Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

4. Mosebok 4:1–49

4  Jehova talte nå til Moses og Aron og sa:  «Det skal foretas* en opptelling av Kẹhats sønner+ blant Levis sønner, etter deres slekter i deres fedrehus,  fra trettiårsalderen*+ og opp til femtiårsalderen,+ av alle som trer inn i tjenestegruppen*+ for å utføre arbeidet i møteteltet.  Dette er Kẹhat-sønnenes tjeneste i møteteltet.+ Den er noe høyhellig:  Og Aron og hans sønner skal gå inn når leiren bryter opp, og de skal ta ned det avskjermende forhenget+ og dekke til vitnesbyrdets ark+ med det.  Og de skal legge et dekke av selskinn+ over den og bre ut et helt, blått klede oppå og sette i dens stenger.+  Og de skal bre ut et blått klede over skuebrødsbordet,+ og på det skal de sette fatene+ og begrene og skålene+ og kannene til drikkofferet; og det stadige brød+ skal bli værende på det.  Og de skal bre ut et kermesrødt+ klede over dem, og de skal dekke det til med et dekke av selskinn+ og sette i dets stenger.+  Og de skal ta et blått klede og dekke til lyskildens lampestake+ og dens lamper+ og dens veketenger+ og dens fyrfat+ og alle dens oljekar,+ som brukes når de regelmessig gjør tjeneste ved den. 10  Og de skal sette den og alle dens redskaper under et dekke av selskinn+ og sette den på en bærebår. 11  Og over gullalteret+ skal de bre ut et blått klede, og de skal dekke det til med et dekke av selskinn+ og sette i dets stenger.+ 12  Og de skal ta alle tjenestens redskaper,+ som de regelmessig gjør tjeneste med på det hellige sted, og de skal legge dem i et blått klede og dekke dem til med et dekke av selskinn+ og legge dem på en bærebår. 13  Og de skal fjerne fettasken fra alteret+ og bre ut et purpurrødfarget ullklede over det. 14  Og de skal legge alle dets redskaper på det, dem de regelmessig bruker når de gjør tjeneste ved det: fyrfatene, gaflene og skuffene og skålene, alle alterets redskaper;+ og de skal bre ut et dekke av selskinn over det og sette i dets stenger.*+ 15  Og Aron og hans sønner skal være ferdige med å dekke til det hellige sted+ og alle det hellige steds redskaper+ når leiren bryter opp, og deretter skal Kẹhat-sønnene gå inn for å bære dem,+ men de skal ikke røre+ ved det hellige sted, for da må de dø. Disse ting i møteteltet er Kẹhat-sønnenes bør.+ 16  Og Eleạsar, presten Arons sønn, har tilsyn+ med lyskildens olje+ og den velluktende røkelsen+ og det stadige kornoffer+ og salvingsoljen,+ tilsyn med hele tabernaklet og alt som er i det, nemlig det hellige sted og dets redskaper.» 17  Og Jehova talte videre til Moses og Aron og sa: 18  «La ikke kehatittenes slekters+ stamme bli avskåret fra levittenes midte. 19  Men gjør dette for dem, så de kan bli i live og ikke dø fordi de har nærmet seg de høyhellige ting.+ Aron og hans sønner skal gå inn, og de skal tildele dem hver sin tjeneste og hver sin bør. 20  Og de skal ikke gå inn og se de hellige ting det minste øyeblikk,* for da må de dø.»+ 21  Så talte Jehova til Moses og sa: 22  «Det skal foretas* en opptelling av Gẹrsjons sønner,+ ja av dem etter deres fedrehus, etter deres slekter. 23  Fra trettiårsalderen og opp til femtiårsalderen skal du registrere dem,+ alle som kommer for å tre inn i tjenestegruppen for å utføre tjeneste i møteteltet. 24  Dette er gersjonittenes slekters tjeneste i forbindelse med å tjene og å bære.+ 25  Og de skal bære tabernaklets teltduker+ og møteteltet,+ dets dekke+ og selskinnsdekket+ som er oppå det, og avskjermingen+ for inngangen til møteteltet 26  og forgårdens omheng+ og avskjermingen+ for inngangen, for porten til forgården som er rundt hele tabernaklet og alteret, og deres teltsnorer og alle deres tjenesteredskaper og alle de ting det regelmessig utføres arbeid med.* Slik skal de tjene. 27  På Arons og hans sønners+ befaling skal all den tjeneste gersjonittenes sønner+ utfører, finne sted, når det gjelder alle deres bører og all deres tjeneste, og dere skal tildele dem alle deres bører som en plikt.* 28  Dette er tjenesten til gersjonittenes sønners slekter+ i møteteltet, og deres plikttjeneste står under Ịtamars,+ presten Arons sønns, hånd. 29  Merạris sønner+ skal du registrere etter deres slekter i deres fedrehus. 30  Fra trettiårsalderen og oppover til femtiårsalderen skal du registrere dem, alle som trer inn i tjenestegruppen for å utføre tjenesten i møteteltet.+ 31  Og dette er deres plikt, deres bør,+ i forbindelse med all deres tjeneste i møteteltet: tabernaklets fagverksrammer+ og dets tverrstenger+ og dets stolper+ og dets sokler med tapphull+ 32  og stolpene+ til forgården hele veien rundt og deres sokler med tapphull+ og deres teltplugger+ og deres teltsnorer sammen med alt deres utstyr og all deres tjeneste. Og etter deres navn skal dere tildele dem det utstyret de er forpliktet til å ta vare på, som deres bør.+ 33  Dette er tjenesten til Merạri-sønnenes slekter+ i forbindelse med all deres tjeneste i møteteltet, under Ịtamars, presten Arons sønns, hånd.»+ 34  Og Moses og Aron og forsamlingens høvdinger+ begynte å registrere kehatittenes sønner+ etter deres slekter og etter deres fedrehus, 35  fra trettiårsalderen+ og opp til femtiårsalderen,+ alle som trådte inn i tjenestegruppen for tjenesten i møteteltet.+ 36  Og de registrerte av dem etter deres slekter utgjorde to tusen sju hundre og femti.+ 37  Dette er de registrerte+ av kehatittenes slekter, alle de som tjente i møteteltet, og som Moses og Aron registrerte på Jehovas befaling ved Moses. 38  De registrerte av Gẹrsjons sønner+ etter deres slekter og etter deres fedrehus, 39  fra trettiårsalderen og opp til femtiårsalderen, alle som trådte inn i tjenestegruppen for tjenesten i møteteltet,+ 40  de registrerte av dem etter deres slekter, etter deres fedrehus, utgjorde to tusen seks hundre og tretti.+ 41  Dette var de registrerte av Gẹrsjon-sønnenes slekter, alle de som tjente i møteteltet, og som Moses og Aron registrerte på Jehovas befaling.+ 42  De registrerte av Merạri-sønnenes slekter etter deres slekter, etter deres fedrehus, 43  fra trettiårsalderen og opp til femtiårsalderen, alle de som trådte inn i tjenestegruppen for tjenesten i møteteltet,+ 44  de registrerte av dem etter deres slekter, utgjorde tre tusen to hundre.+ 45  Dette var de registrerte av Merạri-sønnenes slekter, som Moses og Aron registrerte på Jehovas befaling ved Moses.+ 46  Alle de registrerte som Moses og Aron og Israels høvdinger registrerte som levitter etter deres slekter og etter deres fedrehus, 47  fra trettiårsalderen og opp til femtiårsalderen,+ alle de som kom for å utføre den strevsomme tjenesten og tjenesten med å bære bører i møteteltet,+ 48  de registrerte av dem, utgjorde åtte tusen fem hundre og åtti.+ 49  På Jehovas befaling ble de registrert* ved Moses, hver og én etter sin tjeneste og sin bør; og de ble registrert slik som Jehova hadde befalt Moses.+

Fotnoter

«Det skal foretas». Den hebr. verbformen er infinitiv absolutus, som ofte tilsvarer et verbalsubstantiv (som er tidsnøytralt og ikke angir person).
«tretti-», MSamSyVg; LXX: «tjuefem-». Jf. 8:24.
«av enhver som trer inn for å utføre offentlig tjeneste», LXX.
SamLXX tilføyer: «Og de skal ta et purpurfarget klede og legge det over karet og dets understell og pakke dem inn i et blått dekke av skinn og anbringe [dem] på stenger.»
«det minste øyeblikk». Bokst.: «som å svelge [spytt]». Se fotn. til Job 7:19.
Se fotn. til v. 2.
«med», LXX; MSam: «for (i forbindelse med)».
«som en plikt», MSam; LXX: «etter [deres] navn», som i v. 32.
Bokst.: «Ved Jehovas munn registrerte han dem», MSam.