Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

5. Mosebok 13:1–18

13  Dersom en profet+ eller en drømmer+ som har hatt en drøm, står fram i din midte og gir deg et tegn eller et varsel,+  og det virkelig inntreffer, det tegn eller det varsel som han talte til deg om,+ idet han sa: ’La oss vandre etter andre guder, som du ikke har kjent, og la oss tjene dem’,  da skal du ikke lytte til den profetens ord eller til drømmeren som hadde den drømmen,+ for Jehova DERES Gud prøver+ dere for å få vite om dere elsker Jehova DERES Gud av hele DERES hjerte og hele DERES sjel.+  Etter Jehova DERES Gud skal dere vandre, og ham skal dere frykte, og hans bud skal dere holde, og hans røst skal dere lytte til, og ham skal dere tjene, og ham skal dere holde dere til.+  Og den profeten+ eller den drømmeren som hadde drømmen, skal lide døden,+ fordi han har talt om opprør mot Jehova DERES Gud — som har ført dere ut av Egypts land og har løskjøpt deg fra slavehuset — for å vende deg bort fra den veien som Jehova din Gud har gitt deg befaling om å vandre på;+ og du skal fjerne det som er ondt, fra din midte.+  Dersom din bror, din mors sønn, eller din sønn eller din datter eller din hustru som du har kjær,* eller din venn som er som din egen sjel,+ i det skjulte skulle forsøke å lokke deg og si: ’La oss gå og tjene andre guder’,+ som du ikke har kjent, verken du eller dine forfedre,  noen av gudene til de folkene som er rundt omkring dere, de som er nær ved deg, eller de som er langt borte fra deg, fra den ene enden av landet til den andre enden av landet,  da skal du ikke gå med på det han ønsker, eller høre på ham,+ og ditt øye skal ikke synes synd på ham, og du skal ikke føle medynk+ eller dekke ham;  men du skal ubetinget drepe ham.+ Din hånd skal være den aller første som kommer over ham for å la ham lide døden, og deretter hele folkets hånd.+ 10  Og du skal steine ham med steiner, og han skal dø,+ fordi han har søkt å vende deg bort fra Jehova din Gud, som har ført deg ut av Egypts land, ut av slavehuset.+ 11  Da kommer hele Israel til å høre det og frykte, og de kommer ikke igjen til å gjøre noe så ondt som dette i din midte.+ 12  Dersom du hører at det blir sagt i en av dine byer, som Jehova din Gud gir deg for at du skal bo der: 13  ’Udugelige menn* er gått ut fra din midte+ for å forsøke å vende innbyggerne i sin by bort,+ idet de sier: «La oss gå og tjene andre guder», som dere ikke har kjent’, 14  da skal du undersøke og etterforske og granske nøye;+ og hvis dette blir fastslått som sannhet — denne vederstyggelighet er blitt begått i din midte — 15  da skal du ubetinget slå innbyggerne i den byen med sverdets egg.+ Du skal vie den og alt som er i den, og dens husdyr til tilintetgjørelse+ ved sverdets egg. 16  Og alt byttet i den skal du samle midt på dens torg, og du skal brenne byen+ og alt byttet i den i ilden som et heloffer til Jehova din Gud, og den skal bli en ruinhaug til uavgrenset tid.+ Den skal aldri bli gjenoppbygd. 17  Og ikke noe som helst av det som er blitt helliget ved bann,* skal bli hengende ved din hånd,+ for at Jehova kan vende seg fra sin brennende vrede+ og virkelig gi deg barmhjertighet, ja, så han kan vise deg barmhjertighet+ og gjøre deg tallrik, slik som han har sverget overfor dine forfedre.+ 18  For du skal lytte til Jehova din Guds røst ved å holde alle hans bud+ som jeg gir deg befaling om i dag, slik at du gjør det som er rett i Jehova din Guds øyne.+

Fotnoter

Bokst.: «din favns hustru».
«Udugelige menn». El.: «Noen menn som er uslinger». Bokst.: «Menn, belial-sønner»; «belial» betyr «udugelighet; verdiløshet».
«det som er blitt helliget ved bann». El.: «det som er blitt viet til tilintetgjørelse». Hebr.: hachẹrem; gr.: tou anathẹmatos, «det som er forbannet (bannlyst)». Se fotn. til Ga 1:8.