4. Mosebok 18:1–32

18  Og Jehova sa så til Aron: «Du og dine sønner og din fars hus med deg skal svare for misgjerning mot helligdommen,+ og du og dine sønner med deg skal svare for misgjerning mot DERES prestedømme.+  Og før også fram dine brødre av Levi stamme, din fars klan, sammen med deg, så de kan slutte seg til deg og gjøre tjeneste for deg,+ for både deg og dine sønner med deg, foran Vitnesbyrdets telt.+  Og de skal ivareta sin plikt overfor deg og sin plikt overfor hele teltet.+ Bare det hellige steds redskaper og alteret må de ikke komme nær, så de ikke skal dø,+ verken de eller dere.  Og de skal slutte seg til dere og ivareta sin plikt overfor møteteltet når det gjelder all tjeneste ved teltet, og ingen fremmed kan komme nær dere.+  Og dere skal ivareta DERES plikt overfor det hellige sted+ og DERES plikt overfor alteret,+ så det ikke kommer noen ytterligere harme+ over Israels sønner.  Og jeg, se, jeg har tatt DERES brødre, levittene, ut fra Israels sønner,+ som en gave til dere,+ som dem som er gitt til Jehova for å utføre tjenesten ved møteteltet.+  Og du og dine sønner med deg skal ta vare på DERES prestedømme når det gjelder alt som har med alteret å gjøre, og når det gjelder det som er innenfor forhenget;+ og dere skal utføre tjeneste.+ Som en tjenestegave skal jeg gi DERES prestedømme, og den fremmede som nærmer seg, skal lide døden.»+  Og Jehova talte videre til Aron: «Jeg, se, jeg har gitt dere å ta vare på de bidragene som blir gitt til meg.+ Av alle de hellige ting som hører Israels sønner til, har jeg gitt dem til deg og til dine sønner som en andel, som en fastsatt del til uavgrenset tid.+  Dette skal bli ditt av de høyhellige ting, av ildofferet: enhver offergave fra dem, samt ethvert kornoffer+ og ethvert syndoffer+ og ethvert skyldoffer+ fra dem, som de kommer til å gi tilbake til meg. Det er noe høyhellig for deg og for dine sønner. 10  På et høyhellig sted skal du spise det.+ Enhver av mannkjønn skal spise det.+ Det skal bli noe som er hellig for deg.+ 11  Og dette tilhører deg: det bidrag+ som tas av deres gave i forbindelse med alle svingeofrene+ for Israels sønner. Jeg har gitt dem til deg og dine sønner og dine døtre med deg,+ som en fastsatt del til uavgrenset tid. Enhver i ditt hus som er ren, kan spise det.+ 12  Alt det beste* av oljen og alt det beste av den nye vinen og kornet, deres førstegrøde,+ som de kommer til å gi til Jehova — det har jeg gitt til deg.+ 13  Den første modne grøde av alt som er på deres jord, som de kommer til Jehova med, den skal være din.+ Enhver i ditt hus som er ren, kan spise den. 14  Alt i Israel som er viet,* skal bli ditt.+ 15  Alt som åpner morslivet,+ av all slags kjød, som de frambærer for Jehova, blant mennesker og blant husdyr, skal tilhøre deg. Men du skal uten unntak løskjøpe den førstefødte av mennesker;+ og den førstefødte av de urene husdyr skal du løskjøpe.+ 16  Og fra en alder av en måned og oppover skal du løskjøpe dem med en løskjøpelsessum, etter den beregnede verdien, fem sølvsekel etter det hellige steds sekel,+ som er tjue gẹra.+ 17  Bare den førstefødte oksen eller det førstefødte værlammet eller den førstefødte av geitene skal du ikke løskjøpe.+ De er noe hellig. Deres blod+ skal du stenke på alteret, og deres fett skal du la ryke som et ildoffer til en formildende duft for Jehova.+ 18  Og deres kjøtt skal tilhøre deg. I likhet med brystet av svingeofferet og i likhet med det høyre lårstykket skal det tilhøre deg.+ 19  Alle de hellige bidragene+ som Israels sønner kommer til å gi til Jehova, har jeg gitt til deg og dine sønner og dine døtre med deg som en fastsatt del til uavgrenset tid.+ Det er en saltpakt til uavgrenset tid framfor Jehova for deg og ditt avkom med deg.»+ 20  Og Jehova sa videre til Aron: «I deres land skal du ikke ha noen arv, og du skal ikke få noen andel midt iblant dem.+ Jeg er din andel og din arv midt iblant Israels sønner.+ 21  Og se, til Levis sønner har jeg gitt hver tiendedel+ i Israel som en arv til gjengjeld for den tjeneste som de utfører, tjenesten ved møteteltet. 22  Og Israels sønner skal ikke mer nærme seg møteteltet og pådra seg synd, slik at de må dø.+ 23  Og levittene, de skal utføre tjenesten ved møteteltet, og det er de som skal svare for deres misgjerning.+ Det er en forskrift til uavgrenset tid fra generasjon til generasjon at de midt iblant Israels sønner ikke skal få en arvelodd i eie.+ 24  For Israels sønners tiendedel, som de kommer til å gi Jehova som et bidrag, har jeg gitt til levittene som en arv. Derfor har jeg sagt til dem: ’De skal ikke få noen arvelodd i eie blant Israels sønner.’»+ 25  Så talte Jehova til Moses og sa: 26  «Og du skal tale til levittene, og du skal si til dem: ’Dere skal ta imot fra Israels sønner den tiendedelen jeg har gitt dere fra dem som DERES arv,+ og av den skal dere gi en tiendedel av tiendedelen som et bidrag til Jehova.+ 27  Og den skal bli regnet dere som DERES bidrag, akkurat som kornet fra treskeplassen+ og akkurat som vin- eller oljepressens rikelige avkastning. 28  På denne måten vil også dere gi et bidrag til Jehova, av alle DERES tiendedeler som dere vil ta imot fra Israels sønner, og av dem skal dere gi bidraget til Jehova til presten Aron. 29  Av alle gavene til dere skal dere gi alle slags bidrag til Jehova, av det aller beste,+ som noe hellig av dem.’ 30  Og du skal si til dem: ’Når dere gir det beste av dem,+ da skal det i sannhet bli regnet for levittene som avkastningen av treskeplassen og som vin- eller oljepressens avkastning. 31  Og dere skal spise det på hvert sted, dere og DERES husstand, for det er DERES lønn til gjengjeld for DERES tjeneste i møteteltet.+ 32  Og dere pådrar dere ikke synd for det når dere gir det beste av det, og dere vanhelliger ikke Israels sønners hellige ting og skal ikke dø.’»+

Fotnoter

Bokst.: «Alt fett».
Dvs. alt som er helliget til Gud ved bann.