Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

4. Mosebok 24:1–25

24  Da Bịleam fikk se at det var godt i Jehovas øyne å velsigne Israel, gikk han ikke slik som de andre gangene+ bort for å møte* noen ulykkebringende varsler,*+ men han vendte sitt ansikt mot ødemarken.  Da Bịleam løftet sine øyne og så Israel ligge leiret i telt etter sine stammer,+ da kom Guds ånd over ham.+  Så framførte han sitt ordspråkaktige utsagn+ og sa: «Bịleams, Bẹors sønns, utsagn,og utsagnet til den sunne og sterke mann* med opplatt øye,*+   utsagnet til den som hører det Gud* sier,+som fikk se et syn fra Den Allmektige+mens han falt ned med utildekkede øyne:+   Hvor vakre dine telt er, Jakob, dine boliger, Israel!+   Som elvedaler har de strakt seg langt,+som hager* langs elven.+Som aloeplanter* som Jehova har plantet,som sedrer ved vannene.+   Vann sildrer stadig fra hans to lærspann,og hans ætt* er ved mange vann.+Hans konge+ skal også være høyere enn Ạgag,*+og hans kongedømme skal bli opphøyd.+   Gud fører ham ut av Egypt;villoksens* raske framferd har han.+Han skal fortære nasjonene, sine undertrykkere,+og deres ben skal han gnage på,+ og han skal knuse dem med sine piler.*+   Han bøyde seg ned, han la seg ned som løven,*og, siden han er som en løve,* hvem våger å vekke ham?+De som velsigner deg, er de velsignede,+og de som forbanner deg, er de forbannede.»+ 10  Da blusset Bạlaks vrede opp mot Bịleam, og han slo hendene sammen,+ og Bạlak sa så til Bịleam: «Det var for å forbanne+ mine fiender jeg tilkalte deg, og se, du har velsignet dem over all måte disse tre gangene. 11  Og nå, kom deg av gårde til ditt eget sted. Jeg hadde sagt til meg selv at jeg med sikkerhet skulle vise deg ære,+ men se, Jehova har nektet deg ære.» 12  Bịleam sa da til Bạlak: «Og var det ikke til dine sendebud, som du sendte til meg, at jeg talte og sa: 13  ’Om så Bạlak gav meg sitt hus fullt av sølv og gull, ville jeg ikke kunne overtre Jehovas befaling og gjøre noe godt eller noe ondt av mitt eget hjerte. Det Jehova måtte tale, det skal jeg tale’?+ 14  Og nå drar jeg av sted til mitt folk. Kom, la meg underrette deg+ om hva dette folket kommer til å gjøre mot ditt folk siden, ved dagenes ende.»+ 15  Så framførte han sitt ordspråkaktige utsagn+ og sa: «Bịleams, Bẹors sønns, utsagn,og utsagnet til den sunne og sterke mann* med opplatt øye,*+ 16  utsagnet til den som hører det Gud* sier,+og den som kjenner Den Høyestes kunnskap —et syn fra Den Allmektige fikk han se+mens han falt ned med utildekkede øyne:+ 17  Jeg skal se ham,+ men ikke nå;jeg skal skue ham, men ikke nært.En stjerne*+ skal i sannhet tre fram* fra Jakob,og et septer* skal visselig reise seg fra Israel.+Og han skal i sannhet sønderslå Mọabs tinninger+og hodeskallen til alle krigslarmens sønner.* 18  Og Ẹdom skal bli en eiendom,+ja, Sẹ’ir+ skal bli sine fienders eiendom,+mens Israel viser sitt mot. 19  Og en fra Jakob skal dra undertvingende fram,*+og han skal tilintetgjøre enhver overlevende fra byen.»+ 20  Da han fikk se Ạmalek, fortsatte han å framføre sitt ordspråkaktige utsagn og sa videre:+ «Ạmalek var den første* blant nasjonene,+men siden skal hans ende endog være hans undergang.»*+ 21  Da han fikk se kenittene,+ fortsatte han å framføre sitt ordspråkaktige utsagn og sa videre: «Varig er din bolig, og anbrakt på den steile klippe er ditt tilholdssted.* 22  Men det skal komme en som brenner Kạjin*+ ned.Hvor lenge er det til Assyria fører deg i fangenskap?»+ 23  Og han fortsatte å framføre sitt ordspråkaktige utsagn og sa videre:«Ve! Hvem vil overleve når Gud* lar det skje?+ 24  Og det skal være skip fra Kịttims kyst,+og de skal visselig kue Assyria,+og de skal sannelig kue Ẹber.*Men også han skal til slutt gå til grunne.» 25  Deretter brøt Bịleam opp og gav seg på vei og vendte tilbake til sitt sted.+ Og Bạlak gikk også sin vei.

Fotnoter

El.: «søke».
El.: «ulykkebringende trylleformularer», dvs. mot Israel.
«den sunne og sterke mann». El.: «den kraftfulle (våpenføre) mann». Hebr.: haggẹver; gr.: ho ạnthropos; lat.: họmo.
«opplatt øye». El.: «ubøyelig (utrettelig) øye». Se VT, bd. III, 1953, s. 78⁠–79. Også i v. 15.
«Gud». Hebr.: ’El; LXXBagster: «Den Mektige»; lat.: Dẹi.
«paradiser», LXX(gr.: parạdeisoi)Sy.
«aloeplanter», M. Muligens: «store trær». LXXSyVg: «telt».
El.: «sæd; såkorn».
«Agag», MSyVg; SamLXX: «Gog».
El.: «bøffelens». LXX: «enhjørningens (eg. enhorningens)»; Vg: «neshornets».
«piler», MVg; LXX: «kastevåpen».
Afrikansk løve. Se fotn. til 23:24, «og som løven».
Asiatisk løve. Se fotn. til 23:24, «som en løve».
Se fotn. til v. 3, «den sunne og sterke mann».
Se fotn. til v. 3, «opplatt øye».
«Gud». Hebr.: ’El; gr.: theou; lat.: Dẹi.
«stjerne», MSamLXXSyVg; TJ: «konge».
El.: «skride fram», MSam; LXXSyVg: «stige opp».
El.: «en kjepp; en stav», MVg; TJ: «Messias»; LXX: «et menneske»; Sy: «et overhode; en fører».
«krigslarmens sønner», i overensstemmelse med Jer 48:45; MSamLXXSyVg: «Sets sønner».
Muligens: «Og Jakob skal undertvinge sine fiender». Vg: «Fra Jakob skal det være en som skal herske».
El.: «den fremste; begynnelsen».
Muligens: «skal hans ende være å gå til grunne for evig».
El.: «ditt rede».
Dvs. kenittenes stamme.
«Gud». Hebr.: ’El; gr.: ho theọs; lat.: Dẹus.
«Eber», MSam; LXXSyVg: «hebreerne». «Eber» kan referere til landet el. folket på den andre siden, dvs. den andre siden av Eufrat.