Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

4. Mosebok 1:1–54

1  Og Jehova talte så til Moses i Sịnai-ødemarken,*+ i møteteltet,+ på den første dagen i den andre måneden i det andre året etter at de var kommet ut av Egypts land,+ og han sa:  «FORETA en opptelling+ av hele forsamlingen av Israels sønner etter deres slekter, etter deres fedrehus, etter antall navn, alle mennene, hode for hode,*  fra tjueårsalderen og oppover,+ alle som drar ut i hæren i Israel.+ Dere skal registrere dem etter deres hærer, du og Aron.  Og det skal være noen menn sammen med dere, én mann for hver stamme, hver og én et overhode for sitt fedrehus.+  Og dette er navnene på de mennene som skal stå hos dere: av Ruben:+ Ẹlisur,+ Sjẹde’urs sønn;  av Sịmeon:+ Sjelụmiel,+ Surisjạddais sønn;  av Juda:+ Nạhsjon,+ Amminạdabs sønn;  av Jịssakar:+ Nẹtanel,+ Sụars sønn;  av Sẹbulon:+ Ẹliab,+ Hẹlons sønn; 10  av Josefs+ sønner: av Ẹfraim:+ Elisjạma, Ạmmihuds sønn; av Manạsse:+ Gamạliel, Pẹdasurs sønn; 11  av Bẹnjamin:+ Ạbidan,+ Gideọnis sønn; 12  av Dan:+ Akiẹser,+ Ammisjạddais sønn; 13  av Ạsjer:+ Pạgiel,+ Ọkrans sønn; 14  av Gad:+ Ẹljasaf,+ Dẹ’uels*+ sønn; 15  av Nạftali:+ Akịra,+ Ẹnans sønn. 16  Dette er de som er kalt fra forsamlingen, høvdingene*+ for sine fedres stammer. De er overhodene for Israels tusener.»+ 17  Så tok Moses og Aron disse mennene, som var blitt utpekt ved navn. 18  Og de kalte sammen hele forsamlingen på den første dagen i den andre måneden, så de kunne få sin avstamning+ anerkjent hva angår deres slekter i deres fedrehus, etter antall navn, fra tjueårsalderen og oppover,+ hode for hode, 19  akkurat som Jehova hadde befalt Moses; og han gikk i gang med å registrere+ dem i Sịnai-ødemarken. 20  Og Rubens, Israels førstefødtes,+ sønner, de som var født dem etter deres slekter i deres fedrehus, utgjorde — etter antall navn, hode for hode, alle mennene fra tjueårsalderen og oppover, alle som drog ut i hæren, 21  de registrerte av Rubens stamme — førtiseks tusen fem hundre.+ 22  Av Sịmeons sønner,+ de som var født dem etter deres slekter i deres fedrehus: De registrerte av hans stamme etter antall navn, hode for hode, alle mennene fra tjueårsalderen og oppover, alle som drog ut i hæren, 23  de registrerte av Sịmeons stamme, var femtini tusen tre hundre.+ 24  Av Gads sønner,+ de som var født dem etter deres slekter i deres fedrehus etter antall navn, fra tjueårsalderen og oppover, alle som drog ut i hæren: 25  De registrerte av Gads stamme+ var førtifem tusen seks hundre og femti.+ 26  Av Judas sønner,+ de som var født dem etter deres slekter i deres fedrehus etter antall navn, fra tjueårsalderen og oppover, alle som drog ut i hæren: 27  De registrerte av Juda stamme var syttifire tusen seks hundre.+ 28  Av Jịssakars sønner,+ de som var født dem etter deres slekter i deres fedrehus etter antall navn, fra tjueårsalderen og oppover, alle som drog ut i hæren: 29  De registrerte av Jịssakars stamme var femtifire tusen fire hundre.+ 30  Av Sẹbulons+ sønner, de som var født dem etter deres slekter i deres fedrehus etter antall navn, fra tjueårsalderen og oppover, alle som drog ut i hæren: 31  De registrerte av Sẹbulons stamme var femtisju tusen fire hundre.+ 32  Av Josefs sønner: Av Ẹfraims sønner,+ de som var født dem etter deres slekter i deres fedrehus etter antall navn, fra tjueårsalderen og oppover, alle som drog ut i hæren: 33  De registrerte av Ẹfraims+ stamme var førti tusen fem hundre.+ 34  Av Manạsses sønner,+ de som var født dem etter deres slekter i deres fedrehus etter antall navn, fra tjueårsalderen og oppover, alle som drog ut i hæren: 35  De registrerte av Manạsse stamme var trettito tusen to hundre.+ 36  Av Bẹnjamins sønner,+ de som var født dem etter deres slekter i deres fedrehus etter antall navn, fra tjueårsalderen og oppover, alle som drog ut i hæren: 37  De registrerte av Bẹnjamins stamme var trettifem tusen fire hundre.+ 38  Av Dans sønner,+ de som var født dem etter deres slekter i deres fedrehus etter antall navn, fra tjueårsalderen og oppover, alle som drog ut i hæren: 39  De registrerte av Dans stamme var sekstito tusen sju hundre.+ 40  Av Ạsjers sønner,+ de som var født dem etter deres slekter i deres fedrehus etter antall navn, fra tjueårsalderen og oppover, alle som drog ut i hæren: 41  De registrerte av Ạsjers stamme var førtien tusen fem hundre.+ 42  Av Nạftalis sønner,*+ de som var født dem etter deres slekter i deres fedrehus etter antall navn, fra tjueårsalderen og oppover, alle som drog ut i hæren: 43  De registrerte av Nạftali stamme var femtitre tusen fire hundre.+ 44  Dette er de registrerte, som Moses registrerte sammen med Aron og Israels høvdinger, tolv menn. De representerte hver og én sitt fedrehus. 45  Og alle de registrerte av Israels sønner etter deres fedrehus, fra tjueårsalderen og oppover, alle som drog ut i hæren i Israel, utgjorde, 46  ja, alle de registrerte utgjorde seks hundre og tre tusen fem hundre og femti.+ 47  Men levittene,+ etter deres fedres stamme, ble ikke registrert blant dem.+ 48  For Jehova talte til Moses og sa: 49  «Bare Levi stamme skal du ikke registrere, og du skal ikke foreta en opptelling av dem blant Israels sønner.+ 50  Og du selv skal sette levittene over Vitnesbyrdets+ tabernakel og over alle dets redskaper og over alt som tilhører det.*+ Det er de som skal bære tabernaklet og alle dets redskaper,+ og det er de som skal gjøre tjeneste+ ved det; og rundt tabernaklet skal de slå leir.+ 51  Og når tabernaklet bryter opp, skal levittene ta det ned;+ og når tabernaklet slår leir, skal levittene sette det opp; og enhver fremmed* som nærmer seg, skal lide døden.+ 52  Og Israels sønner skal slå leir, hver i henhold til sin leir,* og hver mann i sin avdeling på tre stammer,*+ etter sine hærer. 53  Og levittene skal slå leir rundt Vitnesbyrdets tabernakel, så ingen harme+ skal stige opp mot forsamlingen av Israels sønner; og levittene skal ivareta tjenesten i forbindelse med Vitnesbyrdets tabernakel.»+ 54  Og Israels sønner begynte å handle i samsvar med alt det Jehova hadde befalt Moses. Akkurat slik gjorde de.+

Fotnoter

«i . . . -ødemarken». Hebr.: bemidhbạr. Fjerde Mosebok har på hebr. fått navn etter dette uttrykket. I LXX blir den kalt Arithmoi, og i Vg heter den Nụmeri. Begge disse navnene betyr «tallene».
Bokst.: «etter deres hodeskaller».
«De’uels», MSamVg; LXX: «Raguels»; Sy: «Re’uels».
«høvdingene». Hebr.: nesi’ẹ.
«Av Naftalis sønner», SamLXXVg og 10 hebr. hss.; M: «Naftalis sønner».
«som tilhører det», MSam; LXXSy: «som er i det».
Dvs. en ikke-levitt.
«sin leir». Hebr.: machanẹhu; gr.: tei heautou tạksei, «sin egen orden (oppstilling)»; lat.: tụrmas, «[sine] tropper». Disse uttrykkene tyder på at det dreide seg om et velordnet el. organisert folk. Se fotn. til 1Kt 14:40.
«sin avdeling på tre stammer». Bokst.: «sin avdeling», men se beskrivelsen av avdelingene i kap. 2. Hebr.: dighl(av dẹghel, «banner; avdeling»).