4. Mosebok 29:1–40

29  Og i den sjuende måneden, på den første dagen i måneden, skal dere holde en hellig sammenkomst.+ Ikke noe slags strevsomt arbeid skal dere utføre.+ Det skal være en trompetstøtets dag for dere.+  Og dere skal som et brennoffer til en formildende duft for Jehova frambære en ung okse, en vær, sju værlam, hvert ett år gammelt, lytefrie;+  og deres kornoffer, fint mel, fuktet med olje: tre tiendedelsmål for oksen, to tiendedelsmål for væren+  og et tiendedelsmål for hvert værlam av de sju værlammene;+  og et hannkje av geitene som et syndoffer til å gjøre soning for dere;+  foruten det månedlige brennoffer+ og dets kornoffer+ og det stadige brennoffer+ og dets kornoffer,+ sammen med deres drikkofre,+ i samsvar med den vanlige framgangsmåten for dem, til en formildende duft, et ildoffer for Jehova.+  Og på den tiende dagen i denne sjuende måneden skal dere holde en hellig sammenkomst,+ og dere skal plage deres sjeler.*+ Ikke noe slags arbeid skal dere utføre.+  Og som et brennoffer for Jehova, som en formildende duft, skal dere frambære en ung okse, en vær, sju værlam, hvert ett år gammelt.+ De skal være lytefrie for dere.+  Og som deres kornoffer, fint mel, fuktet med olje: tre tiendedelsmål for oksen, to tiendedelsmål for den ene væren,+ 10  et tiendedelsmål for hvert værlam av de sju værlammene;+ 11  en geitekilling som et syndoffer, foruten soningssyndofferet+ og det stadige brennoffer og dets kornoffer, sammen med deres drikkofre.+ 12  Og på den femtende dagen i den sjuende måneden+ skal dere holde en hellig sammenkomst.+ Ikke noe slags strevsomt arbeid skal dere utføre,+ og dere skal feire en høytid for Jehova i sju dager.+ 13  Og dere skal frambære som et brennoffer,+ et ildoffer, til en formildende duft for Jehova, tretten unge okser, to værer, fjorten værlam, hvert ett år gammelt. De skal være lytefrie.+ 14  Og som deres kornoffer, fint mel, fuktet med olje: tre tiendedelsmål for hver okse av de tretten oksene, to tiendedelsmål for én vær, for hver av de to værene,+ 15  og et tiendedelsmål* for hvert værlam av de fjorten værlammene;*+ 16  og en geitekilling som et syndoffer, foruten det stadige brennoffer, dets kornoffer og dets drikkoffer.+ 17  Og på den andre dagen tolv unge okser, to værer, fjorten værlam, hvert ett år gammelt, lytefrie;+ 18  og deres kornoffer+ og deres drikkofre+ for oksene, værene og værlammene etter deres antall, i samsvar med den vanlige framgangsmåten;+ 19  og en geitekilling som et syndoffer,+ foruten det stadige brennoffer og dets kornoffer, sammen med deres drikkofre.+ 20  Og på den tredje dagen elleve okser, to værer, fjorten værlam, hvert ett år gammelt, lytefrie;+ 21  og deres kornoffer+ og deres drikkofre+ for oksene, værene og værlammene etter deres antall, i samsvar med den vanlige framgangsmåten; 22  og en geit* som et syndoffer,+ foruten det stadige brennoffer og dets kornoffer og dets drikkoffer. 23  Og på den fjerde dagen ti okser, to værer, fjorten værlam, hvert ett år gammelt, lytefrie;+ 24  deres kornoffer+ og deres drikkofre+ for oksene, værene og værlammene etter deres antall, i samsvar med den vanlige framgangsmåten;+ 25  og en geitekilling som et syndoffer,+ foruten det stadige brennoffer,+ dets kornoffer og dets drikkoffer.+ 26  Og på den femte dagen ni okser, to værer, fjorten værlam, hvert ett år gammelt, lytefrie;+ 27  og deres kornoffer+ og deres drikkofre+ for oksene, værene og værlammene etter deres antall, i samsvar med den vanlige framgangsmåten;+ 28  og en geit som et syndoffer,+ foruten det stadige brennoffer og dets kornoffer og dets drikkoffer.+ 29  Og på den sjette dagen åtte okser, to værer, fjorten værlam, hvert ett år gammelt, lytefrie;+ 30  og deres kornoffer+ og deres drikkofre+ for oksene, værene og værlammene etter deres antall, i samsvar med den vanlige framgangsmåten;+ 31  og en geit som et syndoffer,+ foruten det stadige brennoffer, dets kornoffer og dets drikkofre.+ 32  Og på den sjuende dagen sju okser, to værer, fjorten værlam, hvert ett år gammelt, lytefrie;+ 33  og deres kornoffer+ og deres drikkofre+ for oksene, værene og værlammene etter deres antall, i samsvar med den vanlige framgangsmåten for dem;+ 34  og en geit som et syndoffer,+ foruten det stadige brennoffer, dets kornoffer og dets drikkoffer.+ 35  Og på den åttende dagen skal dere holde en høytidssamling.+ Ikke noe slags strevsomt arbeid skal dere utføre.+ 36  Og dere skal frambære som et brennoffer, et ildoffer, til en formildende duft for Jehova, en okse, en vær, sju værlam, hvert ett år gammelt, lytefrie;+ 37  og deres kornoffer+ og deres drikkofre+ for oksen, væren og værlammene etter deres antall, i samsvar med den vanlige framgangsmåten;+ 38  og en geit som et syndoffer,+ foruten det stadige brennoffer og dets kornoffer og dets drikkoffer.+ 39  Dette skal dere frambære for Jehova ved DERES periodiske høytider,+ foruten DERES løfteofre+ og DERES frivillige offergaver+ som DERES* brennofre+ og DERES kornofre+ og DERES drikkofre+ og DERES fellesskapsofre.’»*+ 40  Og Moses begynte å tale til Israels sønner i samsvar med alt det Jehova hadde befalt Moses.+

Fotnoter

Se fotn. til 3Mo 16:29, «plage DERES sjeler».
«og et tiendedelsmål». Bokst.: «og et tiendedelsmål, et tiendedelsmål». Men i M har soferim (jødiske avskrivere) markert det første «et tiendedelsmål» med et ekstraordinært punkt for å vise at det skal utelates, og at uttrykket skal leses som i v. 4. Se tillegget, 2A.
«værlammene», MLXXSyVg; Sam: «værlammene og deres drikkofre».
El.: «et hannkje».
«som DERES». El.: «som dere frambærer i form av DERES».
I MLXXVg slutter kap. 29 her.