Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Amos 5:1–27

5  «Hør dette ord som jeg oppløfter over dere som en klagesang,+ Israels hus:   Jomfruen,+ Israel, har falt;+ hun kan ikke reise seg igjen.+ Hun er blitt forlatt på sin egen jord; det er ingen som reiser henne opp.+  For dette er hva Den Suverene Herre Jehova har sagt: ’Den byen som drog ut med tusen, den vil ha hundre igjen; og den som drog ut med hundre, vil ha ti igjen — for Israels hus.’+  For dette er hva Jehova har sagt til Israels hus: ’Søk meg,+ og forbli i live.+  Og søk ikke til Betel,+ og til Gịlgal+ skal dere ikke komme, og til Bẹ’er-Sjẹba skal dere ikke gå over;+ for Gịlgal skal med sikkerhet gå i landflyktighet;+ og Betel skal bli noe nifst.*+  Søk Jehova, og forbli i live,+ så han ikke skal begynne å virke som ild,+ du Josefs hus,+ og den ikke likefram skal fortære og Betel* ikke skal være uten noen til å slokke+ den,  dere som forvandler retten til malurt,+ og de som har kastet rettferdigheten til jorden.+  Han som dannet stjernebildet Kịma*+ og stjernebildet Kẹsil,*+ og Han som forvandler dyp skygge+ til morgen, og Han som har gjort dagen mørk som natten,+ Han som tilkaller havets vannmasser, så han kan øse dem ut over jordens overflate+ — Jehova er hans navn;+  han som lar herjing bryte løs over den sterke, så herjingen kan komme til og med over et befestet sted. 10  I porten har de hatet den som irettesetter;+ og den som taler fullkomne ting, avskyr de.+ 11  Derfor, ettersom dere krever forpaktningsavgift av den ringe og fortsetter å ta kornavgift av ham+ — hus av tilhogd stein har dere bygd,+ men dere skal ikke bli boende i dem; og attråverdige vingårder har dere plantet, men dere skal ikke få fortsette å drikke vinen fra dem.+ 12  For jeg har kjent til hvor mange DERES opprør+ er, og hvor veldige DERES synder er,+ dere som viser fiendtlighet mot den rettferdige,+ dere som tar imot bestikkelse,*+ og som har trengt fattige unna+ selv i porten.+ 13  Derfor kommer den som har innsikt, til å være taus på den tiden, for det vil være en ulykkestid.+ 14  Søk det gode og ikke det onde,+ for at dere kan bli i live,+ og så Jehova, hærstyrkenes Gud,* således kan være med dere, slik som dere har sagt.+ 15  Hat det onde og elsk det gode+ og gi retten en plass i porten.+ Kanskje kommer Jehova, hærstyrkenes Gud, til å vise sin gunst+ mot dem som er igjen av Josef.’+ 16  Derfor, dette er hva Jehova, hærstyrkenes Gud, Jehova,* har sagt: ’På alle torg skal det være klage,+ og på alle gater skal folk si: «Å! Å!» Og de vil måtte kalle en jordbruker til sorg,+ og til klage dem som har erfaring i å holde veklage.’+ 17  ’Og i alle vingårder skal det være klage;+ for jeg skal gå gjennom din midte,’+ har Jehova sagt. 18  ’Ve dem som lengter etter Jehovas dag!+ Hva vil så Jehovas dag bety for dere?+ Den vil være mørke og ikke lys,+ 19  slik som når en mann* flykter for løven, og bjørnen møter ham; og som da han gikk inn i huset og støttet hånden mot veggen, og slangen bet ham.+ 20  Vil ikke Jehovas dag være mørke og ikke lys; og vil den ikke ha mulm og ikke klart lys?+ 21  Jeg har hatet, jeg har forkastet DERES høytider,+ og jeg skal ikke nyte duften av DERES høytidssamlinger.+ 22  For om dere ofrer helbrennofre til meg,+ skal jeg likevel ikke finne behag i DERES offergaver,+ og DERES fellesskapsofre av gjøfe skal jeg ikke se på.+ 23  Fjern larmen av dine sanger fra meg; og la meg ikke høre den melodiske lyden av dine strengeinstrumenter.+ 24  Og la rett velte fram liksom vannmasser,+ og rettferdighet som en stadig rennende elv.+ 25  Var det slaktofre og offergaver dere bar fram for meg i ødemarken i førti år, Israels hus?+ 26  Og dere kommer sannelig til å bære* Sạkkut,* DERES konge,*+ og Kaivan,* DERES bilder, DERES guds* stjerne, som dere laget dere.+ 27  Og jeg vil la dere gå i landflyktighet bortenfor Damaskus,’+ har han som har navnet Jehova, hærstyrkenes Gud, sagt.»+

Fotnoter

El.: «bli et sted for onde makter».
«Betel», MTSyVg; LXX: «Israels hus».
Se fotn. til Job 9:9, «og stjernebildet Kima».
Se fotn. til Job 9:9, «stjernebildet Kesil».
El.: «betaling for å tie»; el.: «en løsepenge». Hebr.: khọfer.
«hærstyrkenes Gud». Hebr.: ’Elohe-tseva’ọth.
Et av de 134 stedene der soferim (jødiske avskrivere) endret JHWH til ’Adhonai. Se tillegget, 1B.
«en mann». Hebr.: ’isj.
El.: «dere har båret».
«Sakkut». Hebr.: Sikkụth. Navnet er på hebraisk med hensikt vokalisert slik at det svarer til sjiqqụts, «avskyelighet». Det siktes muligens til en stjernegud, for navnet står som en parallell til uttrykket «DERES guds stjerne» i samme vers. LXXSyVg(lat.: tabernạculum): «[Moloks] telt».
«DERES konge». Hebr.: malkekhẹm; gr.: . . . Molọkh; syr.: deMalkum; lat.: Mọloch . . .
«Kaivan». El.: «Kevan». Hebr.: Kijjụn. Navnet er med hensikt vokalisert slik at det svarer til sjiqqụts, «avskyelighet». Det siktes tydeligvis til den «stjernen» (planeten) som på akkadisk ble kalt Kaimạnu el. Kaiwạnu, for dette er et navn som forekommer i akkadiske innskrifter som en betegnelse på Saturn (en stjernegud). Gr.: Rhaifạn; i Stefanus’ sitat i Apg 7:43: Rhomfạ.
«DERES guds». Hebr.: ’elohekhẹm, majestetsflt. brukt om en falsk gud.