3. Mosebok 26:1–46

26  Dere skal ikke lage dere verdiløse guder,*+ og dere skal ikke reise dere et utskåret bilde+ eller en hellig støtte, og dere skal ikke sette en stein som en gjenstand til beskuelse+ i DERES land for å bøye dere for den;+ for jeg er Jehova DERES Gud.  Dere skal holde mine sabbater+ og ha ærefrykt for min helligdom. Jeg er Jehova.  Hvis dere fortsetter å vandre etter mine forskrifter og å holde mine bud og dere virkelig følger dem,+  da skal jeg visselig gi dere regnskurer i rette tid,+ og landet vil i sannhet gi sin grøde,+ og markens trær vil gi sin frukt.+  Og treskingen hos dere vil sannelig vare til druehøsten, og druehøsten vil vare til såingen; og dere kommer i sannhet til å spise DERES brød til dere er mette,+ og bo trygt i DERES land.+  Og jeg vil gi fred i landet,+ og dere skal i sannhet legge dere til hvile uten at noen får dere til å skjelve;+ og jeg vil fjerne de farlige villdyrene fra landet,+ og et sverd skal ikke gå gjennom DERES land.+  Og dere skal visselig forfølge DERES fiender,+ og de skal falle for sverdet foran dere.  Og fem av dere skal sannelig forfølge hundre, og hundre av dere skal forfølge ti tusen, og DERES fiender skal i sannhet falle for sverdet foran dere.+  Og jeg vil vende meg til dere+ og gjøre dere fruktbare og gjøre dere tallrike,+ og jeg vil oppfylle min pakt med dere.+ 10  Og dere kommer sannelig til å spise det gamle fra det foregående år,+ og dere kommer til å føre ut det gamle for det nyes skyld.* 11  Og jeg skal visselig sette mitt tabernakel midt iblant dere,+ og min sjel skal ikke føle avsky for dere.+ 12  Og jeg skal i sannhet vandre midt iblant dere og vise meg å være DERES Gud,+ og dere skal vise dere å være mitt folk.+ 13  Jeg er Jehova DERES Gud, som førte dere ut av Egypts land, for at dere ikke lenger skulle tjene som slaver for dem,+ og jeg gikk i gang med å bryte DERES åks stenger og å la dere gå oppreist.+ 14  Men hvis dere ikke lytter til meg og ikke følger alle disse bud,+ 15  og hvis dere forkaster mine forskrifter,+ og hvis DERES sjeler føler avsky for mine rettslige avgjørelser, så dere ikke følger alle mine bud og således bryter min pakt,+ 16  da skal jeg for min del gjøre følgende mot dere: Som straff skal jeg sannelig la forferdelse komme over dere med tuberkulose+ og brennende feber, som får øynene til å svikte,+ og som får sjelen til å tæres bort.+ Og dere kommer simpelthen til å så DERES korn til ingen nytte, ettersom DERES fiender med sikkerhet kommer til å spise det opp.+ 17  Og jeg skal i sannhet vende mitt ansikt mot dere, og dere skal lide nederlag foran DERES fiender;+ og de som hater dere, skal trå dere ned,+ og dere skal flykte uten at noen forfølger dere.+ 18  Men hvis dere, til tross for dette, ikke lytter til meg, da blir jeg nødt til å tukte dere sju ganger så mye* for DERES synder.+ 19  Og jeg blir nødt til å bryte stoltheten over DERES styrke og gjøre DERES himler lik jern+ og DERES jord lik kobber. 20  Og DERES kraft skal simpelthen bli brukt opp til ingen nytte, ettersom DERES jord ikke vil gi sin grøde+ og jordens trær ikke vil gi sin frukt.+ 21  Men hvis dere fortsetter å gå imot meg og å være uvillige til å lytte til meg, da blir jeg nødt til å gi dere sju ganger flere slag i samsvar med DERES synder.+ 22  Og jeg vil sende markens ville dyr iblant dere,+ og de kommer til å berøve dere barna+ og utrydde DERES husdyr og minske DERES antall, og DERES veier kommer likefram til å bli lagt øde.+ 23  Hvis dere, selv med dette, ikke lar dere tilrettevise av meg,+ og dere absolutt må gå imot meg, 24  da blir jeg, ja jeg, nødt til å gå imot dere,+ og jeg blir nødt til å slå dere sju ganger for DERES synder.+ 25  Og jeg skal sannelig føre over dere et sverd som tar hevn+ for pakten;+ og dere kommer i sannhet til å samle dere i DERES byer, og jeg skal visselig sende pest midt iblant dere,+ og dere skal gis i en fiendes hånd.+ 26  Når jeg har brutt i stykker for dere de staver som ringformede brød er hengt opp på,*+ da kommer ti kvinner vitterlig til å bake DERES brød i bare én ovn og gi DERES brød tilbake etter vekt;+ og dere skal spise, men dere kommer ikke til å bli mette.+ 27  Men hvis dere, selv med dette, ikke lytter til meg, og dere absolutt må gå imot meg,+ 28  da blir jeg nødt til å gå imot dere i voldsom harme,+ og jeg, ja jeg, blir nødt til å tukte dere sju ganger for DERES synder.+ 29  Dere blir da nødt til å spise kjøttet av DERES sønner, og dere kommer til å spise kjøttet av DERES døtre.+ 30  Og jeg skal sannelig tilintetgjøre DERES hellige offerhauger+ og hogge ned DERES røkelsessokler og legge DERES egne døde kropper oppå de døde kroppene av DERES skitne avguder;*+ og min sjel skal simpelthen føle avsky for dere.+ 31  Og jeg skal i sannhet overgi DERES byer til sverdet+ og legge DERES helligdommer* øde,+ og jeg skal ikke innånde DERES formildende dufter.+ 32  Og jeg for min del vil legge landet øde,+ og DERES fiender som bor i det, kommer simpelthen til å stirre forbløffet på det.+ 33  Og dere skal jeg spre blant nasjonene,+ og jeg vil dra et sverd ut av sliren etter dere;+ og DERES land skal bli en ødemark,+ og DERES byer vil bli en øde ruin. 34  På den tiden vil landet gjøre opp for sine sabbater alle de dager det ligger øde, mens dere er i DERES fienders land. På den tiden vil landet holde sabbat, ettersom det skal gjøre opp for sine sabbater.+ 35  Alle de dager det ligger øde, vil det holde sabbat, fordi det ikke holdt sabbat under DERES sabbater, da dere bodde i det. 36  Når det gjelder dem som blir igjen av dere,+ så skal jeg sannelig la fryktsomhet komme inn i deres hjerter i deres fienders land; og lyden av et blad som blir blåst omkring, vil i sannhet jage dem bort, og de kommer likefram til å flykte som en flykter for et sverd, og falle uten at noen forfølger dem.+ 37  Og de kommer visselig til å snuble over hverandre liksom for et sverd uten at noen forfølger dem, og det vil vise seg at dere ikke har noen mulighet til å holde stand overfor DERES fiender.+ 38  Og dere skal gå til grunne blant nasjonene,+ og DERES fienders land skal fortære dere. 39  Når det gjelder dem som blir igjen av dere, så vil de på grunn av sin misgjerning råtne bort+ i DERES fienders land. Ja, også på grunn av sine fedres misgjerninger+ — med dem vil de råtne bort. 40  Og de kommer sannelig til å bekjenne sin egen misgjerning+ og sine fedres misgjerning som de begikk i sin troløshet da de handlet troløst mot meg, ja, også da de gikk imot meg.+ 41  Men jeg for min del begynte å gå imot dem,+ og jeg ble nødt til å føre dem inn i deres fienders land.+ Kanskje* deres uomskårne hjerte+ på den tiden vil ydmyke seg+ og de på den tiden vil gjøre opp for sin misgjerning. 42  Og jeg skal i sannhet komme i hu min pakt med Jakob;+ og også min pakt med Isak+ og også min pakt med Abraham+ skal jeg komme i hu, og landet skal jeg komme i hu. 43  Hele tiden forble landet forlatt av dem og holdt på med å gjøre opp for sine sabbater+ mens det lå øde, uten dem, og de på sin side gjorde opp for sin misgjerning,+ fordi, ja fordi* de hadde forkastet mine rettslige avgjørelser+ og deres sjeler hadde følt avsky for mine forskrifter.+ 44  Men til tross for alt dette skal jeg, mens de blir værende i sine fienders land, visselig ikke forkaste dem+ eller føle avsky for dem+ slik at jeg utrydder dem og bryter min pakt+ med dem; for jeg er Jehova deres Gud. 45  Og jeg vil for deres skyld komme i hu pakten med stamfedrene,+ som jeg førte ut av Egypts land for nasjonenes øyne+ for å vise meg å være deres Gud. Jeg er Jehova.’» 46  Dette er de forordninger og rettslige avgjørelser+ og lover som Jehova ved Moses satte mellom seg og Israels sønner på Sịnai-fjellet.+

Fotnoter

«verdiløse guder». Vg: «en avgud; et avgudsbilde».
El.: «for å gi plass for det nye».
«sju ganger så mye». El.: «sjufoldig».
Bokst.: «har brutt i stykker brødstaven for dere».
«skitne avguder». El.: «møkkguder». Det hebr. ordet er beslektet med et ord som betyr «møkk» (1Kg 14:10; Sef 1:17).
«helligdommer», MLXXVg; SamSy og 53 hebr. hss.: «helligdom».
«Kanskje (Eller)», MSam; Sy: «Og»; mangler i LXX.
«fordi, ja fordi». Hebr.: jạ‛an uvejạ‛an. Denne emfatiske (framhevende) fordoblingen av konjunksjonen jạ‛an forekommer tre ganger: her, i Ese 13:10 og, uten den kopulative (sammenbindende) waw (u), i Ese 36:3.