4. Mosebok 26:1–65

26  Og det skjedde etter plagen*+ at Jehova sa til Moses og Eleạsar, presten Arons sønn:  «FORETA en opptelling av hele forsamlingen av Israels sønner fra tjueårsalderen og oppover, etter deres fedrehus, alle de som drar ut i hæren i Israel.»+  Og Moses og presten Eleạsar+ begynte å tale til dem på Mọabs ørkensletter+ ved Jordan nær Jẹriko+ og sa:  «Foreta en opptelling av dem fra tjueårsalderen og oppover, slik som Jehova har befalt Moses.»+ Og Israels sønner som drog ut av Egypts land, var:  Ruben, Israels førstefødte;+ Rubens sønner: av Hạnok+ hanokittenes slekt; av Pạllu+ palluittenes slekt;  av Hẹsron+ hesronittenes slekt; av Kạrmi+ karmittenes slekt.  Dette var rubenittenes slekter, og deres registrerte utgjorde førtitre tusen sju hundre og tretti.+  Og Pạllus sønn* var Ẹliab.  Og Ẹliabs sønner: Nẹmuel og Dạtan og Ạbiram. Det var denne Dạtan+ og denne Ạbiram+ som var innkalt fra forsamlingen, og som begynte å stride mot Moses og Aron i Kọrahs forsamling,+ da disse begynte å stride mot Jehova. 10  Da åpnet jorden sin munn og oppslukte dem.+ Kọrah selv døde sammen med forsamlingen da ilden fortærte to hundre og femti mann.*+ Og de ble til et advarende tegn.+ 11  Men Kọrahs sønner døde ikke.+ 12  Sịmeons sønner+ etter deres slekter: av Nẹmuel*+ nemuelittenes slekt; av Jạmin+ jaminittenes slekt; av Jạkin+ jakinittenes slekt; 13  av Sẹrah* serahittenes slekt; av Sjạ’ul+ sja’ulittenes slekt. 14  Dette var simeonittenes slekter: tjueto tusen to hundre.+ 15  Gads+ sønner etter deres slekter: av Sẹfon* sefonittenes slekt; av Hạggi haggittenes slekt; av Sjụni sjunittenes slekt; 16  av Ọsni* osnittenes slekt; av Ẹri erittenes slekt; 17  av Ạrod* arodittenes slekt; av Arẹli+ arelittenes slekt. 18  Dette var Gads sønners slekter, av deres registrerte: førti tusen fem hundre.+ 19  Judas+ sønner var Er+ og Ọnan.+ Er og Ọnan døde imidlertid i Kạnaans land.+ 20  Og Judas sønner ble, etter deres slekter: av Sjẹlah+ sjelanittenes slekt; av Pẹres+ peresittenes slekt; av Sẹrah+ serahittenes slekt. 21  Og Pẹres’ sønner ble: av Hẹsron+ hesronittenes slekt; av Hạmul+ hamulittenes slekt. 22  Dette var Judas+ slekter, av deres registrerte: syttiseks tusen fem hundre.+ 23  Jịssakars+ sønner etter deres slekter var: av Tọla+ tolaittenes slekt; av Pụva punittenes slekt; 24  av Jạsjub* jasjubittenes slekt; av Sjịmron+ sjimronittenes slekt. 25  Dette var Jịssakars slekter, av deres registrerte: sekstifire tusen tre hundre.+ 26  Sẹbulons+ sønner etter deres slekter var: av Sẹred seredittenes slekt; av Ẹlon elonittenes slekt; av Jạhle’el+ jahle’elittenes slekt. 27  Dette var sebulonittenes slekter, av deres registrerte: seksti tusen fem hundre.+ 28  Josefs+ sønner etter deres slekter var Manạsse og Ẹfraim.+ 29  Manạsses+ sønner var: av Mạkir+ makirittenes slekt. Og Mạkir ble far til Gịlead.+ Av Gịlead gileadittenes slekt. 30  Dette var Gịleads sønner: av I’ẹser+ i’eserittenes slekt; av Hẹlek helekittenes slekt; 31  av Ạsriel asrielittenes slekt; av Sịkem sikemittenes slekt; 32  av Sjemịda+ sjemidaittenes slekt; av Hẹfer+ heferittenes slekt. 33  Nå viste det seg at Sẹlofhad, Hẹfers sønn, ikke hadde noen sønner, men bare døtre,+ og navnene på Sẹlofhads døtre var Mạhla og Noah, Họgla, Mịlka og Tịrsa.+ 34  Dette var Manạsses slekter, og deres registrerte var femtito tusen sju hundre.+ 35  Dette var Ẹfraims+ sønner etter deres slekter: av Sjutẹlah+ sjutelahittenes slekt; av Bẹker bekerittenes slekt; av Tạhan+ tahanittenes slekt. 36  Og dette var Sjutẹlahs sønner: av Ẹran eranittenes slekt. 37  Dette var Ẹfraims+ sønners slekter, av deres registrerte: trettito tusen fem hundre. Dette var Josefs sønner etter deres slekter.+ 38  Bẹnjamins+ sønner etter deres slekter var: av Bẹla+ belaittenes slekt; av Ạsjbel+ asjbelittenes slekt; av Ạhiram* ahiramittenes slekt; 39  av Sjẹfufam* sjufamittenes slekt; av Hụfam*+ hufamittenes slekt. 40  Bẹlas sønner var Ard og Na’ạman:+ av Ard* ardittenes slekt; av Na’ạman na’amittenes slekt. 41  Dette var Bẹnjamins sønner+ etter deres slekter, og deres registrerte var førtifem tusen seks hundre.+ 42  Dette var Dans+ sønner etter deres slekter: av Sjụham* sjuhamittenes slekt. Dette var Dans+ slekter, slekt for slekt. 43  Alle sjuhamittenes slekter, av deres registrerte, var sekstifire tusen fire hundre.+ 44  Ạsjers+ sønner etter deres slekter var: av Jịmnah+ jimnittenes slekt; av Jịsjvi+ jisjvittenes slekt; av Berịa beri’ittenes slekt; 45  av Berịas sønner: av Hẹber heberittenes slekt; av Mạlkiel+ malkielittenes slekt. 46  Og navnet på Ạsjers datter var Sẹra.+ 47  Dette var Ạsjers+ sønners slekter, av deres registrerte: femtitre tusen fire hundre.+ 48  Nạftalis+ sønner etter deres slekter var: av Jạhse’el+ jahse’elittenes slekt; av Gụni+ gunittenes slekt; 49  av Jẹser+ jeserittenes slekt; av Sjịllem+ sjillemittenes slekt. 50  Dette var Nạftalis+ slekter, slekt for slekt, og deres registrerte var førtifem tusen fire hundre.+ 51  Dette var de registrerte av Israels sønner: seks hundre og ett tusen sju hundre og tretti.+ 52  Deretter talte Jehova til Moses og sa: 53  «Blant disse skal landet fordeles som en arv etter antall navn.+ 54  Når det er et stort antall, skal du øke arven, og når det er et lite antall, skal du minske arven.+ Hver enkelts arv skal bli gitt ham i forhold til hans registrerte. 55  Bare ved loddkasting+ skal landet fordeles. Etter navnene på sine fedres stammer skal de få en arv. 56  Slik loddet bestemmer, skal arven fordeles mellom de mange og de få.» 57  Og dette var de registrerte av levittene+ etter deres slekter: av Gẹrsjon+ gersjonittenes slekt; av Kẹhat+ kehatittenes slekt; av Merạri+ merarittenes slekt. 58  Dette var levittenes* slekter: libnittenes+ slekt, hebronittenes+ slekt, mahlittenes+ slekt, musjittenes+ slekt, korahittenes+ slekt. Og Kẹhat+ ble far til Ạmram.+ 59  Og navnet på Ạmrams hustru var Jọkebed;+ hun var Levis datter, som hans hustru fødte Levi* i Egypt. Med tiden fødte hun Ạmram sønnene Aron og Moses og deres søster Mịrjam.+ 60  Så fikk Aron sønnene Nạdab og Ạbihu,+ Eleạsar og Ịtamar.+ 61  Men Nạdab og Ạbihu døde fordi de frambar ulovlig ild for Jehovas ansikt.+ 62  Og deres registrerte utgjorde tjuetre tusen, alle av mannkjønn, de som var fra en måned gamle og oppover.+ For de ble ikke registrert blant Israels sønner,+ fordi det ikke skulle gis dem noen arv blant Israels sønner.+ 63  Dette var de som ble registrert av Moses og presten Eleạsar da de registrerte Israels sønner på Mọabs ørkensletter ved Jordan nær Jẹriko.+ 64  Men blant disse viste det seg ikke å være én mann av dem som ble registrert av Moses og presten Aron da de registrerte Israels sønner i Sịnai-ødemarken.+ 65  For Jehova hadde sagt angående dem: «De skal ubetinget dø i ødemarken.»+ Det var derfor ikke én mann igjen av dem, bortsett fra Kạleb, Jefụnnes sønn, og Josva, Nuns sønn.+

Fotnoter

I M slutter kap. 25 her, med foregående korte setning som v. 19.
«sønn», Vg; MSamLXXSy: «sønner».
«Da åpnet jorden sin munn, og jorden oppslukte dem ved forsamlingens død, da ilden fortærte Korah og to hundre og femti mann», Sam.
«Sifjon» i 1Mo 46:16.
«Esbon» i 1Mo 46:16.
«Arodi» i 1Mo 46:16.
«Iob» i 1Mo 46:13.
«Ehi» i 1Mo 46:21.
«Muppim» i 1Mo 46:21; «Sjuppim» i 1Kr 7:12.
«Huppim» i 1Mo 46:21.
«av Ard», i overensstemmelse med SamLXXVg.
«Husjim» i 1Mo 46:23.
«levittenes», Sy; MVg: «Levis»; LXX: «Levis sønners».
«Levis datter, som fødte Levi disse», LXX; SyVg: «Levis datter, som ble født ham».