Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

5. Mosebok 27:1–26

27  Og Moses og de eldste i Israel befalte videre folket og sa: «Hold* hvert bud som jeg gir dere befaling om i dag.+  Og det skal skje på den dag da dere går over Jordan+ og inn i det landet som Jehova* din Gud gir deg, at du da skal reise deg noen store steiner og hvitte dem med kalk.  Og på dem skal du skrive alle ordene i denne loven,+ når du har gått over,+ for at du kan komme inn i det landet som Jehova* din Gud gir deg, et land som flyter med melk og honning, i samsvar med det Jehova, dine forfedres Gud, har talt til deg.+  Og det skal skje når dere har gått over Jordan, at dere skal reise disse steinene, slik som jeg befaler dere i dag, på Ẹbal-fjellet,*+ og du skal hvitte dem med kalk.+  Du skal også bygge et alter der for Jehova din Gud, et alter av steiner. Du skal ikke bruke noe jernredskap på dem.+  Av hele steiner skal du bygge Jehova din Guds alter, og du skal ofre brennofre til Jehova din Gud på det.+  Og du skal ofre fellesskapsofre+ og spise dem der,+ og du skal glede deg framfor Jehova* din Gud.+  Og på steinene skal du skrive alle ordene i denne loven,+ idet du gjør dem helt tydelige.»*+  Så talte Moses og prestene, levittene, til hele Israel og sa: «Vær stille og hør, Israel. Denne dagen er du blitt* Jehova din Guds folk.+ 10  Og du skal lytte til Jehova* din Guds røst og følge hans bud+ og hans forordninger,+ som jeg gir deg befaling om i dag.» 11  Og Moses befalte videre folket den dagen og sa: 12  «Disse er de som skal stå på Gạrisim-fjellet+ for å velsigne folket når dere har gått over Jordan: Sịmeon og Levi og Juda og Jịssakar og Josef og Bẹnjamin. 13  Og disse er de som skal stå på Ẹbal-fjellet+ for å framsi forbannelsen:+ Ruben, Gad og Ạsjer og Sẹbulon, Dan og Nạftali. 14  Og levittene skal svare* og si med hevet røst til hver mann i Israel:+ 15  ’Forbannet er den mann som lager et utskåret bilde+ eller en støpt billedstøtte+ — en vederstyggelighet for Jehova,*+ noe som er framstilt av en tre- og metallarbeiders hender+ — og som har satt sitt verk på et skjult sted.’ (Og hele folket skal svare og si: ’Amen!’)*+ 16  ’Forbannet er den som behandler sin far eller sin mor med forakt.’+ (Og hele folket skal si: ’Amen!’) 17  ’Forbannet er den som flytter sin nestes grensemerke.’+ (Og hele folket skal si: ’Amen!’) 18  ’Forbannet er den som får den blinde til å gå seg vill på veien.’+ (Og hele folket skal si: ’Amen!’) 19  ’Forbannet er den som fordreier+ retten+ for en fastboende utlending,+ en farløs gutt og en enke.’+ (Og hele folket skal si: ’Amen!’) 20  ’Forbannet er den som ligger med sin fars hustru, for han har løftet bort sin fars kappeflik.’+ (Og hele folket skal si: ’Amen!’) 21  ’Forbannet er den som ligger med noe som helst dyr.’+ (Og hele folket skal si: ’Amen!’) 22  ’Forbannet er den som ligger med sin søster, sin fars datter eller sin mors datter.’+ (Og hele folket skal si: ’Amen!’) 23  ’Forbannet er den som ligger med sin svigermor.’+ (Og hele folket skal si: ’Amen!’) 24  ’Forbannet er den som slår sin neste i hjel fra et skjulested.’+ (Og hele folket skal si: ’Amen!’) 25  ’Forbannet er den som tar imot en bestikkelse for å slå en sjel i hjel, når det er uskyldig blod.’*+ (Og hele folket skal si: ’Amen!’) 26  ’Forbannet er den som ikke setter ordene i denne lov i kraft ved å følge dem.’+ (Og hele folket skal si: ’Amen!’)

Fotnoter

«Hold». Den hebr. verbformen er ikke imperativ, men infinitiv absolutus, som ofte tilsvarer et verbalsubstantiv (som er tidsnøytralt og ikke angir person).
Se tillegget, 1C, pkt. 1.
Se tillegget, 1C, pkt. 1.
«Ebal-», MLXXSyVg; Sam: «Garisim-».
Se tillegget, 1C, pkt. 1.
El.: «idet du forklarer dem godt»; el.: «idet de blir godt forklart». På hebr. uttrykt ved to verb i formen infinitiv absolutus, som ofte tilsvarer et verbalsubstantiv (som er tidsnøytralt og ikke angir person).
Bokst.: «er du blitt brakt til å være».
Se tillegget, 1C, pkt. 1.
El.: «ta til orde».
Se tillegget, 1C, pkt. 1.
El.: «La det være slik!» Hebr.: ’amẹn.
«en sjel . . . , når det er uskyldig blod». Bokst.: «en uskyldig blods sjel; en sjel av (med) uskyldig blod», MSamLXXSyVg.