5. Mosebok 30:1–20

30  Og når alle disse ord kommer over deg, velsignelsen+ og forbannelsen,+ som jeg har lagt fram for deg, og du igjen har tatt dem til hjertet*+ blant alle de nasjoner som Jehova din Gud har drevet deg bort til,+  og du har vendt om til Jehova din Gud+ og har lyttet til hans røst i samsvar med alt det jeg befaler deg i dag, du og dine sønner, av hele ditt hjerte og hele din sjel,+  da skal Jehova din Gud føre dine fangne* tilbake + og vise deg barmhjertighet+ og igjen samle deg fra alle de folk som Jehova din Gud har spredt deg iblant.+  Om ditt bortdrevne folk skulle være ved himlenes ende, skal Jehova din Gud samle deg derfra og hente deg derfra.+  Jehova din Gud skal i sannhet føre deg inn i det landet som dine fedre tok i eie, og du skal visselig ta det i eie; og han skal i sannhet gjøre godt mot deg og gjøre deg mer tallrik enn dine fedre.+  Og Jehova din Gud vil måtte omskjære ditt hjerte+ og ditt avkoms hjerte,+ så du kan elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel for ditt livs skyld.+  Og Jehova din Gud skal visselig legge alle disse edene* på dine fiender og på dem som hater deg, de som har forfulgt deg.+  Og du selv kommer til å vende om og sannelig lytte til Jehovas røst og følge alle hans bud som jeg gir deg befaling om i dag.+  Og Jehova din Gud skal i sannhet la deg få mer enn nok i forbindelse med alt det din hånd gjør,+ av din livsfrukt og frukten av dine husdyr+ og frukten av din jord,+ med velstand til følge;+ for Jehova* skal igjen juble over deg til det gode, slik som han jublet over dine forfedre;+ 10  for du kommer til å lytte til Jehova din Guds røst, så du holder hans bud og hans forskrifter som er skrevet i denne lovboken,+ fordi du vender om til Jehova din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel.+ 11  For dette budet som jeg gir deg befaling om i dag, er ikke for vanskelig for deg, og det er heller ikke langt borte.+ 12  Det er ikke i himlene, så en må si: ’Hvem skal stige opp til himlene for oss og hente det til oss, så han kan la oss høre det, slik at vi kan følge det?’+ 13  Det er heller ikke på den andre siden av havet, så en må si: ’Hvem skal dra over til den andre siden av havet for oss og hente det til oss, så han kan la oss høre det, slik at vi kan følge det?’ 14  For ordet er deg meget nær, i din egen munn og i ditt eget hjerte,+ så du kan følge det.+ 15  Se, jeg legger i dag fram for deg livet og det gode, og døden og det onde.+ 16  Hvis du lytter til Jehova din Guds bud,* som jeg gir deg befaling om i dag, så du elsker Jehova din Gud,+ vandrer på hans veier og retter deg etter hans bud+ og hans forskrifter og hans rettslige avgjørelser,+ da kommer du med sikkerhet til å forbli i live+ og bli tallrik, og Jehova din Gud skal velsigne deg i det landet som du er på vei til for å ta det i eie.+ 17  Men hvis ditt hjerte vender seg bort og du ikke lytter+ og du blir forledet og bøyer deg for andre guder og tjener dem,+ 18  så kunngjør jeg for dere i dag at dere visselig skal gå til grunne.+ Dere kommer ikke til å forlenge DERES dager på den jord som du går over Jordan til for å komme og ta den i eie. 19  Jeg tar i dag himlene og jorden til vitne mot dere+ på at jeg har lagt livet og døden fram for deg,+ velsignelsen+ og forbannelsen;+ og du må velge livet for at du skal kunne bli i live,+ du og ditt avkom,+ 20  ved å elske Jehova* din Gud,+ ved å lytte til hans røst og ved å holde deg til ham;+ for han er ditt liv og dine dagers lengde,+ så du kan bo på den jord som Jehova sverget overfor dine forfedre Abraham, Isak og Jakob at han skulle gi dem.»+

Fotnoter

El.: «og du har gjenkalt dem i ditt hjerte».
El.: «ditt fangenskap»; på hebr. et uttrykk i ent., brukt kollektivt om en gruppe fanger.
El.: «forbannelsene».
Se tillegget, 1C, pkt. 1.
«Hvis du lytter til Jehova din Guds bud», LXX; mangler i MSamSyVg.
Se tillegget, 1C, pkt. 1.