Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

4. Mosebok 33:1–56

33  Dette var etappene til Israels sønner som drog ut av Egypts land,+ hær for hær,+ ved Moses’ og Arons hånd.*+  Og Moses skrev på Jehovas befaling hele tiden opp de stedene de drog ut fra for hver etappe; og dette var etappene fra det ene stedet de drog ut fra, til det neste:+  Og de gikk i gang med å bryte opp fra Rạmeses+ i den første måneden, på den femtende dagen i den første måneden.+ Dagen etter påsken+ drog Israels sønner ut med løftet hånd for øynene på alle egypterne.+  Samtidig holdt egypterne på med å begrave dem som Jehova hadde slått i hjel blant dem, det vil si alle de førstefødte;+ og over deres guder hadde Jehova fullbyrdet straffedommer.+  Israels sønner brøt altså opp fra Rạmeses+ og slo leir i Sụkkot.+  Så brøt de opp fra Sụkkot og slo leir i Ẹtham,+ som ligger i utkanten av ødemarken.  Deretter brøt de opp fra Ẹtham og vendte om mot Pi-Hạkirot,+ som ligger overfor Bạ’al-Sẹfon;+ og de slo leir foran Mịgdol.+  Så brøt de opp fra Pi-Hạkirot* og gikk midt gjennom havet+ til ødemarken,+ og de drog tre dagsreiser videre i Ẹtham-ødemarken+ og slo leir i Mạrah.+  Deretter brøt de opp fra Mạrah og kom til Ẹlim.+ Og i Ẹlim var det tolv vannkilder og sytti palmetrær. De slo da leir der. 10  Så brøt de opp fra Ẹlim og slo leir ved Rødehavet. 11  Deretter brøt de opp fra Rødehavet og slo leir i Sin-ødemarken.+ 12  Så brøt de opp fra Sin-ødemarken og slo leir i Dọfka. 13  Senere brøt de opp fra Dọfka og slo leir i Ạlusj. 14  Deretter brøt de opp fra Ạlusj og slo leir i Rẹfidim.+ Og det viste seg at det ikke fantes drikkevann til folket der. 15  Så brøt de opp fra Rẹfidim og slo leir i Sịnai-ødemarken.+ 16  Deretter brøt de opp fra Sịnai-ødemarken og slo leir i Kịbrot-Hatta’ạva.+ 17  Så brøt de opp fra Kịbrot-Hatta’ạva og slo leir i Hạserot.+ 18  Deretter brøt de opp fra Hạserot og slo leir i Rịtma. 19  Så brøt de opp fra Rịtma og slo leir i Rịmmon-Pẹres. 20  Deretter brøt de opp fra Rịmmon-Pẹres og slo leir i Lịbna. 21  Senere brøt de opp fra Lịbna og slo leir i Rịssa. 22  Så brøt de opp fra Rịssa og slo leir i Kehelạta. 23  Deretter brøt de opp fra Kehelạta og slo leir på* Sjẹfer-fjellet. 24  Så brøt de opp fra Sjẹfer-fjellet og slo leir+ i Harạda. 25  Deretter brøt de opp fra Harạda og slo leir i Mạkhelot. 26  Så brøt de opp+ fra Mạkhelot og slo leir i Tạhat. 27  Deretter brøt de opp fra Tạhat og slo leir i Tạrah. 28  Så brøt de opp fra Tạrah og slo leir i Mịtka. 29  Senere brøt de opp fra Mịtka og slo leir i Hasjmọna. 30  Deretter brøt de opp fra Hasjmọna og slo leir i Mọserot. 31  Så brøt de opp fra Mọserot og slo leir i Bẹne-Ja’ạkan.+ 32  Deretter brøt de opp fra Bẹne-Ja’ạkan og slo leir i Hor-Haggịdgad. 33  Så brøt de opp fra Hor-Haggịdgad og slo leir i Jotbạta.+ 34  Senere brøt de opp fra Jotbạta og slo leir i Abrọna. 35  Deretter brøt de opp fra Abrọna og slo leir i Ẹsjon-Gẹber.+ 36  Så brøt de opp fra Ẹsjon-Gẹber og slo leir i Zin-ødemarken,+ det vil si i Kạdesj. 37  Senere brøt de opp fra Kạdesj og slo leir ved fjellet Hor,+ ved grensen til Ẹdoms land. 38  Og presten Aron gikk da opp på fjellet Hor på Jehovas befaling og døde der i det førtiende året etter at Israels sønner var gått ut av Egypts land, i den femte måneden, på den første dagen i måneden.+ 39  Og Aron var hundre og tjuetre år gammel da han døde på fjellet Hor. 40  Nå fikk Ạrads konge,+ kanaaneeren, høre om Israels sønners ankomst, ettersom han bodde i Nẹgev+ i Kạnaans land. 41  Med tiden brøt de opp fra fjellet Hor+ og slo leir i Salmọna. 42  Deretter brøt de opp fra Salmọna og slo leir i Pụnon. 43  Så brøt de opp fra Pụnon og slo leir i Ọbot.+ 44  Deretter brøt de opp fra Ọbot og slo leir i Ịje-Ạbarim,* på grensen til Mọab.+ 45  Senere brøt de opp fra Ịjim og slo leir i Dịbon-Gad.+ 46  Deretter brøt de opp fra Dịbon-Gad og slo leir i Ạlmon-Diblatạjim. 47  Så brøt de opp fra Ạlmon-Diblatạjim+ og slo leir i Ạbarim-fjellene,*+ foran Nẹbo.+ 48  Til sist brøt de opp fra Ạbarim-fjellene og slo leir på Mọabs ørkensletter+ ved Jordan nær Jẹriko. 49  Og de fortsatte å ligge i leir ved Jordan fra Bet-Jẹsjimot+ til Ạbel-Sjịttim+ på Mọabs ørkensletter. 50  Og Jehova begynte å tale til Moses på Mọabs ørkensletter ved Jordan nær Jẹriko+ og sa: 51  «Tal til Israels sønner, og du skal si til dem: ’Dere går nå over Jordan og inn i Kạnaans land.+ 52  Og dere skal drive alle innbyggerne i landet bort* foran dere og ødelegge alle steinfigurene+ deres;* og alle bildene deres av støpt metall+ skal dere ødelegge, og alle de hellige offerhaugene deres skal dere tilintetgjøre.+ 53  Og dere skal ta landet i eie og bo i det, for dere skal jeg visselig gi landet, så dere kan ta det i eie.+ 54  Og dere skal fordele landet mellom dere som en eiendom ved loddkasting+ etter DERES slekter.+ For den folkerike skal dere øke arven, og for den folkefattige skal dere minske arven.+ Det loddet faller på for ham, det skal bli hans.+ Etter DERES fedres stammer skal dere få dere jordeiendommer.+ 55  Men hvis dere ikke driver innbyggerne i landet bort foran dere,+ da skal de av dem som dere lar bli tilbake, sannelig bli som tagger i øynene på dere og som torner i sidene på dere, og de skal visselig plage dere i det landet dere bor i.+ 56  Og det skal skje at det jeg hadde tenkt å gjøre mot dem, det skal jeg gjøre mot dere.’»+

Fotnoter

«ved . . . hånd». El.: «under . . . ledelse».
«fra Pi-Hakirot», SamTOSyVg; M: «fra foran Hakirot».
El.: «ved».
Bokst.: «Abarims Ijim (ruiner)». Bare kalt Ijim i v. 45. Se fotn. til 21:11.
El.: «grenseområdets fjell [flt.]».
«Dere går nå over Jordan og inn i Kạnaans land. (52) Og dere skal tilintetgjøre alle innbyggerne i landet», LXXSy; Vg: «Når dere går over Jordan for å gå inn i Kanaans land, (52) skal dere tilintetgjøre alle innbyggerne i området».
El.: «alle deres gjenstander til beskuelse».