4. Mosebok 19:1–22

19  Og Jehova talte så til Moses og Aron og sa:  «Dette er en lovens forskrift som Jehova har gitt befaling om, idet han har sagt: ’Si til Israels sønner at de skal skaffe deg en feilfri rød ku,* som ikke har noe lyte,+ og som det ikke har vært noe åk på.+  Og dere skal gi den til presten Eleạsar, og han skal føre den ut, utenfor leiren, og den skal bli slaktet* foran ham.  Så skal presten Eleạsar ta noe av dens blod med fingeren og stenke noe av dens blod rett mot forsiden av møteteltet sju ganger.+  Og kua skal brennes* for øynene på ham. Dens hud og dens kjøtt og dens blod sammen med dens tarminnhold skal brennes.*+  Og presten skal ta sedertre+ og isop+ og kermesrødt+ materiale og kaste det midt inn i ilden der kua brennes.  Og presten skal vaske sine klær og bade sin kropp i vann, og deretter kan han komme inn i leiren; men presten skal være uren til om kvelden.  Og den som brente den, skal vaske sine klær i vann og må bade sin kropp i vann,+ og han skal være uren til om kvelden.  Og en mann som er ren, skal samle opp asken+ av kua og legge den utenfor leiren på et rent sted; og den skal tjene for forsamlingen av Israels sønner som noe som skal oppbevares til renselsesvannet.*+ Det er et syndoffer. 10  Og den som samler opp asken av kua, skal vaske sine klær og være uren til om kvelden.+ Og det skal tjene som en forskrift til uavgrenset tid for Israels sønner og den fastboende utlending som bor som utlending i deres midte.+ 11  Og den som rører ved liket av en menneskesjel,*+ skal være uren i sju dager.+ 12  Han skal rense seg med det på den tredje dagen,+ og på den sjuende dagen vil han være ren. Men hvis han ikke renser seg på den tredje dagen, vil han ikke være ren på den sjuende dagen. 13  Enhver som rører ved et lik, ved sjelen til* et hvilket som helst menneske som måtte dø, og som ikke renser seg, har besmittet Jehovas tabernakel,+ og den sjelen* skal bli avskåret fra Israel.+ Fordi renselsesvannet+ ikke er blitt stenket på ham, forblir han uren. Hans urenhet er fortsatt på ham.+ 14  Dette er loven dersom en mann dør i et telt: Enhver som kommer inn i teltet, og enhver som er i teltet, skal være uren i sju dager. 15  Og ethvert åpent kar+ som det ikke er bundet fast noe lokk på,* er urent. 16  Og enhver som på åpen mark måtte røre ved en som er drept med sverdet,+ eller ved et lik eller ved et ben+ fra et menneske eller ved et gravsted, skal være uren i sju dager. 17  Og for den urene skal de ta noe av støvet fra brenningen av syndofferet og ha rennende vann på det i et kar. 18  Så skal en mann som er ren,+ ta isop+ og dyppe den i vannet og stenke det på teltet og alle karene og de sjelene som var der, og på den som rørte ved benet eller den drepte eller liket eller gravstedet. 19  Og den rene skal stenke det på den urene på den tredje dagen og på den sjuende dagen og rense ham for synd på den sjuende dagen;+ og han skal vaske sine klær og bade i vann, og han skal være ren om kvelden. 20  Men den mann som måtte være uren, og som ikke renser seg, den sjelen skal bli avskåret+ fra menighetens midte, for det er Jehovas helligdom han har besmittet. Renselsesvannet ble ikke stenket på ham. Han er uren. 21  Og det skal tjene som en forskrift til uavgrenset tid for dem at den som stenker renselsesvannet, skal vaske sine klær,+ og også den som rører ved renselsesvannet. Han skal være uren til om kvelden. 22  Og alt som den urene måtte røre ved, er urent,+ og den sjel som rører ved det, skal være uren til om kvelden.’»+

Fotnoter

El.: «kvige», dvs. en ungku som ikke har hatt kalv.
Bokst.: «og han (man) skal slakte den», M; LXX: «og de skal slakte den».
Bokst.: «Og han (man) skal brenne ungkua», M; LXX: «Og de skal brenne den opp».
Bokst.: «skal han (man) brenne», M; LXX: «skal brennes».
El.: «det vannet som brukes i forbindelse med menstruasjon».
«en menneskesjel». El.: «et jordmenneskes sjel». Hebr.: nẹfesj ’adhạm; gr.: psykhẹs anthrọpou.
«sjelen til», tydeligvis en død sjel. Hebr.: benẹfesj; gr.: psykhẹs; lat.: ạnimae.
«den sjelen», tydeligvis en levende sjel. Hebr.: hannẹfesj; gr.: he psykhẹ; syr.: nafsja’.
«som det ikke er bundet fast noe lokk på», LXX; M: «som ikke har noe lokk med en snor».