4. Mosebok 8:1–26

8  Og Jehova talte så til Moses og sa:  «Tal til Aron, og du skal si til ham: ’Når du tenner lampene, skal de sju lampene lyse opp området foran lampestaken.’»+  Og Aron begynte å gjøre slik. Han tente dens lamper, så de lyste opp området foran lampestaken,+ slik som Jehova hadde befalt Moses.  Og dette var lampestakens utførelse: Den var i hamret arbeid av gull. Opp til dens sider og opp til dens blomster var den i hamret arbeid.+ I samsvar med det syn+ som Jehova hadde latt Moses se, slik hadde han laget lampestaken.  Og Jehova talte videre til Moses og sa:  «Ta levittene ut fra Israels sønner, og du skal rense dem.+  Og dette skal du gjøre med dem for å rense dem: Stenk vann som renser for synd, på dem,+ og de skal la rakekniv gå over hele kroppen+ og vaske sine klær+ og rense seg.+  Så skal de ta en ung okse+ og dens kornoffer,+ fint mel, fuktet med olje, og du skal ta en annen ung okse som et syndoffer.+  Og du skal føre levittene fram foran møteteltet og kalle sammen hele forsamlingen av Israels sønner.+ 10  Og du skal føre levittene fram for Jehova, og Israels sønner skal legge+ sine hender på levittene.+ 11  Og Aron skal la levittene bevege seg fram og tilbake framfor Jehova som et svingeoffer+ fra Israels sønner, og de skal være med på å utføre tjenesten for Jehova.+ 12  Så skal levittene legge sine hender på oksenes hoder.+ Frambær deretter den ene som et syndoffer og den andre som et brennoffer til Jehova for å gjøre soning+ for levittene. 13  Og du skal stille levittene framfor Aron og hans sønner og la dem bevege seg fram og tilbake som et svingeoffer for Jehova. 14  Og du skal skille levittene ut fra Israels sønner, og levittene skal tilhøre meg.+ 15  Og deretter skal levittene gå inn og tjene ved møteteltet.+ Slik skal du rense dem og la dem bevege seg fram og tilbake som et svingeoffer.+ 16  For de er slike som er gitt,* gitt til meg fra Israels sønners midte.+ I stedet for dem som åpner alle morsliv, alle de førstefødte av Israels sønner,+ skal jeg ta dem ut for meg selv. 17  For hver førstefødt blant Israels sønner tilhører meg, blant mennesker og blant husdyr.+ På den dag da jeg slo i hjel alle førstefødte i Egypts land,+ helliget jeg dem til meg selv.+ 18  Og jeg skal ta levittene i stedet for alle de førstefødte blant Israels sønner.+ 19  Og jeg skal gi levittene som slike som er gitt, til Aron og hans sønner fra Israels sønners midte,+ for at de skal utføre Israels sønners tjeneste i møteteltet+ og gjøre soning for Israels sønner, så det ikke skal komme noen plage blant Israels sønner+ fordi Israels sønner nærmer seg det hellige sted.» 20  Og Moses og Aron og hele forsamlingen av Israels sønner begynte å gjøre slik med levittene. I samsvar med alt det Jehova hadde befalt Moses i forbindelse med levittene, slik gjorde Israels sønner med dem. 21  Altså renset levittene seg+ og vasket sine klær, og deretter lot Aron dem bevege seg fram og tilbake som et svingeoffer framfor Jehova.+ Så gjorde Aron soning for dem for å rense dem.+ 22  Først etter dette gikk levittene inn og utførte sin tjeneste i møteteltet framfor Aron og hans sønner.+ Slik som Jehova hadde befalt Moses angående levittene, slik gjorde de med dem. 23  Jehova talte nå til Moses og sa: 24  «Dette er det som gjelder for levittene:* Fra tjuefemårsalderen og oppover skal han komme for å tre inn i gruppen som utfører tjenesten ved møteteltet. 25  Men etter at han er blitt femti år gammel, skal han trekke seg tilbake fra tjenestegruppen og ikke lenger tjene. 26  Han skal likevel betjene sine brødre i møteteltet når det gjelder å ta seg av plikten, men han skal ikke utføre tjeneste. I samsvar med dette skal du gjøre med levittene når det gjelder deres plikter.»+

Fotnoter

«slike som er gitt», dvs. for å utføre tjeneste. Hebr.: nethunịm, beslektet med betegnelsen «netinim». Se 1Kr 9:2.
«Dette er loven for levittene», SyVg.