5. Mosebok 15:1–23

15  Ved slutten av hver periode på sju år skal du sørge for en ettergivelse.  Og slik skal ettergivelsen+ finne sted: Hver fordringshaver skal ettergi* den gjeld* som han måtte la sin neste pådra seg. Han skal ikke presse sin neste eller sin bror til å betale,+ for det skal utropes* en ettergivelse for Jehova.+  Den fremmede+ kan du presse til å betale; men hva som helst som er ditt, og som måtte vise seg å være hos din bror, skal din hånd ettergi.  Ingen bør imidlertid bli fattig hos deg, for Jehova skal sannelig velsigne+ deg i det landet som Jehova din Gud gir deg til arv for at du skal ta det i eie,+  men bare hvis du virkelig lytter til Jehova din Guds røst, slik at du er nøye med å følge hele dette bud som jeg gir deg befaling om i dag.+  For Jehova din Gud skal sannelig velsigne deg, slik som han har lovt deg, og du skal i sannhet låne ut+ mot pant til mange nasjoner, men selv skal du ikke låne; og du skal herske over mange nasjoner, men de skal ikke herske over deg.+  Dersom en av dine brødre blir fattig hos deg i en av dine byer,* i ditt land som Jehova din Gud gir deg, skal du ikke forherde ditt hjerte eller lukke hånden for din fattige bror.+  For du skal gavmildt åpne din hånd for ham+ og villig låne ut til ham mot pant så mye som han trenger, det som han mangler.  Vokt deg så ikke et usselt ord* kommer opp i ditt hjerte,+ idet du sier: ’Det sjuende året, ettergivelsesåret,* er kommet nær’,+ og ditt øye likefram blir gjerrig mot din fattige bror+ og du ikke gir ham noe og han blir nødt til å rope til Jehova mot deg+ og det er blitt en synd for deg.+ 10  Du skal villig gi ham,+ og ditt hjerte skal ikke være gjerrig når du gir ham, for av denne grunn skal Jehova din Gud velsigne deg i all din gjerning og i alt det du foretar deg.+ 11  For det vil aldri slutte å være fattige i landets midte.+ Derfor befaler jeg deg og sier: ’Du skal gavmildt åpne din hånd for din nødstilte og fattige bror* i ditt land.’+ 12  Dersom din bror, en hebraisk mann eller en hebraisk kvinne, blir solgt til deg+ og han har tjent deg i seks år, da skal du i det sjuende året sende ham bort fra deg som frigitt.+ 13  Og dersom du sender ham bort fra deg som frigitt, skal du ikke sende ham tomhendt bort.+ 14  Du skal visselig forsyne ham med noe fra ditt småfe og din treskeplass og din olje- og vinpresse. Slik som Jehova din Gud har velsignet deg, skal du gi ham.+ 15  Og du skal huske at du ble slave i Egypts land, og at Jehova din Gud gikk i gang med å løskjøpe deg.+ Derfor befaler jeg deg dette i dag. 16  Og det skal skje, dersom han sier til deg: ’Jeg drar ikke bort fra deg!’, fordi han virkelig elsker deg og din husstand, ettersom han har hatt det godt hos deg,+ 17  at du da skal ta en syl og stikke den gjennom øret hans og inn i døren, og han skal bli din slave til uavgrenset tid.+ Og slik skal du også gjøre med din slavekvinne. 18  Det skal ikke synes tungt i dine øyne når du sender ham bort fra deg som frigitt;+ for han har tjent deg i seks år for det dobbelte av verdien av en leiekar,+ og Jehova din Gud har velsignet deg i all din gjerning.+ 19  Enhver førstefødt av hankjønn som blir født blant ditt storfe og blant ditt småfe, skal du hellige til Jehova din Gud.+ Du skal ikke utføre noe arbeid med det førstefødte av din okse og ikke klippe det førstefødte av ditt småfe.+ 20  Framfor Jehova din Gud skal du spise det år etter år på det stedet som Jehova utvelger,+ du og din husstand. 21  Og dersom det skulle vise seg å ha et lyte, dersom det er halt eller blindt eller har noe annet alvorlig lyte, skal du ikke ofre det til Jehova din Gud.+ 22  Innenfor dine porter skal du spise det, både den urene og den rene,+ liksom en spiser gasell og hjort.+ 23  Men dets blod skal du ikke spise.+ På jorden skal du helle det ut som vann.+

Fotnoter

«skal ettergi». Den hebr. verbformen er infinitiv absolutus, som ofte tilsvarer et verbalsubstantiv (som er tidsnøytralt og ikke angir person).
«Hver fordringshaver . . . den gjeld». Bokst.: «Hver eier av en gjeld av hans hånd».
Bokst.: «for man (han) skal utrope».
«i en av dine (DERES) byer», LXXSy; MSam: «i en av dine porter»; Vg: «innenfor din bys porter».
Bokst.: «et belial-ord»; «belial» betyr «udugelighet; verdiløshet».
«ettergivelsesåret». Lat.: ạnnus remissiọnis.
El.: «for din bror, for din nødstilte og for din fattige».