Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

4. Mosebok 36:1–13

36  Og overhodene for fedrene i Gịleads sønners slekt — han var sønn av Mạkir,+ Manạsses sønn, av Josefs sønners slekter — trådte så fram og talte foran Moses* og høvdingene, overhodene for Israels sønners fedre,*  og sa: «Jehova befalte min herre å gi landet som en arv ved loddkasting+ til Israels sønner; og min herre fikk befaling av Jehova om å gi vår bror Sẹlofhads arv til hans døtre.+  Hvis noen* av sønnene i de andre stammene av Israels sønner skulle få dem til hustruer, da vil kvinnenes arv bli tatt bort fra våre fedres arv og bli lagt til arven til den stammen* som de kommer til å tilhøre, slik at den blir tatt bort fra vår arvelodd.+  Hvis nå jubelåret+ kommer for Israels sønner, da vil kvinnenes arv bli lagt til arven til den stammen som de kommer til å tilhøre, slik at deres arv blir tatt bort fra arven til våre fedres stamme.»  Da gav Moses Israels sønner et påbud på Jehovas befaling og sa: «Josefs sønners stamme taler rett.  Dette er det ord som Jehova har gitt befaling om i forbindelse med Sẹlofhads døtre,+ idet han har sagt: ’Den som det i deres øyne synes godt å ekte, kan de bli hustruer til. Men det er bare menn i deres fedres stammes slekt de kan bli hustruer til.+  Og ingen arv blant Israels sønner skal gå rundt fra stamme til stamme, for Israels sønner skal hver og én holde fast på arven til sine forfedres stamme.  Og enhver datter som får en arv i eie blant Israels sønners stammer, hun skal bli hustru til en i sin fars stammes slekt,+ så hver og én av Israels sønner kan få sine forfedres arv i eie.  Og ingen arv skal gå rundt fra den ene stammen til den andre stammen, for Israels sønners stammer skal hver og én holde fast ved sin egen arv.’» 10  Slik som Jehova hadde befalt Moses, slik gjorde Sẹlofhads døtre.+ 11  Mạhla, Tịrsa og Họgla og Mịlka og Noah, Sẹlofhads døtre,+ ble da hustruer til sin fars brødres sønner. 12  De ble hustruer til noen i slektene til Manạsses, Josefs sønns, sønner, så deres arv kunne forbli i stammen til deres fars slekt. 13  Dette er de bud+ og de rettslige avgjørelser som Jehova gav befaling om gjennom Moses til Israels sønner på Mọabs ørkensletter ved Jordan nær Jẹriko.+

Fotnoter

LXXSy tilføyer: «og foran presten Eleasar».
El.: «de fremste (fornemste) fedrene blant Israels sønner»; el.: «overhodene for Israels sønners fedrehus».
Bokst.: «en».
El.: «de stammene».