4. Mosebok 2:1–34

2  Jehova talte nå til Moses og Aron og sa:  «Israels sønner skal slå leir, hver mann i sin avdeling på tre stammer,+ ved tegnene* for sitt fedrehus. Rundt omkring møteteltet skal de slå leir, midt imot det.  Og de som skal ha sin leir mot øst, mot soloppgangen, skal være Judas leirs avdeling på tre stammer, etter sine hærer, og høvdingen for Judas sønner er Nạhsjon,+ Amminạdabs sønn.  Og hans hær og de registrerte av dem er syttifire tusen seks hundre.+  Og de som skal ha sin leir ved siden av ham, skal være Jịssakars+ stamme, og høvdingen for Jịssakars sønner er Nẹtanel,+ Sụars sønn.  Og hans hær og hans registrerte er femtifire tusen fire hundre.+  Og dessuten Sẹbulons stamme; og høvdingen for Sẹbulons sønner er Ẹliab,+ Hẹlons sønn.  Og hans hær og hans registrerte er femtisju tusen fire hundre.+  Alle de registrerte av Judas leir er hundre og åttiseks tusen fire hundre, etter sine hærer. De skal bryte opp først.+ 10  Rubens leirs avdeling+ på tre stammer skal være mot sør, etter sine hærer, og høvdingen for Rubens sønner er Ẹlisur,+ Sjẹde’urs sønn. 11  Og hans hær og hans registrerte er førtiseks tusen fem hundre.+ 12  Og de som skal ha sin leir ved siden av ham, skal være Sịmeons stamme, og høvdingen for Sịmeons sønner er Sjelụmiel,+ Surisjạddais sønn. 13  Og hans hær og de registrerte av dem er femtini tusen tre hundre.+ 14  Og dessuten Gads stamme; og høvdingen for Gads sønner er Ẹljasaf,+ Rẹ’uels* sønn. 15  Og hans hær og de registrerte av dem er førtifem tusen seks hundre og femti.+ 16  Alle de registrerte av Rubens leir er hundre og femtien tusen fire hundre og femti, etter sine hærer, og de skal bryte opp som nummer to.+ 17  Når møteteltet+ skal bryte opp, skal levittenes+ leir være midt mellom leirene. Slik som de slår leir, slik skal de bryte opp,+ hver og én på sitt sted, etter sine avdelinger på tre stammer. 18  Ẹfraims leirs avdeling+ på tre stammer, etter sine hærer, skal være mot vest, og høvdingen for Ẹfraims sønner er Elisjạma,+ Ạmmihuds sønn. 19  Og hans hær og de registrerte av dem er førti tusen fem hundre.+ 20  Og ved siden av ham skal Manạsse+ stamme være, og høvdingen for Manạsses sønner er Gamạliel,+ Pẹdasurs sønn. 21  Og hans hær og de registrerte av dem er trettito tusen to hundre.+ 22  Og dessuten Bẹnjamins stamme;+ og høvdingen for Bẹnjamins sønner er Ạbidan,+ Gideọnis sønn. 23  Og hans hær og de registrerte av dem er trettifem tusen fire hundre.+ 24  Alle de registrerte av Ẹfraims leir er hundre og åtte tusen ett hundre, etter sine hærer, og de skal bryte opp som nummer tre.+ 25  Dans leirs avdeling på tre stammer skal være mot nord etter sine hærer, og høvdingen for Dans sønner er Akiẹser,+ Ammisjạddais sønn. 26  Og hans hær og de registrerte av dem er sekstito tusen sju hundre.+ 27  Og de som skal ha sin leir ved siden av ham, skal være Ạsjers stamme, og høvdingen for Ạsjers sønner er Pạgiel,+ Ọkrans sønn. 28  Og hans hær og de registrerte av dem er førtien tusen fem hundre.+ 29  Og dessuten Nạftali stamme;+ og høvdingen for Nạftalis sønner er Akịra,+ Ẹnans sønn. 30  Og hans hær og de registrerte av dem er femtitre tusen fire hundre.+ 31  Alle de registrerte av Dans leir er hundre og femtisju tusen seks hundre. De skal bryte opp sist+ — etter sine* avdelinger på tre stammer.» 32  Dette var de registrerte av Israels sønner etter deres fedrehus; alle de registrerte i leirene, etter deres hærer, var seks hundre og tre tusen fem hundre og femti.+ 33  Men levittene ble ikke registrert+ blant Israels sønner, akkurat som Jehova hadde befalt Moses. 34  Og Israels sønner begynte å handle i samsvar med alt det Jehova hadde befalt Moses.+ Slik slo de leir i sine avdelinger på tre stammer,+ og slik brøt de opp,+ hver etter sine slekter i henhold til sitt fedrehus.

Fotnoter

«ved tegnene». Hebr.: ve’othọth.
«Re’uels», MSy; SamVg og 109 hebr. hss.: «De’uels»; LXX: «Raguels». Se fotn. til 1:14.
«sine», dvs. hele Israels. Se v. 17.