4. Mosebok 6:1–27

6  Og Jehova talte videre til Moses og sa:  «Tal til Israels sønner, og du skal si til dem: ’Dersom en mann eller en kvinne avlegger et spesielt løfte om å leve som nasireer*+ for Jehova,  skal han avholde seg fra vin og rusdrikk.* Han skal ikke drikke eddik av vin eller eddik av rusdrikk+ og heller ikke drikke noe slags druesaft eller spise druer, verken friske eller tørkede.  I alle sin nasireerstands dager skal han ikke spise noe som helst som er laget av vinranken, fra de umodne druene til skallene.*  I alle hans nasireerløftes dager skal ingen rakekniv gå over hans hode;+ inntil de dager da han skal være atskilt for Jehova, utløper, skal han vise seg å være hellig ved å la hårlokkene+ på sitt hode vokse.  I alle de dager da han holder seg atskilt for Jehova, kan han ikke komme i nærheten av noen død sjel.*+  Ikke engang for sin far eller sin mor eller sin bror eller sin søster kan han gjøre seg uren når de dør,+ for tegnet på at han er nasireer for sin Gud, er på hans hode.  Alle sin nasireerstands dager er han hellig for Jehova.  Men dersom noen som dør, skulle dø helt plutselig ved siden av ham,+ slik at han har besmittet sin nasireerstands hode, da skal han rake+ sitt hode på den dagen hans renselse stadfestes. På den sjuende dagen skal han rake det. 10  Og på den åttende dagen skal han ta med to turtelduer eller to dueunger* til presten, til inngangen til møteteltet.+ 11  Og presten skal behandle den ene som et syndoffer+ og den andre som et brennoffer+ og gjøre soning for ham, ettersom han har syndet på grunn av den døde sjelen.* Så skal han hellige sitt hode på den dagen. 12  Og han skal leve som nasireer+ for Jehova i sin nasireerstands dager, og han skal komme med en ung vær i dens første år som et skyldoffer;+ og de første dagene skal ikke regnes med, fordi han besmittet sin nasireerstand.* 13  Dette er så loven om nasireeren: På den dagen da hans nasireerstands dager utløper,+ skal han føres* til inngangen til møteteltet. 14  Og han skal frambære som sin offergave til Jehova en lytefri ung vær i dens første år som et brennoffer+ og et lytefritt søyelam i dets første år som et syndoffer+ og en lytefri vær som et fellesskapsoffer+ 15  og en kurv med usyrede ringformede kaker av fint mel,+ fuktet med olje,+ og usyrede tynnkaker smurt med olje,+ og deres kornoffer+ og deres drikkofre.+ 16  Og presten skal føre dem fram for Jehova og frambære hans syndoffer og hans brennoffer.+ 17  Og han skal frambære væren som et fellesskapsoffer+ til Jehova sammen med kurven med usyrede brød, og presten skal frambære dens kornoffer+ og dens drikkoffer. 18  Og nasireeren skal rake+ sin nasireerstands hode ved inngangen til møteteltet, og han skal ta håret fra sin nasireerstands hode og legge det på ilden som er under fellesskapsofferet. 19  Og presten skal ta en kokt+ bog av væren og en usyret ringformet kake fra kurven og en usyret tynnkake+ og legge det i nasireerens hender etter at han har fått raket av tegnet på sin nasireerstand. 20  Og presten skal svinge det fram og tilbake som et svingeoffer framfor Jehova.+ Det er noe som er hellig for presten, sammen med svingeofferets bryst+ og bidragets lårstykke.+ Og siden kan nasireeren drikke vin.+ 21  Dette er loven om nasireeren+ som avlegger et løfte — hans offergave til Jehova i forbindelse med hans nasireerstand, foruten det han har råd til. I samsvar med det løfte som han måtte avlegge, slik skal han gjøre på grunn av loven om hans nasireerstand.’» 22  Så talte Jehova til Moses og sa:  23  «Tal til Aron og hans sønner og si: ’Slik skal dere velsigne+ Israels sønner, idet dere sier* til dem: 24  «Måtte Jehova velsigne deg+ og bevare deg.+ 25  Måtte Jehova la sitt ansikt lyse mot deg,+ og måtte han vise deg sin gunst.+ 26  Måtte Jehova løfte sitt ansikt mot deg+ og gi deg fred.»’+ 27  Og de skal legge mitt navn+* Israels sønner, så jeg selv kan velsigne dem.»+

Fotnoter

Hebr.: nazịr, som betyr «en som er tatt ut; en som er innviet; en som er atskilt». Se 1Mo 49:26.
El.: «berusende drikk; sterk drikk».
El.: «slyngtrådene».
El.: «sjel av en død». Hebr.: nẹfesj meth; LXX: «død sjel»; Sy: «sjel av de døde»; lat.: mọrtuum, «noen som er død». Jf. fotn. til 3Mo 21:11; tillegget, 4A.
Bokst.: «duesønner».
«den døde sjelen». Bokst.: «sjelen», dvs. den døde sjelen som er omtalt i v. 9. Hebr.: hannạfesj; gr.: tes psykhẹs; Vg: «en død».
Bokst.: «fordi hans nasireerstand er blitt uren».
Bokst.: «skal han føre det», dvs. sin nasireerstands urakede hode.
«idet dere sier». Den hebr. verbformen er infinitiv absolutus, som ofte tilsvarer et verbalsubstantiv (som er tidsnøytralt og ikke angir person).
El.: «uttale mitt navn over».