5. Mosebok 18:1–22

18  Prestene, levittene, hele Levi stamme, skal ikke få noen andel eller arv sammen med Israel.+ Jehovas ildofre, ja hans* arv, skal de spise.+  Han skal altså ikke få noen arv midt iblant sine brødre. Jehova er hans arv,+ slik som han har sagt til ham.  Og dette skal fortsette å være det som prestene har lovlig rett til å få av folket, av dem som frambærer et slaktoffer, enten det er en okse eller en sau: En skal gi presten bogbladet og kjevene og magen.  Det første av ditt korn, din nye vin og din olje og det første av den avklipte ullen av ditt småfe skal du gi ham.+  For han er den som Jehova* din Gud har utvalgt av alle dine stammer til å stå og gjøre tjeneste i Jehovas* navn, han og hans sønner, alltid.+  Og dersom levitten går ut av en av dine byer i hele Israel, hvor han har bodd en tid,+ og han, på grunn av et ønske i sin sjel, kommer til det stedet som Jehova utvelger,+  da skal han gjøre tjeneste i Jehova* sin Guds navn liksom alle sine brødre, levittene, som står der framfor Jehova.+  En like stor andel skal han spise,+ foruten det han får for de ting han selger av sin fedrearv.*  Når du er kommet inn i det landet som Jehova din Gud gir deg, skal du ikke lære å ta etter disse nasjonenes vederstyggeligheter.+ 10  Det skal ikke finnes hos deg noen som lar sin sønn eller sin datter gå gjennom ilden,+ noen som driver med spådomskunst,+ noen som utøver magi,+ eller noen som ser etter varsler,+ eller en trollmann+ 11  eller noen som binder andre med et trylleformular,+ eller noen som rådspør et åndemedium,*+ eller noen som har som yrke å forutsi begivenheter,+ eller noen som spør de døde.+ 12  For enhver som gjør disse ting, er en vederstyggelighet for Jehova, og på grunn av disse vederstyggelighetene driver Jehova din Gud dem bort foran deg.+ 13  Du skal vise deg å være uklanderlig for Jehova din Gud.+ 14  For disse nasjonene som du driver bort, pleide å høre på dem som utøver magi,+ og dem som spår;+ men når det gjelder deg, så har Jehova din Gud ikke gitt deg lov til* noe slikt.+ 15  En profet av din egen midte, av dine brødre, lik meg, skal Jehova* din Gud oppreise for deg — ham skal dere høre på+ 16  i samsvar med alt det du bad Jehova* din Gud om i Họreb den dagen dere var samlet,+ idet du sa: ’La meg ikke igjen høre Jehova min Guds røst, og la meg ikke mer se denne store ilden, for at jeg ikke skal dø.’+ 17  Da sa Jehova til meg: ’De har gjort vel i å tale som de har gjort.+ 18  En profet skal jeg oppreise for dem av deres brødres midte, lik deg;+ og jeg skal visselig legge mine ord i hans munn,+ og han kommer i sannhet til å tale til dem alt det jeg befaler ham.+ 19  Og det skal skje at den mann som ikke lytter til mine ord som han taler i mitt navn, ham skal jeg selv kreve til regnskap.+ 20  Men den profet som formaster seg til å tale et ord i mitt navn som jeg ikke har befalt ham å tale,+ eller som taler i andre guders navn,+ den profeten skal dø.+ 21  Og sett at du sier i ditt hjerte: «Hvordan skal vi kjenne det ord som Jehova ikke har talt?»+ 22  Når profeten taler i Jehovas navn og ordet ikke inntreffer eller går i oppfyllelse, da er dette et ord som Jehova ikke har talt. I formastelighet har profeten talt det.+ Du skal ikke la deg skremme av ham.’+

Fotnoter

«hans», MSyVg; LXX: «sin».
«Jehova». Hebr.: Jehwạh. I LXXP. Fouad Inv. 266, et papyrusfragment fra det 1. årh. fvt., står tetragrammet her skrevet med hebr. kvadratskrift i den gr. teksten. Se tillegget, 1C, pkt. 1.
Se tillegget, 1C, pkt. 1.
Se tillegget, 1C, pkt. 1.
Bokst.: «foruten de ting han selger ifølge forfedrene».
Se fotn. til 3Mo 19:31.
«gitt deg lov til». Bokst.: «gitt deg».
Se tillegget, 1C, pkt. 1.
Se tillegget, 1C, pkt. 1.