3. Mosebok 8:1–36

8  Og Jehova talte videre til Moses, idet han sa:  «Ta Aron og hans sønner med ham+ og klærne+ og salvingsoljen+ og syndofferoksen+ og de to værene og kurven med usyrede brød,+  og la hele forsamlingen komme sammen*+ ved inngangen til møteteltet.»+  Da gjorde Moses slik som Jehova hadde befalt ham, og forsamlingen kom sammen ved inngangen+ til møteteltet.  Moses sa nå til forsamlingen: «Dette er hva Jehova har gitt befaling om å gjøre.»+  Så førte Moses fram Aron og hans sønner og vasket+ dem med vann.+  Deretter tok han på ham kjortelen+ og bandt skjerfet*+ om ham og kledde ham i den ermeløse overkledningen+ og tok på ham ẹfoden+ og bandt ẹfodens belte+ om ham og bandt den stramt om ham med det.  Videre satte han bryststykket+ på ham og la Ụrim og Tụmmim*+ i bryststykket.  Så satte han turbanen+ på hans hode, og på turbanen, på forsiden av den, satte han den skinnende gullplaten, det hellige innvielsestegnet,*+ slik som Jehova hadde befalt Moses. 10  Moses tok nå salvingsoljen og salvet tabernaklet+ og alt som var i det, og helliget det. 11  Deretter stenket han noe av den sju ganger på alteret og salvet alteret+ og alle dets redskaper og karet og dets understell for å hellige dem. 12  Til slutt helte han noe av salvingsoljen på Arons hode og salvet ham for å hellige ham.+ 13  Deretter førte Moses Arons sønner+ fram og kledde dem i kjortler og bandt skjerf+ om dem og viklet hodeplagget+ om dem, slik som Jehova hadde befalt Moses. 14  Så førte han fram syndofferoksen,+ og Aron og hans sønner la hendene på syndofferoksens hode.+ 15  Og Moses gikk i gang med å slakte+ den og ta blodet+ og stryke det med fingeren rundt om på alterhornene og rense alteret for synd, men resten av blodet helte han ut ved foten av alteret, så han kunne hellige det for å gjøre soning+ på det. 16  Deretter tok han alt fettet som var på innvollene, og vedhenget på leveren og begge nyrene og deres fett, og Moses lot det ryke på alteret.+ 17  Og han lot oksen og dens hud og dens kjøtt og dens tarminnhold bli brent opp med ild utenfor leiren,+ slik som Jehova hadde befalt Moses. 18  Han førte nå fram brennofferværen, og Aron og hans sønner la så hendene på værens hode.+ 19  Deretter slaktet Moses den og stenket blodet rundt omkring på alteret.+ 20  Og han delte opp væren i dens stykker,+ og Moses gikk i gang med å la hodet og stykkene og nyrefettet ryke. 21  Og innvollene og skankene vasket han med vann, og Moses lot så hele væren ryke på alteret.+ Det var et brennoffer til en formildende duft.+ Det var et ildoffer til Jehova, slik som Jehova hadde befalt Moses. 22  Så førte han fram den andre væren, innsettelsesværen,+ og Aron og hans sønner la hendene på værens hode. 23  Deretter slaktet Moses den og tok noe av dens blod og strøk det på Arons høyre øreflipp og på tommelfingeren på hans høyre hånd og på stortåen på hans høyre fot.+ 24  Videre førte Moses Arons sønner fram og strøk noe av blodet på deres høyre øreflipp og på tommelfingeren på deres høyre hånd og på stortåen på deres høyre fot; men Moses stenket resten av blodet rundt omkring på alteret.+ 25  Så tok han fettet og fetthalen og alt fettet som var på innvollene,+ og vedhenget på leveren og begge nyrene og deres fett og det høyre lårstykket.+ 26  Og av kurven med usyrede brød som var framfor Jehova, tok han en usyret ringformet kake+ og en ringformet oljebrødkake+ og en tynnkake.+ Han la dem så oppå fettstykkene og det høyre lårstykket. 27  Deretter la han alt sammen på Arons hender og hans sønners hender og begynte å svinge det fram og tilbake som et svingeoffer framfor Jehova.+ 28  Så tok Moses det av deres hender og lot det ryke på alteret oppå brennofferet.+ Det var et innsettelsesoffer+ til en formildende duft.+ Det var et ildoffer til Jehova.+ 29  Og Moses gikk i gang med å ta brystet+ og svinge det fram og tilbake som et svingeoffer framfor Jehova.+ Det ble Moses’ andel+ av innsettelsesværen, slik som Jehova hadde befalt Moses. 30  Deretter tok Moses noe av salvingsoljen+ og noe av blodet som var på alteret, og stenket det på Aron og hans klær og på hans sønner og hans sønners klær med ham. Slik helliget+ han Aron og hans klær og hans sønner og hans sønners+ klær med ham. 31  Så sa Moses til Aron og hans sønner: «Kok+ kjøttet ved inngangen til møteteltet; og der skal dere spise det+ og brødet som er i innsettelseskurven, slik som jeg fikk befaling om,* idet han sa: ’Aron og hans sønner skal spise det.’ 32  Og det som er igjen av kjøttet og brødet, skal dere brenne opp med ild.+ 33  Og i sju dager skal dere ikke gå bort fra inngangen til møteteltet,+ inntil den dagen da DERES innsettelsesdager er til ende, for det vil ta sju dager å fylle DERES hånd med makt.*+ 34  Slik som det er blitt gjort på denne dag, har Jehova befalt at det skal gjøres for å gjøre soning for dere.+ 35  Og dere skal bli ved inngangen til møteteltet dag og natt i sju dager,+ og dere skal overholde vaktplikten overfor Jehova,+ for at dere ikke skal dø; for slik er den befaling jeg har fått.» 36  Og Aron og hans sønner gikk i gang med å gjøre alt det som Jehova hadde befalt ved Moses.

Fotnoter

«la . . . komme sammen». Hebr.: haqhẹl; gr.: ekklesịason; lat.: congregạbis.
El.: «beltet».
Se fotn. til 2Mo 28:30, «Urim og Tummim».
El.: «det hellige diademet; hellighetens diadem».
Ifølge TOLXXSy; Vgc: «slik som Jehova befalte meg». Det hebr. verbet som er brukt her, er det samme som i v. 35, men det er vokalisert annerledes.
«å fylle DERES hånd med makt». El.: «å innsette dere; å bemyndige dere». Hebr.: jemallẹ’ ’eth-jedhkhẹm; gr.: teleiọsei tas kheiras hymọn, (LXXThomson: «kommer han til å innvie DERES hender»). Jf. fotn. til He 5:9.