3. Mosebok 16:1–34

16  Og Jehova fortsatte å tale til Moses etter at Arons to sønner var døde, de som døde fordi de trådte fram* for Jehova.+  Og Jehova sa så til Moses: «Tal til din bror Aron og si at han ikke til enhver tid skal gå inn på det hellige sted*+ innenfor forhenget,+ foran lokket* som er på Arken, for at han ikke skal dø;+ for jeg skal vise meg i en sky+ over lokket.+  Med dette skal Aron gå inn på det hellige sted:+ med en ung okse til et syndoffer+ og en vær til et brennoffer.+  Han skal ta på seg den hellige linkjortelen,+ og underbenklærne av lin+ skal han ha på sin kropp, og han skal binde linskjerfet+ om seg og vikle linturbanen+ om seg. Det er hellige klær.+ Og han skal bade sin kropp i vann+ og ta dem på seg.  Og fra forsamlingen av Israels sønner+ skal han ta to hannkje av geitene til et syndoffer+ og en vær til et brennoffer.+  Og Aron skal frambære syndofferoksen, som er for ham selv,+ og han skal gjøre soning*+ for seg+ og sitt hus.+  Og han skal ta de to bukkene* og stille dem framfor Jehova ved inngangen til møteteltet.  Og Aron skal trekke lodd+ om de to bukkene, det ene loddet for Jehova og det andre loddet for Asạsel.*+  Og Aron skal frambære den bukken som loddet+ for Jehova falt på, og han skal gjøre den til et syndoffer.+ 10  Men den bukken som loddet for Asạsel falt på, skal stilles levende framfor Jehova, for at det skal gjøres soning for den, og for at den skal sendes+ av sted for Asạsel ut i ødemarken.+ 11  Og Aron skal frambære syndofferoksen, som er for ham selv,* og gjøre soning for seg og sitt hus; og han skal slakte syndofferoksen, som er for ham selv.+ 12  Og han skal ta fyrfatet+ fullt av brennende kull fra alteret+ framfor Jehova, og begge sine hule hender+ fulle av finstøtt velluktende røkelse,*+ og han skal bringe det innenfor forhenget.+ 13  Han skal også legge røkelsen på ilden framfor Jehova,+ og røkelsesskyen skal bre seg over Arkens lokk,+ som er på Vitnesbyrdet,*+ for at han ikke skal dø. 14  Og han skal ta noe av oksens blod+ og stenke det med sin finger foran lokket,* på østsiden, og han skal stenke+ noe av blodet med sin finger sju ganger foran lokket.+ 15  Og han skal slakte syndofferbukken, som er for folket,+ og han skal bringe dens blod innenfor forhenget+ og gjøre det samme med dens blod+ som han gjorde med oksens blod; og han skal stenke det mot lokket* og foran lokket. 16  Og han skal gjøre soning for det hellige sted i forbindelse med Israels sønners urenheter+ og i forbindelse med deres opprør i alle deres synder;+ og slik skal han gjøre det for møteteltet, som står hos dem midt iblant deres urenheter. 17  Og ikke noe annet menneske* skal være i møteteltet fra han går inn for å gjøre soning på det hellige sted, til han kommer ut; og han skal gjøre soning for seg+ og for sitt hus og for hele Israels menighet.*+ 18  Og han skal gå ut til alteret,+ som står framfor Jehova, og gjøre soning* for det, og han skal ta noe av oksens blod og noe av bukkens blod og stryke det rundt om på alterhornene.+ 19  Han skal også stenke+ noe av blodet på det med sin finger sju ganger og rense det og hellige det for Israels sønners urenheter. 20  Når han er ferdig med å gjøre soning+ for det hellige sted og møteteltet og alteret, skal han også føre fram den levende bukken.+ 21  Og Aron skal legge begge sine hender+ på den levende bukkens hode og bekjenne+ over den alle Israels sønners misgjerninger+ og alle deres opprør i alle deres synder,+ og han skal legge dem på bukkens hode+ og sende den ut i ødemarken+ ved en mann som står klar.+ 22  Og bukken skal bære på seg alle deres misgjerninger+ til et ørkenland,+ og han skal sende bukken ut i ødemarken.+ 23  Og Aron skal gå inn i møteteltet og ta av seg de linklærne som han tok på da han gikk inn på det hellige sted, og han skal legge dem der.+ 24  Og han skal bade sin kropp i vann+ på et hellig sted+ og ta på seg sine klær+ og komme ut og frambære sitt brennoffer+ og folkets brennoffer+ og gjøre soning for seg og for folket.*+ 25  Og han skal la fettet av syndofferet ryke på alteret.+ 26  Når det gjelder den+ som sendte bukken for Asạsel+ av sted, skal han vaske sine klær, og han skal bade sin kropp i vann,+ og deretter kan han komme inn i leiren. 27  Men syndofferoksen og syndofferbukken, hvis blod ble brakt inn for å gjøre soning på det hellige sted, skal han la bli ført utenfor leiren; og de skal brenne deres hud og deres kjøtt og deres tarminnhold opp med ild.+ 28  Og den som brente det opp, skal vaske sine klær, og han skal bade sin kropp i vann, og deretter kan han komme inn i leiren. 29  Og det skal tjene som en forskrift til uavgrenset tid* for dere:+ I den sjuende måneden,* på den tiende dagen i måneden,+ skal dere plage DERES sjeler,*+ og dere skal ikke gjøre noe som helst arbeid,+ verken den innfødte* eller den fastboende utlending* som bor som utlending midt iblant dere. 30  For på denne dagen skal det gjøres soning*+ for dere for å erklære dere rene. Dere skal bli rene for alle DERES synder framfor Jehova.+ 31  Det er en sabbat+ med fullstendig hvile* for dere, og dere skal plage DERES sjeler. Det er en forskrift til uavgrenset tid. 32  Og den presten som blir salvet,*+ og som får sin hånd fylt med makt* for at han skal tjene som prest+ som sin fars etterfølger,+ skal gjøre soning og ta på seg linklærne.+ Det er hellige klær.+ 33  Og han skal gjøre soning for den hellige helligdom,+ og for møteteltet+ og for alteret+ skal han gjøre soning; og for prestene og for hele folket i menigheten skal han gjøre soning.+ 34  Og dette skal tjene som en forskrift til uavgrenset tid for dere,+ for å gjøre soning for Israels sønner i forbindelse med alle deres synder én gang om året.»+ Og han gjorde slik som Jehova hadde befalt Moses.

Fotnoter

«fordi de trådte fram», MSam; LXXSyVg: «fordi de frambar fremmed (ulovlig) ild». Se 10:1; 4Mo 3:4.
«det hellige sted». Hebr.: haqqọdhesj.
«lokket (soningslokket; nådestolen)». Hebr.: hakkappọreth; gr.: tou hilasterịou; lat.: propitiatọrio. Se fotn. til He 9:5.
«og han skal gjøre soning». Hebr.: wekhippẹr.
El.: «de to hannkjeene»; jf. v. 5.
«for Asasel», M(hebr.: la‛Aza’zẹl)Sam; LXX: «for den som fører bort (avverger) ondt»; lat.: cạpro emissạrio, «for den bukken som blir sendt bort», dvs. «for syndebukken».
LXX tilføyer: «og for hans hus alene».
«røkelse». Hebr.: qetọreth; lat.: incẹnsum.
«Vitnesbyrdet». Hebr.: ha‛edhụth; gr.: ton martyrịon, flt.; lat.: testimọnium.
«foran lokket (soningslokket; nådestolen)». Hebr.: ‛al-penẹ hakkappọreth; LXX: «på soningslokket»; Vg: «mot soningslokket». Se v. 2.
«mot lokket (soningslokket; nådestolen)». Hebr.: ‛al-hakkappọreth; gr.: epị to hilastẹrion, «soningslokket»; lat.: e regiọne orạculi, «imot (rett overfor) oraklet».
El.: «menneske av jord; jordmenneske». Hebr.: ’adhạm.
«hele . . . menighet». Hebr.: kol-qehạl.
«og gjøre soning». Hebr.: wekhippẹr.
«for seg og for sitt hus og for folket så vel som for prestene», LXX.
«til uavgrenset tid». Hebr.: ‛olạm, et ord som betegner et langt tidsrom av uavgrenset el. uviss varighet.
Se tillegget, 8B.
«plage DERES sjeler». El.: «speke DERES sjeler», sannsynligvis ved å faste og praktisere andre former for avholdenhet.
«verken den innfødte». Hebr.: ha’ezrạch; lat.: sịve indịgena.
«eller den fastboende utlending». Hebr.: wehaggẹr; lat.: sịve ạdvena.
Bokst.: «For på denne dagen skal han gjøre soning». LXX har lignende ordlyd.
El.: «med høytideligholdelse av sabbaten».
Ifølge SyVg; M: «som han (man) skal salve»; LXX: «som de skal salve».
Ifølge Vg; M: «hvis hånd han (man) skal fylle med makt»; LXX: «hvis hender de skal gjøre fullkomne (fylle med makt)».