Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Ordspråkene 3:1–35

3  Min sønn, glem ikke min lov,+ og måtte ditt hjerte følge mine bud,+  for en lang rekke dager og leveår+ og fred skal bli gitt* deg.+  La ikke kjærlig godhet* og sannferdighet* forlate deg.+ Bind dem om din hals.+ Skriv dem på ditt hjertes tavle,+  så skal du finne velvilje og få* god innsikt for Guds og menneskers øyne.*+  Sett din lit til Jehova av hele ditt hjerte,+ og støtt deg ikke til din egen forstand.+  Gi akt på ham på alle dine veier,+ og han skal gjøre dine stier rette.*+  Bli ikke vis i egne øyne.+ Frykt Jehova og vend deg bort fra det onde.+  Måtte det bli til legedom+ for din navle og ny styrke* for dine knokler.+  Ær Jehova med dine verdifulle ting+ og med førstegrøden av hele din avling.+ 10  Da skal dine forrådslagre fylles med overflod,+ og dine pressekar skal flyte over* av ny vin.+ 11  Forkast ikke Jehovas tukt, min sønn;+ og avsky ikke hans irettesettelse,+ 12  for den som Jehova elsker, irettesetter han,+ slik som en far gjør med en sønn som han har behag i.+ 13  Lykkelig er det menneske som har funnet visdom,+ og det menneske som oppnår skjelneevne,+ 14  for å få den som vinning er bedre enn å få sølv som vinning, og å få den som utbytte er bedre enn gull.*+ 15  Den* er mer verdifull enn koraller,+ og av alle andre ting som du gleder deg over, kan ingen sidestilles med den. 16  En lang rekke dager er i dens høyre hånd;+ i dens venstre hånd er det rikdom og ære.*+ 17  Dens veier er liflighets veier, og alle dens stier er fred.+ 18  Den er et livets tre+ for dem som griper den, og de som har et fast grep om den,+ skal prises lykkelige.+ 19  Jehova selv grunnla jorden med visdom.+ Han grunnfestet himlene med skjelneevne.+ 20  Ved hans kunnskap ble vanndypene* kløvd+ og fortsetter skyhimlene å la lett regn dryppe ned.+ 21  Min sønn, måtte de aldri vike fra dine øyne.+ Vern om praktisk visdom og tenkeevne,+ 22  og de vil vise seg å være liv for din sjel+ og ynde for din hals.+ 23  Da skal du vandre trygt+ på din vei, og din fot skal ikke støte mot noe.+ 24  Når du legger deg, vil du ikke føle redsel;+ og du kommer visselig til å legge deg, og din søvn skal være behagelig.+ 25  Du skal ikke behøve å frykte for noe som framkaller plutselig redsel,+ heller ikke for uværet over de onde, for det kommer.+ 26  For Jehova selv skal virkelig vise seg å være din tillit,*+ og han skal visselig bevare din fot mot å bli fanget.+ 27  Unnlat ikke å gjøre noe godt mot dem som det tilkommer,*+ når det står i din hånds makt å gjøre det.+ 28  Si ikke til din neste: «Gå, og kom tilbake, og i morgen skal jeg gi», når det finnes noe hos deg.+ 29  Finn ikke på noe ondt mot din neste+ når han bor hos deg og føler seg trygg.+ 30  Trett ikke med et menneske* uten grunn,+ når han ikke har gjort deg noe ondt.+ 31  Bli ikke misunnelig på voldsmannen,*+ og velg ikke noen av hans veier.+ 32  For den som går krokveier,+ er en vederstyggelighet for Jehova,+ men de rettskafne har Hans fortrolige vennskap.+ 33  Jehovas forbannelse er over den ondes hus,+ men de rettferdiges tilholdssted velsigner han.+ 34  Når det gjelder spottere,+ så vil han selv spotte,+ men overfor de saktmodige vil han vise velvilje.+ 35  Ære* skal de vise få i eie,+ men tåpene opphøyer vanære.+

Fotnoter

Bokst.: «skal de gi (tilføye)». Det hebr. verbet står i 3. person hankj. flt. (mens «lov» og «bud» i v. 1 er hunkj.) og viser til et ubestemt subjekt.
El.: «lojal kjærlighet».
El.: «og sannhet». Hebr.: we’emẹth.
El.: «og bli regnet for å ha».
«for Guds og menneskers (jordmenneskers) øyne». Hebr.: be‛enẹ ’Elohịm we’adhạm.
El.: «jevne».
«ny styrke». El.: «drikke; væte». Jf. Sl 102:9.
Bokst.: «bryte fram; revne».
«og . . . enn gull». Hebr.: umecharụts.
El.: «Hun», hunkj. på hebr.; viser tilbake til «visdom» i v. 13.
El.: «herlighet».
El.: «de brusende vann». Hebr.: tehomọth. Jf. fotn. til Sl 33:7, «de brusende vann», og fotn. til Sl 42:7, «vanndyp».
Bokst.: «skal vise seg å være i din tillit», M; LXX: «skal være på alle dine veier».
Bokst.: «mot dets [dvs. det godes] eiere». Hebr.: mibbe‛alạw, flt. av bạ‛al.
El.: «et menneske av jord; et jordmenneske». Hebr.: ’adhạm.
«på voldsmannen». Hebr.: be’ịsj chamạs.
El.: «Herlighet».