Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

3. Mosebok 23:1–44

23  Og Jehova talte videre til Moses, idet han sa:  «Tal til Israels sønner, og du skal si til dem: ’Jehovas periodiske høytider+ som dere skal utrope,+ er hellige sammenkomster. Dette er mine periodiske høytider:  I seks dager kan det arbeides, men på den sjuende dagen er det sabbat med fullstendig hvile,+ en hellig sammenkomst. Dere kan ikke gjøre noe som helst arbeid. Det er sabbat for Jehova alle de steder hvor dere bor.+  Dette er Jehovas periodiske høytider,+ hellige sammenkomster,+ som dere skal utrope til deres fastsatte+ tider:  I den første måneden, på den fjortende dagen i måneden,+ mellom de to kveldene,* er det påske+ for Jehova.  Og på den femtende dagen i denne måneden er det de usyrede brøds høytid for Jehova.+ I sju dager skal dere spise usyrede brød.+  På den første dagen skal dere la en hellig sammenkomst finne sted.+ Ikke noe som helst strevsomt arbeid kan dere gjøre.  Men dere skal frambære et ildoffer for Jehova i sju dager. På den sjuende dagen skal det være en hellig sammenkomst. Ikke noe som helst strevsomt arbeid kan dere gjøre.’»  Og Jehova fortsatte å tale til Moses, idet han sa: 10  «Tal til Israels sønner, og du skal si til dem: ’Når dere med tiden kommer inn i det landet som jeg gir dere, og dere har høstet dets avling, da skal dere bringe et kornband* av førstegrøden+ av DERES avling til presten. 11  Og han skal svinge kornbandet fram og tilbake+ framfor Jehova for å oppnå godkjennelse for dere. Dagen rett etter sabbaten skal presten svinge det fram og tilbake. 12  Og på den dagen da dere lar kornbandet bli svingt fram og tilbake, skal dere frambære en lytefri ung vær, i dens første år, til et brennoffer til Jehova; 13  og som dens kornoffer to tiendedels ẹfa fint mel fuktet med olje, som et ildoffer til Jehova, en formildende duft; og som dens drikkoffer en fjerdedels hin* vin. 14  Og dere skal ikke spise noe brød eller ristet korn eller nytt korn før på nettopp den dagen,+ før dere kommer med DERES Guds offergave. Det er en forskrift til uavgrenset tid for generasjon etter generasjon alle de steder hvor dere bor. 15  Og dere skal telle sju sabbater* fram fra dagen etter sabbaten, fra den dagen dere kommer med svingeofferkornbandet.+ Det skal være hele uker. 16  Til dagen etter den sjuende sabbaten skal dere telle, femti dager,+ og dere skal frambære et nytt kornoffer+ for Jehova. 17  Fra DERES bosteder skal dere komme med to brød+ som et svingeoffer. Av to tiendedels ẹfa fint mel skal de være. De skal bakes syret,+ som den første modne grøde for Jehova.+ 18  Og sammen med brødene skal dere frambære sju lytefrie værlam,+ ett år gamle, og en ung okse og to værer. De skal tjene som et brennoffer til Jehova sammen med deres kornoffer og deres drikkofre, som et ildoffer med en formildende duft for Jehova. 19  Og dere skal frambære en geitekilling+ som et syndoffer og to værlam, ett år gamle, som et fellesskapsoffer.+ 20  Og presten skal svinge dem fram og tilbake+ sammen med brødene av den første modne grøden, som et svingeoffer framfor Jehova, sammen med de to værlammene. De skal tjene som noe hellig for Jehova og tilfalle presten.+ 21  Og dere skal la en kunngjøring lyde+ på nettopp den dagen; det skal være en hellig sammenkomst for dere. Ikke noe som helst strevsomt arbeid kan dere gjøre. Det er en forskrift til uavgrenset tid på alle DERES bosteder for generasjon etter generasjon. 22  Og når dere høster avlingen i DERES land, skal du ikke helt og holdent ta med kanten av din åker når du holder på med å høste, og aks som ligger igjen etter din avling, skal du ikke plukke opp.+ Du skal la dem være igjen til den nødstilte+ og den fastboende utlending.+ Jeg er Jehova DERES Gud.’» 23  Og Jehova talte videre til Moses, idet han sa: 24  «Tal til Israels sønner og si: ’I den sjuende måneden,+ på den første dagen i måneden, skal det inntre fullstendig hvile for dere, en minnedag ved trompetstøtet,+ en hellig sammenkomst.+ 25  Ikke noe som helst strevsomt arbeid kan dere gjøre, og dere skal frambære et ildoffer for Jehova.’» 26  Og Jehova talte videre til Moses, idet han sa: 27  «Men på den tiende i denne sjuende måneden er det soningsdag.+ En hellig sammenkomst skal finne sted for dere, og dere skal plage DERES sjeler*+ og frambære et ildoffer+ for Jehova. 28  Og dere skal ikke gjøre noe som helst arbeid på nettopp den dagen, for det er en soningsdag hvor det gjøres soning+ for dere framfor Jehova DERES Gud; 29  for enhver sjel som ikke plager seg på nettopp den dagen, skal avskjæres fra sitt folk.+ 30  Når det gjelder enhver sjel som gjør noe som helst arbeid på nettopp den dagen, så skal jeg utrydde den sjelen fra hans folk.+ 31  Dere skal ikke gjøre noe som helst arbeid.+ Det er en forskrift til uavgrenset tid for generasjon etter generasjon på alle de steder hvor dere bor. 32  Det er en sabbat med fullstendig hvile for dere,+ og dere skal plage+ DERES sjeler på den niende dagen i måneden, om kvelden. Fra kveld til kveld skal dere holde DERES sabbat.» 33  Og Jehova fortsatte å tale til Moses, idet han sa: 34  «Tal til Israels sønner og si: ’På den femtende dagen i denne sjuende måneden er det løvhyttehøytid for Jehova* i sju dager.+ 35  På den første dagen er det en hellig sammenkomst. Ikke noe som helst strevsomt arbeid kan dere gjøre. 36  I sju dager skal dere frambære et ildoffer for Jehova. På den åttende dagen skal det finne sted en hellig sammenkomst for dere,+ og dere skal frambære et ildoffer for Jehova. Det er en høytidssamling.* Ikke noe som helst strevsomt arbeid kan dere gjøre. 37  Dette er Jehovas periodiske høytider+ som dere skal utrope som hellige sammenkomster,+ for å frambære et ildoffer+ for Jehova: brennofferet+ og slaktofferets kornoffer+ og drikkofrene+ ifølge den daglige plan,* 38  foruten Jehovas sabbater+ og foruten DERES gaver+ og foruten alle DERES løfteofre+ og foruten alle DERES frivillige offergaver,+ som dere bør gi Jehova. 39  Men på den femtende dagen i den sjuende måneden, når dere har samlet inn landets grøde, skal dere feire Jehovas høytid+ i sju dager.+ På den første dagen er det fullstendig hvile, og på den åttende dagen er det fullstendig hvile.+ 40  Og på den første dagen skal dere ta dere frukt av prektige trær, blad av palmetrær+ og grener av trær med tette grener og elvedalens popler, og dere skal glede dere+ framfor Jehova DERES Gud i sju dager. 41  Og dere skal feire den som en høytid for Jehova sju dager om året.+ Som en forskrift til uavgrenset tid gjennom generasjon etter generasjon skal dere feire den i den sjuende måneden. 42  I løvhyttene skal dere bo i sju dager.+ Alle de innfødte i Israel skal bo i løvhyttene,+ 43  for at generasjon etter generasjon kan vite+ at det var i løvhyttene* jeg lot Israels sønner bo da jeg førte dem ut av Egypts land.+ Jeg er Jehova DERES Gud.’» 44  Så talte Moses til Israels sønner om Jehovas periodiske høytider.+

Fotnoter

Se fotn. til 2Mo 12:6.
El.: «en omer», som tilsvarer 2,2 l.
En hin tilsvarer 3,67 l.
El.: «uker». Hebr.: sjabbathọth. Jf. Mt 28:1.
Se fotn. til 3Mo 16:29, «plage DERES sjeler».
«for Jehova». Hebr.: laJhowạh. Se tillegget, 1A.
«en høytidssamling». Hebr.: ‛atsẹreth; gr.: eksọdion, dvs. en høytid til minne om israelittenes utgang (eksodus) av Egypt.
«ifølge den daglige plan». Bokst.: «en dags ting (arbeid) på dens (dets) dag».
Det hebr. ordet sukkạh (løvhytte; hytte; skjul) refererer til et midlertidig ly.