3. Mosebok 20:1–27

20  Og Jehova talte videre til Moses, idet han sa:  «Du skal si til Israels sønner: ’Enhver mann av Israels sønner og enhver fastboende utlending som bor som utlending i Israel, og som gir noen av sitt avkom til Mọlek,*+ skal ubetinget lide døden. Landets folk skal steine ham i hjel.  Og jeg for min del skal vende mitt ansikt mot den mannen, og jeg vil avskjære* ham fra hans folk,+ fordi han har gitt noen av sitt avkom til Mọlek for å besmitte mitt hellige sted+ og for å vanhellige mitt hellige navn.*+  Og hvis folket i landet med overlegg lukker øynene for den mannen når han gir noen av sitt avkom til Mọlek, ved ikke å la ham lide døden,+  da skal jeg for min del sannelig vende mitt ansikt mot den mannen og hans slekt,+ og jeg skal visselig avskjære ham og alle dem som har umoralsk omgang sammen med ham, idet de har umoralsk omgang*+ med Mọlek, fra deres folk.  Når det gjelder den sjel som vender seg til åndemediene+ og til dem som har som yrke å forutsi+ begivenheter, for å ha umoralsk omgang med dem, så skal jeg sannelig vende mitt ansikt mot den sjelen og avskjære ham fra hans folk.+  Og dere skal hellige dere og vise dere å være hellige,+ for jeg er Jehova DERES Gud.  Og dere skal overholde mine forskrifter og følge dem.+ Jeg er Jehova, som helliger dere.*+  Dersom det er noen mann som nedkaller ondt over sin far og sin mor,+ skal han ubetinget lide døden.+ Det er sin far og sin mor han har nedkalt ondt over. Hans eget blod* kommer over ham.+ 10  Og en mann som begår ekteskapsbrudd med en annen manns hustru, er en som begår ekteskapsbrudd med sin nestes hustru.+ Han* skal ubetinget lide døden, både ekteskapsbryteren og ekteskapsbrytersken.+ 11  Og en mann som ligger med sin fars hustru, har blottet sin fars nakenhet.+ De skal begge ubetinget lide døden. Deres eget blod kommer over dem. 12  Og når en mann ligger med sin svigerdatter, skal de begge ubetinget lide døden.+ De har gjort seg skyldig i en krenkelse av det som er naturlig. Deres eget blod kommer over dem.+ 13  Og når en mann ligger med en mann slik som en ligger med en kvinne, har de begge gjort noe vederstyggelig.+ De skal ubetinget lide døden. Deres eget blod kommer over dem. 14  Og når en mann tar en kvinne og hennes mor til ekte,* er det løsaktig oppførsel.+ De skal brenne ham og dem opp med ild,+ for at den løsaktige oppførselen+ ikke skal fortsette å være midt iblant dere. 15  Og når en mann gir sin sæduttømning til et dyr,+ skal han ubetinget lide døden, og dere skal drepe dyret. 16  Og når en kvinne nærmer seg et hvilket som helst dyr for å ha omgang med+ det,* skal dere drepe kvinnen og dyret. De skal ubetinget lide døden. Deres eget blod kommer over dem. 17  Og når en mann tar sin søster til ekte, sin fars datter eller sin mors datter, og han derved ser hennes nakenhet, og hun på sin side ser hans nakenhet, er det en skam.+ De skal derfor avskjæres fra livet* for øynene på sitt folks sønner. Det er sin søsters nakenhet han har blottet. Han skal svare for sin misgjerning. 18  Og når en mann ligger med en kvinne som har menstruasjon, og derved blotter hennes nakenhet, har han avdekket hennes kilde, og hun på sin side har blottet sitt blods kilde.+ De skal derfor begge avskjæres fra sitt folk. 19  Og din mors søsters+ og din fars søsters+ nakenhet skal du ikke blotte, for det er sin nære slektning en har avdekket.+ De skal svare for sin misgjerning. 20  Og en mann som ligger med sin onkels hustru, har blottet sin onkels nakenhet.+ De skal svare for sin synd. De skal dø barnløse.+ 21  Og når en mann tar sin brors hustru til ekte, er det noe som er avskyelig.+ Det er sin brors nakenhet han har blottet. De skal bli* barnløse. 22  Og dere skal rette dere etter alle mine forskrifter+ og alle mine rettslige avgjørelser+ og følge dem, for at det landet som jeg fører dere til for at dere skal bo i det, ikke skal spy dere ut.+ 23  Og dere skal ikke vandre etter forskriftene til de nasjonene som jeg driver bort foran dere,+ for de har gjort alt dette, og jeg føler avsky for dem.+ 24  Derfor sa jeg til dere:+ «Dere — dere skal ta deres jord i eie, og jeg for min del skal gi den til dere for at dere skal ta den i eie, et land som flyter med melk og honning.+ Jeg er Jehova DERES Gud, som har skilt dere ut fra folkene.»+ 25  Og dere skal skille mellom de rene dyr og de urene og mellom de urene fugler og de rene;+ og dere skal ikke gjøre DERES sjeler motbydelige+ ved dyrene eller fuglene eller noe som helst som beveger seg på jorden, dem som jeg har skilt ut for dere ved å erklære dem for urene. 26  Og dere skal vise dere å være hellige for meg,+ for jeg, Jehova, er hellig;+ og jeg skiller dere ut fra folkene, for at dere skal bli mine.+ 27  Og når det gjelder en mann eller kvinne som viser seg å ha en mediumsånd eller en spådomsånd,+ så skal de ubetinget lide døden.+ De skal steine dem i hjel. Deres eget blod kommer over dem.’»+

Fotnoter

«Molek», M; Vg: «avguden Molok»; LXX: «en hersker».
El.: «utslette».
Bokst.: «min hellighets navn».
El.: «idet de driver utukt».
El.: «som betrakter (behandler) dere som hellige». Hebr.: meqaddisjkhẹm; gr.: ho hagiạzon hymạs; lat.: qui sanctịfico vos.
Dvs. ansvaret for hans blod.
«Han», MSam; LXXSyVg: «De».
«tar . . . til ekte». Bokst.: «tar».
El.: «for at det skal ha omgang med henne».
«avskjæres fra livet». El.: «utslettes».
«bli», M; LXX: «dø».