Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

3. Mosebok 19:1–37

19  Og Jehova talte videre til Moses, idet han sa:  «Tal til hele forsamlingen av Israels sønner, og du skal si til dem: ’Dere skal vise dere å være hellige,+ for jeg, Jehova DERES Gud, er hellig.+  Enhver av dere skal frykte sin mor og sin far,*+ og mine sabbater skal dere holde.+ Jeg er Jehova DERES Gud.  Vend dere ikke til verdiløse guder,*+ og dere skal ikke lage dere støpte guder.+ Jeg er Jehova DERES Gud.  Hvis dere nå ofrer et fellesskapsoffer til Jehova,+ skal dere ofre det slik at dere oppnår godkjennelse.+  Den dagen dere ofrer det, og dagen rett etter skal det spises, men det som blir igjen til den tredje dagen, skal brennes opp med ild.+  Men hvis det virkelig blir spist den tredje dagen, er det noe som er vemmelig.+ Det vil ikke bli tatt imot med godkjennelse.+  Og den* som spiser det, skal svare for sin misgjerning,+ ettersom han har vanhelliget noe hellig som tilhører Jehova; og den sjelen skal avskjæres fra sitt folk.  Og når dere høster avlingen i DERES land, skal du ikke høste kanten av din åker helt og holdent, og aks som ligger igjen etter din avling, skal du ikke plukke opp.+ 10  Du skal heller ikke sanke det som blir igjen+ i din vingård, og du skal ikke samle opp druer som er spredt omkring i din vingård. Til den nødstilte og den fastboende utlending skal du la dem være igjen.+ Jeg er Jehova DERES Gud. 11  Dere skal ikke stjele,+ og dere skal ikke bedra,+ og ingen av dere skal handle falskt overfor sin omgangsfelle.*+ 12  Og dere skal ikke sverge på en løgn i mitt navn,+ slik at du virkelig vanhelliger din Guds navn. Jeg er Jehova. 13  Du skal ikke handle svikefullt mot din neste,+ og du skal ikke røve fra ham.+ En leiekars lønn skal ikke bli natten over hos deg til om morgenen.+ 14  Du skal ikke nedkalle ondt over en døv, og foran en blind skal du ikke legge en hindring;+ og du skal frykte din Gud.+ Jeg er Jehova. 15  Dere skal ikke gjøre urett når dere dømmer. Du skal ikke behandle den ringe med partiskhet,+ og du skal ikke favorisere en person som er stor.+ Med rettferdighet skal du dømme din omgangsfelle. 16  Du skal ikke gå omkring blant ditt folk for å baktale.+ Du skal ikke stå opp mot din nestes blod.*+ Jeg er Jehova. 17  Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte.+ Du skal for all del irettesette din omgangsfelle,+ så du ikke kommer til å bære på synd sammen med ham. 18  Du skal ikke ta hevn+ og ikke bære nag til ditt folks sønner;+ og du skal elske din neste som deg selv.+ Jeg er Jehova. 19  Dere skal overholde mine forskrifter: Du skal ikke krysse to slag av dine husdyr. Du skal ikke tilså din åker med to slags sæd,+ og du skal ikke ta på deg et klesplagg av to slags tråd, blandet med hverandre.+ 20  Hvis nå en mann ligger med en kvinne og har en sæduttømming, når hun er en tjenestepike som er bestemt for en annen mann, og hun ikke på en eller annen måte er blitt løskjøpt eller har fått sin frihet, skal avstraffelse* finne sted*. De* skal ikke lide døden, ettersom hun ikke var frigitt. 21  Og han skal bringe sitt skyldoffer til Jehova, til inngangen til møteteltet, en skyldoffervær.+ 22  Og presten skal gjøre soning for ham med skyldofferværen framfor Jehova for den synd som han har begått; og den synd som han har begått, skal bli tilgitt ham.+ 23  Og når dere kommer inn i landet, og dere skal plante et eller annet tre til føde, da skal dere betrakte dets frukt som uren, som dets «forhud». I tre år skal det fortsette å være uomskåret for dere. Den skal ikke spises. 24  Men i det fjerde året skal all dets frukt+ bli noe som er hellig, til festjubel for Jehova.+ 25  Og i det femte året kan dere spise dets frukt, for at dets grøde kan bli tilføyd dere.*+ Jeg er Jehova DERES Gud. 26  Dere skal ikke spise noe med blod i.+ Dere skal ikke se etter varsler,+ og dere skal ikke utøve magi.+ 27  Dere skal ikke klippe DERES sidelokker* korte rundt om, og du skal ikke ødelegge ytterkanten av ditt skjegg.+ 28  Og dere skal ikke rispe dere opp på kroppen for en død sjel,*+ og dere skal ikke lage noe tatoveringsmerke på dere. Jeg er Jehova. 29  Gjør ikke din datter vanhellig ved å gjøre henne til en prostituert,+ for at ikke landet skal drive prostitusjon, og landet likefram skal bli fullt av løsaktighet.+ 30  Mine sabbater skal dere holde,+ og dere skal ha ærefrykt for min helligdom.+ Jeg er Jehova. 31  Vend dere ikke til åndemediene,*+ og rådspør ikke dem som har som yrke å forutsi begivenheter,+ så dere blir urene ved dem. Jeg er Jehova DERES Gud. 32  For grått hår skal du reise deg,+ og du skal ta hensyn til en person som er gammel,+ og du skal frykte din Gud.+ Jeg er Jehova. 33  Og dersom en fastboende utlending bor hos deg som utlending i DERES land, skal dere ikke behandle ham dårlig.+ 34  Den fastboende utlending som bor som utlending hos dere, skal for dere være som en innfødt iblant dere; og du skal elske ham som deg selv,+ for dere ble fastboende utlendinger i Egypts land.+ Jeg er Jehova DERES Gud. 35  Dere skal ikke gjøre dere skyldig i urett når dere dømmer,+ måler, veier+ eller måler opp flytende varer. 36  Dere skal ha nøyaktige vekter,+ nøyaktige lodd,* en nøyaktig ẹfa og en nøyaktig hin. Jeg er Jehova DERES Gud, som har ført dere ut av Egypts land. 37  Så skal dere da rette dere etter alle mine forskrifter og alle mine rettslige avgjørelser, og dere skal følge dem.+ Jeg er Jehova.’»

Fotnoter

Ifølge MVg; LXXSyVgc: «sin far og sin mor».
«verdiløse guder». LXXVg: «avguder; avgudsbilder».
«den», SamLXXSy; M: «de».
El.: «landsmann; neste».
El.: «stå din neste etter livet».
El.: «en undersøkelse».
Sam tilføyer: «for hans vedkommende».
«De», MLXX; Sam: «Han».
El.: «kan økes for dere».
«DERES sidelokker». El.: «håret ved tinningene». Bokst.: «hjørnet (kanten) av DERES hode».
Bokst.: «for en sjel», dvs. en død sjel. Hebr.: lanẹfesj; gr.: epị psykhei. Se fotnoter til 21:11 og 4Mo 6:6.
«åndemediene». Personer som en spådomsdemon talte gjennom. LXX: «buktalerne»; lat.: mạgos, «astrologene». Se Apg 16:16.
Bokst.: «steiner».