3. Mosebok 15:1–33

15  Og Jehova fortsatte å tale til Moses og Aron, idet han sa:  «Tal til Israels sønner, og dere skal si til dem: ’Dersom en mann* får utflod+ fra sitt kjønnsorgan,* er hans utflod uren.  Og dette er hans urenhet ved hans utflod: Enten det har gått utflod fra hans kjønnsorgan, eller hans kjønnsorgan er tilstoppet på grunn av hans utflod, er det urenhet hos ham.  Enhver seng som den som har utflod, ligger på, blir uren, og enhver gjenstand som han sitter på, blir uren.  Og enhver som rører ved hans seng, skal vaske sine klær, og han skal bade seg i vann og være uren til om kvelden.+  Og den som setter seg på en gjenstand som den som har utflod, har sittet på, skal vaske+ sine klær, og han skal bade seg i vann og være uren til om kvelden.  Og den som rører ved kroppen til den som har utflod,+ skal vaske sine klær, og han skal bade seg i vann og være uren til om kvelden.+  Og dersom den som har utflod, spytter på en som er ren, da skal denne vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kvelden.  Og enhver sal+ som den som har utflod, har ridd på, blir uren. 10  Og enhver som rører ved noe som er under ham, skal være uren til om kvelden; og den som bærer det, skal vaske sine klær, og han skal bade seg i vann og være uren til om kvelden. 11  Og enhver som den som har utflod,+ rører ved når han ikke har skylt hendene i vann, skal vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kvelden. 12  Og et leirkar som den som har utflod, rører ved, skal slås i stykker;+ og ethvert trekar+ skal skylles i vann. 13  Hvis nå den som har utflod, blir ren for sin utflod, da skal han telle sju dager fram til sin renselse,+ og han skal vaske sine klær og bade sin kropp i rennende vann;+ og han skal være ren. 14  Og den åttende dagen skal han ta seg to turtelduer+ eller to dueunger,* og han skal komme fram for Jehova, til inngangen til møteteltet, og gi dem til presten. 15  Og presten skal ofre dem, den ene som et syndoffer og den andre som et brennoffer;+ og presten skal gjøre soning for ham framfor Jehova for hans utflod. 16  Hvis det nå går en sæduttømning+ fra en mann, så skal han bade hele kroppen i vann og være uren til om kvelden. 17  Og ethvert klesplagg og ethvert skinn som sæduttømningen kommer på, skal vaskes med vann og være urent til om kvelden.+ 18  Når det gjelder en kvinne som en mann ligger med og har en sæduttømming hos: De skal bade seg i vann og være urene+ til om kvelden. 19  Og dersom en kvinne har utflod og utfloden fra hennes kropp viser seg å være blod,+ skal hun forbli i sin menstruasjonsurenhet+ i sju dager, og enhver som rører ved henne, skal være uren til om kvelden. 20  Og alt som hun ligger på i sin menstruasjonsurenhet, blir urent,+ og alt som hun sitter på, blir urent. 21  Og enhver som rører ved hennes seng, skal vaske sine klær, og han skal bade seg i vann og være uren til om kvelden.+ 22  Og enhver som rører ved en hvilken som helst gjenstand som hun har sittet på, skal vaske sine klær, og han skal bade seg i vann og være uren til om kvelden.+ 23  Og hvis det var på sengen eller på en annen gjenstand hun satt, skal han, ved at han rører+ ved den, være uren til om kvelden. 24  Og hvis en mann virkelig ligger med henne og hennes menstruasjonsurenhet kommer på ham,+ da skal han være uren i sju dager, og enhver seng som han måtte ligge på, blir uren. 25  Og dersom en kvinnes blods utflod flyter i mange dager+ når det ikke er den vanlige tiden for hennes menstruasjonsurenhet,+ eller dersom hun har en utflod som varer lenger enn hennes menstruasjonsurenhet, skal alle dagene med hennes urene utflod være som dagene med hennes menstruasjonsurenhet. Hun er uren. 26  Enhver seng som hun ligger på i en hvilken som helst av dagene med hennes utflod, skal for henne bli som hennes menstruasjonsurenhets seng,+ og enhver gjenstand som hun sitter på, skal være uren som hennes menstruasjonsurenhets urenhet. 27  Og enhver som rører+ ved dem, blir uren, og han skal vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kvelden. 28  Hvis hun imidlertid er blitt ren for sin utflod, så skal hun telle sju dager fram, og deretter er hun ren.+ 29  Og den åttende dagen skal hun ta seg to turtelduer+ eller to dueunger, og hun skal bringe dem til presten ved inngangen til møteteltet.+ 30  Og presten skal gjøre den ene til et syndoffer og den andre til et brennoffer;+ og presten skal gjøre soning+ for henne framfor Jehova for hennes urene utflod. 31  Og dere skal holde Israels sønner atskilt fra deres urenhet, for at de ikke skal dø i sin urenhet fordi de besmitter mitt tabernakel, som står midt iblant dem.+ 32  Dette er loven om den mann som har utflod,+ og den mann som det går en sæduttømning+ fra, slik at han blir uren ved den; 33  og den menstruerende+ kvinne i sin urenhet, og enhver som har utflod,+ enten det er en mann eller en kvinne, eller det er en mann som ligger med en uren kvinne.’»

Fotnoter

«en mann». MLXX: «mann mann», dvs. en eller annen mann.
Det hebr. ordet (basạr) har grunnbetydningen «kjøtt».
Bokst.: «duesønner».