Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

3. Mosebok 21:1–24

21  Og Jehova sa videre til Moses: «Tal til prestene, Arons sønner, og du skal si til dem: ’For en død sjel* skal ingen gjøre seg uren blant sitt folk.+  Men for en nær slektning som står ham nær, for sin mor og for sin far og for sin sønn og for sin datter og for sin bror  og for sin søster, en jomfru som står ham nær, og som ikke er blitt en manns hustru, for henne* kan han gjøre seg uren.  Han skal ikke gjøre seg uren blant sitt folk for en kvinne som har en eier,* slik at han vanhelliger seg.  De skal ikke gjøre seg skallet på hodet,+ og ytterkanten av skjegget skal de ikke rake,+ og de skal ikke rispe seg opp på kroppen.+  De skal vise seg å være hellige for sin Gud,+ og de skal ikke vanhellige sin Guds navn,+ ettersom det er de som frambærer Jehovas ildofre, sin Guds brød;+ og de skal vise seg å være hellige.*+  En prostituert+ eller en krenket kvinne skal de ikke ta til ekte; og en kvinne som er skilt+ fra sin mann, skal de ikke ta til ekte,+ for han er hellig for sin Gud.  Du skal derfor hellige ham,+ for han er en som frambærer din Guds brød. Han skal vise seg å være hellig for deg,+ for jeg, Jehova, som helliger dere, er hellig.+  Hvis nå en datter av en prest vanhelliger seg ved å drive prostitusjon, er det sin far hun vanhelliger. Hun skal brennes opp med ild.+ 10  Og når det gjelder den som er øversteprest blant sine brødre, som har fått salvingsoljen helt på sitt hode,+ og som har fått sin hånd fylt med makt* til å bære klærne,+ så skal han ikke la sitt hodehår være ustelt,+ og han skal ikke flerre sine klær.+ 11  Og han skal ikke gå inn til noen som helst død sjel.*+ For sin far og sin mor skal han ikke gjøre seg uren. 12  Han skal heller ikke gå ut av helligdommen og ikke vanhellige sin Guds helligdom,+ for innvielsestegnet, hans Guds salvingsolje,+ er på ham. Jeg er Jehova. 13  Og han skal ta en kvinne som er jomfru, til ekte.+ 14  Når det gjelder en enke eller en fraskilt kvinne og en som er krenket, en prostituert, så kan han ikke ta noen av disse til ekte, men han skal ta en jomfru av sitt folk til hustru. 15  Og han skal ikke vanhellige sin ætt* blant sitt folk,+ for jeg er Jehova, som helliger ham.’»+ 16  Og Jehova fortsatte å tale til Moses, idet han sa: 17  «Tal til Aron og si: ’Ingen mann av din ætt gjennom generasjon etter generasjon som viser seg å ha et lyte,+ kan nærme seg for å frambære sin Guds brød.+ 18  Dersom det er noen som helst mann som har et lyte, kan han ikke nærme seg: en mann som er blind eller halt eller har spaltet nese eller et lem som er for langt,*+ 19  eller en mann som viser seg å ha et brudd i foten eller et brudd i hånden, 20  eller en som er pukkelrygget eller tynn* eller har en øyesykdom eller skabb eller har ringormer eller har fått testiklene knust.+ 21  Ingen som helst mann av presten Arons ætt som har et lyte, kan nærme seg for å frambære Jehovas ildofre.+ Han har et lyte. Han kan ikke nærme seg for å frambære sin Guds brød.+ 22  Han kan spise sin Guds brød av de høyhellige ting+ og av de hellige ting.+ 23  Han kan imidlertid ikke komme i nærheten av forhenget,+ og han kan ikke nærme seg alteret,+ ettersom han har et lyte;+ og han skal ikke vanhellige min helligdom,+ for jeg er Jehova, som helliger dem.’»+ 24  Så talte Moses til Aron og hans sønner og alle Israels sønner.

Fotnoter

Bokst.: «for en sjel», dvs. en død sjel. Hebr.: lenẹfesj; gr.: En tais psykhais, flt. Jf. fotnoter til v. 11 og 4Mo 6:6. Se tillegget, 4A.
«henne», M; LXX: «dem».
«Han skal ikke gjøre seg uren . . . for en kvinne som har en eier (ektemann)», foreslått lesemåte, ettersom teksten i M er uklar; LXX: «Han må ikke gjøre seg uren plutselig»; Vg: «Men ikke engang for en fyrste . . . må han gjøre seg uren».
«hellige», SamLXXSyVg; M: «noe som er hellig».
«og som har fått sin hånd fylt med makt». El.: «og som er bemyndiget (innviet; innsatt)». Hebr.: umillẹ’ ’eth-jadhọ; gr.: kai teteleiomẹnou (LXXThomson: «og er blitt innviet»). Se fotnoter til He 5:9 og 7:28.
«død sjel». Bokst.: «sjeler av en død». Hebr.: nafsjọth, flt., etterfulgt av meth, «død»; gr.: psykhei, etterfulgt av teteleutekuiai, perfektum partisipp av teleutạo, «dø», som sammen gir betydningen «død sjel»; Sy: «sjel av en død»; Vg: «[noen] som er død».
El.: «sitt avkom».
El.: «et overflødig lem».
El.: «unaturlig tynn»; el.: «kort på grunn av dvergvekst». Muligens: «tuberkuløs».