5. Mosebok 28:1–68

28  Og det skal skje, hvis du virkelig lytter til Jehova* din Guds røst ved å være nøye med å følge alle hans bud som jeg gir deg befaling om i dag,+ at Jehova* din Gud da visselig skal sette deg høyt over alle andre nasjoner på jorden.+  Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg,+ fordi du fortsetter å lytte til Jehova din Guds røst:  Velsignet skal du være i byen,+ og velsignet skal du være ute på marken.+  Velsignet skal din livsfrukt være+ og frukten av din jord og frukten av ditt husdyr,+ avkommet av ditt storfe og tilveksten til ditt småfe.+  Velsignet skal din kurv+ og ditt deigtrau være.+  Velsignet skal du være når du kommer inn, og velsignet skal du være når du går ut.+  Jehova* skal la dine fiender som reiser seg mot deg, lide nederlag foran deg.+ På én vei skal de dra ut mot deg, men på sju veier skal de flykte for deg.+  Jehova* skal gi påbud om velsignelse for deg, over dine forrådslagre+ og over alt det du foretar deg,+ og han skal visselig velsigne deg i det landet som Jehova din Gud gir deg.  Jehova skal oppreise deg som et hellig folk for seg,+ slik som han sverget overfor deg,+ fordi du fortsetter å holde Jehova* din Guds bud+ og har vandret på hans veier. 10  Og alle folk på jorden vil bli nødt til å se at Jehovas navn er blitt nevnt over deg,+ og de kommer virkelig til å være redde for deg.+ 11  Jehova skal også i sannhet la deg oppnå velstand i overflod når det gjelder din livsfrukt+ og frukten av dine husdyr og frukten av din jord,+ på den jord som Jehova sverget overfor dine forfedre at han skulle gi deg.+ 12  Jehova skal åpne sitt gode forrådshus, himlene, for deg, for å gi regn over ditt land i rette tid+ og for å velsigne alt det din hånd gjør;+ og du kommer sannelig til å låne ut til mange nasjoner, men selv kommer du ikke til å låne.+ 13  Og Jehova skal i sannhet sette deg til hode og ikke til hale; og du skal bare være øverst,+ og du kommer ikke til å være nederst, fordi du fortsetter å adlyde Jehova* din Guds bud,+ som jeg i dag befaler deg å holde og følge. 14  Og du skal ikke vike av fra alle de ord som jeg gir dere befaling om i dag, verken til høyre eller til venstre,+ så du vandrer etter andre guder for å tjene+ dem. 15  Og det skal skje, hvis du ikke lytter til Jehova din Guds røst ved å være nøye med å følge alle hans bud og hans forskrifter som jeg gir deg befaling om i dag, at alle disse forbannelsene da skal komme over deg og innhente deg:+ 16  Forbannet skal du være i byen,+ og forbannet skal du være ute på marken.+ 17  Forbannet skal din kurv+ og ditt deigtrau være.+ 18  Forbannet skal din livsfrukt være+ og frukten av din jord,+ avkommet av ditt storfe og tilveksten til ditt småfe.+ 19  Forbannet skal du være når du kommer inn, og forbannet skal du være når du går ut.+ 20  Jehova skal sende forbannelse,+ forvirring+ og refselse+ over deg i alt det du foretar deg, det som du forsøker å gjennomføre, inntil du er blitt tilintetgjort og har gått til grunne i hast, på grunn av dine onde gjerninger, ettersom du har forlatt meg.+ 21  Jehova skal la pesten henge fast ved deg inntil han har utryddet deg fra den jord som du er på vei til for å ta den i eie.+ 22  Jehova skal slå deg med tuberkulose+ og brennende feber og betennelse og feberhete og sverdet*+ og avsviing av grøde+ og med meldugg,+ og de skal visselig forfølge deg inntil du har gått til grunne. 23  Dine himler, som er over ditt hode, skal da bli til kobber, og jorden, som er under deg, til jern.+ 24  Jehova skal gi fin sand og støv som regn over ditt land. Fra himlene skal det komme ned over deg, inntil du er blitt tilintetgjort. 25  Jehova skal la deg lide nederlag foran dine fiender.+ På én vei skal du dra ut mot dem, men på sju veier skal du flykte for dem; og du skal bli til noe skremmende for alle jordens riker.+ 26  Og din døde kropp skal bli til føde for alle himmelens flygende skapninger og for markens* dyr, uten at noen får dem til å skjelve.+ 27  Jehova skal slå deg med Egypts byller+ og med hemoroider og eksem og hudutslett, som du ikke vil kunne bli helbredet for. 28  Jehova skal slå deg med vanvidd+ og blindhet+ og med forvirring i hjertet.+ 29  Og du vil i sannhet bli en som famler omkring ved middagstid, slik som en blind famler omkring i mørket,+ og du vil ikke gjøre dine veier framgangsrike; og du skal bli en som alltid bare blir bedratt og plyndret, uten at noen frelser deg.+ 30  Du blir forlovet med en kvinne, men en annen mann kommer til å voldta henne.+ Du bygger et hus, men du kommer ikke til å bo i det.+ Du planter en vingård, men du kommer ikke til å ta den i bruk.+ 31  Din okse vil bli slaktet for dine øyne, men du kommer ikke til å spise noe av den. Ditt esel vil bli røvet framfor ditt ansikt, men det skal ikke vende tilbake til deg. Din sau vil bli gitt til dine fiender, men du kommer ikke til å ha noen som frelser.+ 32  Dine sønner og dine døtre vil bli gitt til et annet folk,+ og dine øyne vil se på og lengte etter dem hele tiden — men dine hender* vil være maktesløse.+ 33  Frukten av din jord og alt det du har frambrakt, kommer et folk som du ikke har kjent, til å fortære;+ og du skal bli en som alltid bare blir bedratt og undertrykt.+ 34  Og du vil sannelig bli vanvittig av det syn som du får se med dine øyne.+ 35  Jehova skal slå deg med ondartede byller på begge knær og begge ben, byller som du ikke vil kunne bli helbredet for, fra fotsåle til isse.+ 36  Jehova skal la deg+ og din konge,+ som du setter over deg, dra til en nasjon som du ikke har kjent, verken du eller dine forfedre; og der vil du bli nødt til å tjene andre guder, av tre og av stein.+ 37  Og du skal bli til forferdelse,+ til et ordspråk+ og til et spottord blant alle de folk som Jehova fører deg bort til. 38  En mengde såkorn skal du bringe ut på marken, men lite skal du samle inn,+ for gresshoppen skal fortære det.+ 39  Vingårder skal du plante og dyrke, men du skal ikke drikke vin eller samle noe inn,+ for marken skal spise det opp.+ 40  Du kommer til å ha oliventrær i hele ditt område, men du kommer ikke til å gni deg inn med olje, for dine olivener vil falle av.+ 41  Sønner og døtre skal du få, men de skal ikke forbli dine, for de skal gå i fangenskap.+ 42  Alle dine trær og frukten av din jord skal summende insekter* ta i eie. 43  Den fastboende utlendingen som er i din midte, skal stige høyere og høyere opp over deg, mens du skal synke dypere og dypere.+ 44  Han skal være den som låner ut til deg, mens du ikke kommer til å låne ut til ham.+ Han skal bli hode, mens du skal bli hale.+ 45  Og alle disse forbannelsene+ skal visselig komme over deg og forfølge deg og innhente deg inntil du er blitt tilintetgjort,+ fordi du ikke lyttet til Jehova din Guds røst ved å holde hans bud og hans forskrifter som han gav deg befaling om.+ 46  Og de skal forbli over deg og ditt avkom som et tegn og et varsel til uavgrenset tid,+ 47  fordi du ikke tjente Jehova din Gud med fryd og hjertets glede*+ over å ha overflod av alt.+ 48  Og du vil bli nødt til å tjene dine fiender,+ som Jehova skal sende mot deg, med sult+ og tørst og nakenhet og mangel på alt; og han skal sannelig legge et jernåk på din nakke, inntil han har tilintetgjort deg.+ 49  Jehova skal oppreise mot deg en nasjon langt borte,+ fra jordens ende, slik som en ørn slår ned,+ en nasjon med et tungemål som du ikke forstår,+ 50  en nasjon med bistre ansikter,+ som ikke kommer til å ta særlige hensyn til en gammel mann eller vise en ung mann gunst.+ 51  Og de skal sannelig spise frukten av dine husdyr og frukten av din jord inntil du er blitt tilintetgjort,+ og de skal ikke la noe korn bli tilbake til deg, ingen ny vin eller olje, ikke noe av avkommet av ditt kveg eller tilveksten til ditt småfe, inntil de har utslettet deg.+ 52  Og de skal i sannhet beleire deg innenfor alle dine porter, inntil dine høye og befestede murer, som du setter din lit til, faller i hele ditt land, ja, de skal visselig beleire deg innenfor alle dine porter i hele ditt land, som Jehova din Gud har gitt deg.+ 53  Da vil du bli nødt til å spise din livsfrukt, kjøttet av dine sønner og dine døtre,+ som Jehova din Gud har gitt deg, på grunn av den trengte og pressede situasjon som din fiende inneslutter deg i. 54  Når det gjelder den meget forfinede og forvente mann hos deg, så vil hans øye+ være ondsinnet mot hans bror og hans hustru som han har kjær, og resten av hans sønner som han har tilbake, 55  så han ikke gir en eneste av dem noe av kjøttet av sine sønner, som han kommer til å spise, fordi han ikke har noe som helst tilbake hos seg på grunn av den trengte og pressede situasjon som din fiende inneslutter deg i innenfor alle dine porter.+ 56  Når det gjelder den forfinede og forvente kvinne hos deg, som på grunn av forventhet og forfinelse aldri har forsøkt å sette fotsålen på jorden,+ så kommer hennes øye til å være ondsinnet mot hennes mann som hun har kjær, og hennes sønn og hennes datter, 57  ja mot hennes etterbyrd som kommer fram mellom hennes ben, og mot hennes sønner som hun har født,+ for hun kommer til å spise dem i det skjulte av mangel på alt, på grunn av den trengte og pressede situasjon som din fiende inneslutter deg i innenfor dine porter.+ 58  Hvis du ikke er nøye med å følge alle ordene i denne loven som er skrevet i denne boken,+ slik at du frykter dette herlige+ og fryktinngytende+ navn, ja Jehova,+ din Gud, 59  da skal Jehova visselig gjøre dine plager og ditt avkoms plager særlig harde — store og langvarige plager+ og ondartede og langvarige sykdommer.+ 60  Og han skal i sannhet føre alle Egypts farsotter, som du ble redd for, tilbake over deg, og de skal sannelig henge ved deg.+ 61  Også enhver sykdom og enhver plage som det ikke står skrevet om i boken med denne loven, dem skal Jehova* føre over deg, inntil du er blitt tilintetgjort. 62  Og dere skal i sannhet bli latt tilbake med en meget fåtallig flokk,+ selv om dere er blitt så tallrike som himlenes stjerner,+ fordi du ikke lyttet til Jehova* din Guds røst. 63  Og det skal skje at akkurat som Jehova jublet over dere for å gjøre godt mot dere og gjøre dere tallrike,+ slik skal Jehova juble over dere for å utslette dere og tilintetgjøre dere;+ og dere skal simpelthen bli revet bort fra den jord som du er på vei til for å ta den i eie.+ 64  Og Jehova* skal sannelig spre deg blant alle folkene fra den ene enden av jorden til den andre enden av jorden,+ og der vil du bli nødt til å tjene andre guder, som du ikke har kjent, verken du eller dine forfedre, tre og stein.+ 65  Og blant disse nasjonene skal du ikke ha ro,+ og det vil heller ikke vise seg å være noe hvilested for din fotsåle; og der skal Jehova* i sannhet gi deg et skjelvende hjerte+ og sviktende øyne+ og fortvilelse i sjelen. 66  Og du skal sannelig være i den største livsfare* og føle redsel natt og dag, og du skal ikke være trygg for ditt liv.+ 67  Om morgenen vil du si: ’Bare det var kveld!’,* og om kvelden vil du si: ’Bare det var morgen!’,* på grunn av den redsel som du vil føle i ditt hjerte, og på grunn av det syn som du får se med dine øyne.+ 68  Og Jehova skal visselig føre deg tilbake til Egypt på skip, på den veien som jeg sa dette om til deg: ’Du kommer aldri til å se den igjen’,+ og der vil dere bli nødt til å selge dere til dine fiender som slaver og tjenestekvinner,+ men det vil ikke være noen kjøper.»

Fotnoter

Se tillegget, 1C, pkt. 1.
Se tillegget, 1C, pkt. 1.
Se tillegget, 1C, pkt. 1.
Se tillegget, 1C, pkt. 1.
Se tillegget, 1C, pkt. 1.
Se tillegget, 1C, pkt. 1.
«sverdet», MSy; ved en endring av vokaliseringen: «tørrhet; tørke»; Vg: «hete»; mangler i LXXB.
Bokst.: «jordens».
«dine hender», Sy og 46 hebr. hss.; MSamLXXVg: «din hånd».
El.: «raslende (skramlende) hærer». LXXVg: «rust».
«hjertets glede». El.: «tilfredshet».
Se tillegget, 1C, pkt. 1.
Se tillegget, 1C, pkt. 1.
Se tillegget, 1C, pkt. 1.
Se tillegget, 1C, pkt. 1.
Bokst.: «Og ditt liv skal sannelig bli hengt opp foran deg».
Bokst.: «Hvem vil gi kveld?»
Bokst.: «Hvem vil gi morgen?»