkia+ og Asia stod fram for å diskutere med Stẹfanus; 10  men de kunne ikke stå seg mot den visdom+ og den ånd som han talte med.+ 11  Da fikk de i hemmelighet noen menn til å si:+ «Vi har hørt ham tale bespottelige+ ord mot Moses og Gud.» 12  Og de hisset opp folket og de eldste* og de skriftlærde, og plutselig kom de over ham og tok ham med makt og førte ham til Sanhedrịnet.+ 13  Og de førte fram falske vitner+ som sa: «Denne mannen holder ikke opp med å komme med uttalelser mot dette hellige sted og mot Loven.+ 14  Vi har for eksempel hørt ham si at denne Jesus, nasareeren, skal rive ned dette sted og forandre de skikker som Moses har overgitt oss.» 15  Og da alle som satt i Sanhedrịnet, stirret på ham,+ så de at ansiktet hans var som en engels ansikt.+

Fotnoter

Bokst.: «blant hellenistene». Gr.: ton Hellenistọn; lat.: Graecọrum.
Bokst.: «mot hebreerne». Gr.: pros tous Ebraious; lat.: advẹrsus Hebraeos.
El.: «ved (i) den . . . tjenesten». Gr.: en tei diakonịai; lat.: in ministẹrio.
El.: «for å tjene». Gr.: diakonein; lat.: ministrạre.
«de frigitte». Gr.: Libertịnon. Arm: «libyerne».
El.: «de eldre mennene». Gr.: tous presbytẹrous.