4. Mosebok 7:1–89

7  Nå skjedde det på den dagen da Moses ble ferdig med å reise tabernaklet,+ at han begynte å salve+ det og å hellige det og alt dets utstyr* og alteret og alle dets redskaper. Således salvet og helliget han alt dette.+  Så frambar Israels høvdinger,+ overhodene for sine fedrehus, en offergave,+ ettersom de var stammenes høvdinger og stod over dem som var registrert,  og de førte sin offergave fram for Jehova: seks overdekkede vogner og tolv stykker kveg, en vogn for to høvdinger og en okse for hver av dem; og de førte dem fram foran tabernaklet.  Da sa Jehova til Moses:  «Ta imot det av dem, for det skal brukes til utførelsen av tjenesten ved møteteltet, og du skal gi det til levittene, i forhold til hver enkelts tjeneste.»  Moses tok da imot vognene og kveget og gav det til levittene.  To vogner og fire stykker kveg gav han til Gẹrsjons sønner i forhold til deres tjeneste,+  og fire vogner og åtte stykker kveg gav han til Merạris sønner i forhold til deres tjeneste,+ under Ịtamars, presten Arons sønns, hånd.+  Men til Kẹhats sønner gav han ingenting, for det hellige steds tjeneste påhvilte dem.+ Det de måtte bære, bar de på skulderen.+ 10  Så frambar høvdingene sin offergave ved* innvielsen+ av alteret den dagen det ble salvet, og høvdingene tok til å frambære sin offergave foran alteret. 11  Jehova sa da til Moses: «Én høvding én dag og en annen høvding en annen dag — slik skal de frambære sin offergave til innvielsen av alteret.»+ 12  Og den som frambar sin offergave på den første dagen, var Nạhsjon,+ Amminạdabs sønn, av Juda stamme. 13  Og hans offergave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel,* og en sølvskål på sytti sekel etter det hellige steds sekel,+ begge fulle av fint mel, fuktet med olje, til kornoffer;+ 14  et gullbeger* på ti sekel, fullt av røkelse;+ 15  en ung okse, en vær og et værlam i dets første år, til brennoffer;+ 16  en geitekilling til syndoffer;+ 17  og til fellesskapsoffer+ to stykker kveg, fem værer, fem bukker og fem værlam, hvert ett år gammelt. Dette var Nạhsjons, Amminạdabs sønns,+ offergave. 18  På den andre dagen frambar Nẹtanel,+ Sụars sønn, Jịssakars høvding, en offergave. 19  Han frambar som sin offergave et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, og en sølvskål på sytti sekel etter det hellige steds sekel, begge fulle av fint mel, fuktet med olje, til kornoffer;+ 20  et gullbeger på ti sekel, fullt av røkelse; 21  en ung okse, en vær og et værlam i dets første år, til brennoffer;+ 22  en geitekilling til syndoffer;+ 23  og til fellesskapsoffer+ to stykker kveg, fem værer, fem bukker og fem værlam, hvert ett år gammelt. Dette var Nẹtanels, Sụars sønns, offergave. 24  På den tredje dagen var det høvdingen for Sẹbulons sønner, Ẹliab,+ Hẹlons sønn. 25  Hans offergave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, og en sølvskål på sytti sekel etter det hellige steds sekel, begge fulle av fint mel, fuktet med olje, til kornoffer; 26  et gullbeger på ti sekel, fullt av røkelse; 27  en ung okse, en vær og et værlam i dets første år, til brennoffer;+ 28  en geitekilling til syndoffer;+ 29  og til fellesskapsoffer+ to stykker kveg, fem værer, fem bukker og fem værlam, hvert ett år gammelt. Dette var Ẹliabs, Hẹlons sønns,+ offergave. 30  På den fjerde dagen var det høvdingen for Rubens sønner, Ẹlisur,+ Sjẹde’urs sønn. 31  Hans offergave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, og en sølvskål på sytti sekel etter det hellige steds sekel, begge fulle av fint mel, fuktet med olje, til kornoffer;+ 32  et gullbeger på ti sekel, fullt av røkelse; 33  en ung okse, en vær og et værlam i dets første år, til brennoffer;+ 34  en geitekilling til syndoffer;+ 35  og til fellesskapsoffer+ to stykker kveg, fem værer, fem bukker og fem værlam, hvert ett år gammelt. Dette var Ẹlisurs, Sjẹde’urs sønns,+ offergave. 36  På den femte dagen var det høvdingen for Sịmeons sønner, Sjelụmiel,+ Surisjạddais sønn. 37  Hans offergave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, og en sølvskål på sytti sekel etter det hellige steds sekel, begge fulle av fint mel, fuktet med olje, til kornoffer;+ 38  et gullbeger på ti sekel, fullt av røkelse; 39  en ung okse, en vær og et værlam i dets første år, til brennoffer;+ 40  en geitekilling til syndoffer;+ 41  og til fellesskapsoffer+ to stykker kveg, fem værer, fem bukker og fem værlam, hvert ett år gammelt. Dette var Sjelụmiels, Surisjạddais sønns,+ offergave. 42  På den sjette dagen var det høvdingen for Gads sønner, Ẹljasaf,+ Dẹ’uels sønn. 43  Hans offergave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, og en sølvskål på sytti sekel etter det hellige steds sekel, begge fulle av fint mel, fuktet med olje, til kornoffer;+ 44  et gullbeger på ti sekel, fullt av røkelse;+ 45  en ung okse, en vær og et værlam i dets første år, til brennoffer;+ 46  en geitekilling til syndoffer;+ 47  og til fellesskapsoffer+ to stykker kveg, fem værer, fem bukker og fem værlam, hvert ett år gammelt. Dette var Ẹljasafs, Dẹ’uels sønns,+ offergave. 48  På den sjuende dagen var det høvdingen for Ẹfraims sønner, Elisjạma,+ Ạmmihuds sønn. 49  Hans offergave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, og en sølvskål på sytti sekel etter det hellige steds sekel, begge fulle av fint mel, fuktet med olje, til kornoffer;+ 50  et gullbeger på ti sekel, fullt av røkelse; 51  en ung okse, en vær og et værlam i dets første år, til brennoffer;+ 52  en geitekilling til syndoffer;+ 53  og til fellesskapsoffer+ to stykker kveg, fem værer, fem bukker og fem værlam, hvert ett år gammelt. Dette var Elisjạmas, Ạmmihuds sønns,+ offergave. 54  På den åttende dagen var det høvdingen for Manạsses sønner, Gamạliel,+ Pẹdasurs sønn. 55  Hans offergave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, og en sølvskål på sytti sekel etter det hellige steds sekel, begge fulle av fint mel, fuktet med olje, til kornoffer;+ 56  et gullbeger på ti sekel, fullt av røkelse;+ 57  en ung okse, en vær og et værlam i dets første år, til brennoffer;+ 58  en geitekilling til syndoffer;+ 59  og til fellesskapsoffer+ to stykker kveg, fem værer, fem bukker og fem værlam, hvert ett år gammelt. Dette var Gamạliels, Pẹdasurs sønns,+ offergave. 60  På den niende dagen var det høvdingen+ for Bẹnjamins sønner, Ạbidan,+ Gideọnis sønn. 61  Hans offergave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, og en sølvskål på sytti sekel etter det hellige steds sekel, begge fulle av fint mel, fuktet med olje, til kornoffer;+ 62  et gullbeger på ti sekel, fullt av røkelse; 63  en ung okse, en vær og et værlam i dets første år, til brennoffer;+ 64  en geitekilling til syndoffer;+ 65  og til fellesskapsoffer+ to stykker kveg, fem værer, fem bukker og fem værlam, hvert ett år gammelt. Dette var Ạbidans, Gideọnis sønns,+ offergave. 66  På den tiende dagen var det høvdingen for Dans sønner, Akiẹser,+ Ammisjạddais sønn. 67  Hans offergave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, og en sølvskål på sytti sekel etter det hellige steds sekel, begge fulle av fint mel, fuktet med olje, til kornoffer;+ 68  et gullbeger på ti sekel, fullt av røkelse; 69  en ung okse, en vær og et værlam i dets første år, til brennoffer;+ 70  en geitekilling til syndoffer;+ 71  og til fellesskapsoffer+ to stykker kveg, fem værer, fem bukker og fem værlam, hvert ett år gammelt. Dette var Akiẹsers, Ammisjạddais sønns,+ offergave. 72  På den ellevte dagen var det høvdingen for Ạsjers sønner, Pạgiel,+ Ọkrans sønn. 73  Hans offergave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, og en sølvskål på sytti sekel etter det hellige steds sekel, begge fulle av fint mel, fuktet med olje, til kornoffer;+ 74  et gullbeger på ti sekel, fullt av røkelse;+ 75  en ung okse, en vær og et værlam i dets første år, til brennoffer;+ 76  en geitekilling til syndoffer;+ 77  og til fellesskapsoffer+ to stykker kveg, fem værer, fem bukker og fem værlam, hvert ett år gammelt. Dette var Pạgiels, Ọkrans sønns,+ offergave. 78  På den tolvte dagen var det høvdingen for Nạftalis sønner, Akịra,+ Ẹnans sønn. 79  Hans offergave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, og en sølvskål på sytti sekel etter det hellige steds sekel, begge fulle av fint mel, fuktet med olje, til kornoffer;+ 80  et gullbeger på ti sekel, fullt av røkelse;+ 81  en ung okse, en vær og et værlam i dets første år, til brennoffer;+ 82  en geitekilling til syndoffer;+ 83  og til fellesskapsoffer+ to stykker kveg, fem værer, fem bukker og fem værlam, hvert ett år gammelt. Dette var Akịras, Ẹnans sønns,+ offergave. 84  Dette var offergaven+ fra Israels høvdinger+ til alterets innvielse, på den dagen da det ble salvet: tolv sølvfat, tolv sølvskåler,+ tolv gullbegre; 85  hundre og tretti sekel var vekten av hvert sølvfat og sytti vekten av hver skål, så alt sølvet i karene utgjorde to tusen fire hundre sekel etter det hellige steds sekel;+ 86  de tolv gullbegrene+ fulle av røkelse var på ti sekel, hvert beger, etter det hellige steds sekel, så alt gullet i begrene utgjorde hundre og tjue sekel; 87  alt kveget til brennofferet+ var tolv okser, tolv værer og tolv værlam, hvert ett år gammelt, og deres kornofre,+ og tolv geitekillinger til syndoffer;+ 88  og alt kveget til fellesskapsofferet+ var tjuefire okser, seksti værer, seksti bukker og seksti værlam, hvert ett år gammelt. Dette var offergaven til alterets innvielse,+ etter at det var blitt salvet.+ 89  Og hver gang Moses gikk inn i møteteltet for å tale med ham,+ da hørte han røsten* som samtalte med ham fra stedet over lokket+ som var på vitnesbyrdets ark, fra stedet mellom de to kjerubene;+ og han talte til ham.

Fotnoter

El.: «og alle dets redskaper».
«til», LXXVg.
«sekel», Vg.
El.: «en liten gullskål».
«røsten», MSamSyVg; LXX: «Jehovas røst».